Якісна підготовка здобувачів освіти в сфері «Міського будівництва та господарства» є одним із основних завдань щодо територіального проектування міста та окремих його частин, а саме студенти вивчають наступні дисципліни: «Планування міст і транспорт», «Планування і благоустрій міст», «Міські вулиці і дороги», «Міський транспорт», «Реконструкція міста», «Транспортна інфраструктура міста». Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова має багаторічний досвід у підготовці фахівців з освітньої програми «Міське будівництво та господарство» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

 

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

  18.02.2022 відбулася зустріч представників груп забезпечення освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

    На зустрічі були присутні гарант освітньої програми «Міське будівництво та господарство» доц. С.М. Чепурна, «Промислове та цивільне будівництво» доц. В.А. Александрович, гарант освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» доц. М.В. Дегтяр, гарант освітньої програми, доц. А.П. Юзбашьян – представник науково-педагогічних працівників, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція».

     Під час зустрічі були обговорені результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх програм та їх складових, перспективи розвитку освітніх програм, основні вимоги щодо якості кваліфікаційних робіт та напрями удосконалення змісту освітніх компонентів.

IMG_20220218_123938 (1) (2).jpg

IMG_20220218_124000 (1).jpg

 


На сайті 254 гостя та 0 користувачів

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Кафедра міського будівництва