22 лютого 2024 року ввідбувся день відкритих дверей ННІ БЦІ 

   22 лютого 2024 року ввідбувся день відкритих дверей ННІ БЦІ. В заході приймали участь директорат інституту, випускаючі кафедри та майбутні абітурієнти.

photo_2024-02-24_16-00-47.jpg photo_2024-02-24_16-00-50.jpg
photo_2024-02-24_16-00-53.jpg photo_2024-02-24_16-00-56.jpg
photo_2024-02-24_16-00-59.jpg photo_2024-02-24_16-00-44.jpg

3 лютого 2024 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Селіховою Я.В.

    Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.15 працювала у складі:

  Голова ради – Нижник Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з використанням засобів відео зв’язку в режимі реального часу.

   Рецензенти:

   Завальний Олександр Вячеславович, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри Міського будівництва, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

   Чепурна Світлана Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри міського будівництва, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

   Опоненти:

   Плешкановська Алла Михайлівна, доктор технічних наук, професор кафедри Міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури, заступник директора з наукових питань ПП «Інститут Урбаністики»;

   Ліпянін Вадим Антонович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Міського будівництва та господарства, Національного університету водного  господарства та природокористування.

   Яна Селіхова підготувала дисертацію на тему: «Містобудівні аспекти організації енергоефективних екологічних поселень (на прикладі Харківської області)», під керівництвом канд. техн. наук, доц. Жидкової Тетяни Володимирівни з галузі знань 19 – Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

   Дисертація отримала схвальні відгуки членів разової спеціалізованої вченої ради.

   Щиро вітаємо Яну Селіхову, бажаємо щастя, добробуту, подальших успіхів!

Захист_1.jpg Захист_2.jpg 
Захист_3.jpg Захист_4.jpg

 


 Презентація освітньої програми "Міське будівництво та господарство"

    Тема: Презентація освітньої програми "Міське будівництво та господарство"

   Час: 23 лютого 2024 04:00 PM Київ

   Війти Zoom коференція: https://us04web.zoom.us/j/75270233883?pwd=6vQ3CjACusu4fBLEA5u0mp5VGFyih4.1

   Ідентифікатор конференції: 752 7023 3883

   Код доступу: 9aCLi9

photo_2024-01-24_16-42-08.jpg


27.01.2024 Робота школи розвитку «Discovery of city»

   Тема заняття –«Інноваційні будівлі».

    Викладач – доц. к.т.н. Шишкін Е.А.

   Слухачі – 12, учні 9-11 класів ХЛ №12, 13, 49, 57, 69, 87, 133.

   Слухачі Школи розвитку познайомилися з новими нові архітектурними концепціями інноваційних будівель і споруд. На лекції було розглянуто історичні особливості формування інноваційних будівель і споруд в міському середовищ. Були наведені приклади сучасної енергоефективної архітектури, природоінтегрованих будівель та будівель з трансформацією фасаду. Лекція дозволила школярам ознайомитись з сучасною архітектурою та сформувати загальне враження на те як зараз ведеться сучасне будівництво в різних країнах світу.

27.01.24 (1).JPG 27.01.24 (2).JPG 
 27.01.24 (3).JPG  27.01.24 (4).JPG

 


Презентація програми Jean Monnet Module

«Повоєнне відновлення міст України з досвіду країн ЄС The Post-war rebuilding cities in Ukraine accordingly»

   24 січня на кафедрі Міського будівництва відбулась презентація програми Jean Monnet Module серед студентів університету. На зустрічі були присутні 43 студенти з різних курсів які навчаються за освітньою програмою – Міське будівництво.

   Доповідач – к.т.н, доц.. Шишкін Е.А. розповів про участь кафедри у програмі Erasmus+ «Повоєнне відновлення міст України з досвіду країн ЄС», ознайомив слухачів з цілями, завданнями та очікуваними результатами проєкту. Був представлено викладацький склад кафедри який приймає участь у створенні освітнього контенту. Було представлено перелік дисциплін та основні змістовні модулі по яким викладачі будуть проводити заняття в рамках цієї програми. Також було представлено річний план роботи на наступні три роки дії програми.

   Наприкінці зустрічі всі бажаючі змогли задати питання та надати пропозиції щодо участі кафедри Міського будівництва у програмі Erasmus+.

01. photo_2024-01-24.jpg   02. 2024-01-24_16-08-29.jpg
 03. 2024-01-24_16-08-43.jpg  04. 2024-01-24_16-08-10.jpg
05. 2024-01-24_16-16-48.jpg 06. 2024-01-24_16-16-57.jpg
 05. 2024-01-24_16-08-19.jpg  06. photo_2024-01-24_16-08-14.jpg

 Вітаємо с захистом!!!!

   18 січня 2024 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Колоші М. С.

   Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.8 працювала у складі:

   Голова ради – Нижник Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва

   Члени ради:

− Чепурна Світлана Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри міського будівництва (рецензент);

− Панкеєва Анна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри міського будівництва (рецензент);

− Габрель Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування Національного університету «Львівська Політехніка» (офіційний опонент);

− Голик Йолана Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри міського будівництва і господарства, декан інженерно-технічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (офіційний опонент).

   Колоша Марина підготувала дисертацію на тему: «Інтегрований метод формування міського простору» з галузі знань 19 – Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія під керівництвом кандидата технічних наук, професора, завідувача кафедри міського будівництва Завального Олександра Вячеславовича.

   Дисертація отримала схвальні відгуки членів разової спеціалізованої вченої ради.

   Щиро вітаємо Марину Колошу та його наукового керівника!

   Бажаємо щастя, подальшого розвитку та здійснення мрій!

 photo_2024-01-18_01.jpg
 photo_2024-01-18_02.jpg  photo_2024-01-18_03.jpg
 photo_2024-01-18_04.jpg  photo_2024-01-18_05.jpg

 

15.01.24.JPG


 13.01.2024 Робота Школа розвитку «Discovery of city»

    Тема заняття –«Міста майбутнього».

    Викладач – доц. к.т.н. Панкеєва А.М.

    Слухачі – 11, учні 9-11 класів ХЛ № №12, 13, 49, 57, 69, 87 та ХГ №136.

    Слухачі Школи розвитку познайомилися з цікавими проєктними пропозиціями фахівців–містобудівників різних країн світу, де по різному визначається концепція створення розумного, комфортного, екологічно чистого населеного пункту в різних кліматичних і соціально-економічних умовах. Було наведено багато прикладів пошуку шляхів покращення навколишнього середовища за допомогою футирістичного дизайну, новітніх технологічних рішень, організації зелених просторів, що вже сьогодні втілюються в деяких містах світу, а також обовʼязково будуть широко використовуватися в містобудуванні вже у найближчому майбутньому.

 photo_2024-01-17_16-57-09.jpg photo_2024-01-17_16-56-56.jpg
photo_2024-01-17_16-57-03.jpg  photo_2024-01-17_16-57-05.jpg 

Участь викладачів та студентів кафедри у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції 
«BIM ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ»

   З 15 по 16 грудня 2023 р. у ХНУМГ ім. О.М.Бекетова пройшла ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «BIM ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ». За результатами якої були опубліковані тези допоповіді викладачів кафедри разом зі студентами які наваються за освітньою програмою Міське будівництво та господарство.

Ю.І. Гайко -  ВИКОРИСТАННЯ ЦИРКУЛЯРНОГО ПІДХОДУ ДО РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ПОВОЄННИЙ ЧАС

І.Е. Линник, А.А. Деменко - ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЬ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛІВ БІЛЯ СТАДІОНУ «МЕТАЛІСТ» У М. ХАРКОВІ

А.М. Панкеєва, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова, Н.В. Мороз - ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕЛНЕС-ЦЕНТРІВ В СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Т.О. Черноносова, А.М, Панкеєва, Н.В. Мороз - НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У МЕГАПОЛІСАХ

Е.А. Шишкін, Д.І. Зуб - БУДІВНИЦТВО НА СКЛАДНОМУ РЕЛЬЄФІ

Е.А. Шишкін, П.В. Юдкіна - МОДУЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В СУЧАСНИХ МІСТАХ ЯК МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

    За матеріалами роботи конференції було опубліковано збірник праць з яким можна ознайомитись за посиланням


Лекція на тему: «Чому нам варто вивчати і використовувати транспортне моделювання?»

12 грудня була проведена лекція на тему: «Чому нам варто вивчати і використовувати транспортне моделювання?» нашим партнером Дмитром Беспаловим 💙
Захід відбувся в рамках участі кафедри у міжнародному проєкті Erasmus + Модуль Jean Monnet Programme.

photo_2023-12-20_13-40-16.jpg 

Беспалов 02 photo_2023-12-20_13-40-13.jpg

 

Беспалов 03 photo_2023-12-13_19-51-43.jpg  Беспалов 04 photo_2023-12-13_19-51-44.jpg 

 Національна конференція «Disability Power / Сила людей з інвалідністю для перемоги України»

    8–10 грудня відбулася Третя Національна конференція «Disability Power / Сила людей з інвалідністю для перемоги України», організована командою ГО “Fight For Right”. На цьому заході була присутня к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Івасенко Вікторія, яка активно приймала участь у обговоренні проблем безбарʼєрного простору в Україні.

    Активісти та активістки за права людей з інвалідністю провели насичені три дні в обговоренні підходів щодо розбудови України як доступної та інклюзивної держави. Своїм баченням поділилися спікери та спікерки: заступниця міністерки соціальної політики України Уляна Токарєва; провідна експертка з прав людей з інвалідністю, адвокаційна менеджерка Fight For Right Людмила Фурсова; директорка департаменту соціальної політики АТ «Укрзалізниця» Ольга Безпалько; співзасновник громадської організації “Принцип”, адвокат та засновник юридичної компанії «Міллер», ветеран Масі Найєм; радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна; волонтер, директор Івано-Франківського обласного будинку культури УТОГ Руслан Рубанов; заступник директора Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Роман Любченко та інші.

    Під час тематичних воркшопів експерти та експертки ознайомили учасників та учасниць із інструментами впливу на реформування соціальних послуг та деінституціоналізацію, забезпечення прав ветеранів та ветеранок з інвалідністю, доступність укриттів тощо. Цей захід організовано Fight For Right завдяки отриманому гранту від Програми «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)» в Україні Підтримка організацій громадянського суспільства в Україні у межах фінансовї підтримки Посольства Великої Британії @British Embassy Kyiv. Програма реалізується Crown Agents Crown Agents у партнерстві з International Alert International Alert і у співпраці з Crown Agents in Ukraine Crown Agents in Ukraine.

    За підтримки MacArthur Foundation та The Partnership for Inclusive Disaster Strategies

 

photo_2023-12-20_13-28-20.jpg
photo_2023-12-20_13-28-13.jpg   photo_2023-12-20_13-28-17.jpg

 Вітаємо Селіхову Яну з отриманням почесної подяки університету

    16-17 листопада 2023 року Рада молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, провела VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. ПОСТВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ».

    В цьому році науково-практична конференція проходила за підтримки Ради молодих учених при МОН України ,Ради молодих учених при ХОВА, Częstochowa University of Technology (Poland), Slovak Technical University in Bratislava (Slovakia) Varna Free University «Chernorizets Hrabar» (Bulgaria) та Одеського національного економічного університету.

    Як і кожен рік конференція поєднує аспірантів, викладачів, здобувачів вищої освіти ,представників бізнесу. Почесною подякою університету було нагороджено аспірантку кафедри Міського будівництва - Селіхову Яну. 

07.01.24.3.JPG

 


Участь виклдачів та студентів кафедри у

VII Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених
"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, ПОСТВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ"

Линник Ірини Едуардівни.png  Корнієнка Олексія Віталійовича.png 
 Сидоренка Артема Сергійовича.png  Царенко Юлії Максимівни.png

Вітаємо Бабенко Микиту з нагородженям подякою Харківського міського голови

     Студента групи М МБГ 2023-2 Бабенко Микиту було нагороджено подякою Харківського міського голови за активну громадянську позицію, високі досягнення у навчанні, участь у науковій та громадській діяльності студентської спільноти, формування інтелектуального потенціалу України та з нагоди Дня студента 👨‍🎓
      Щиро вітаємо його і бажаємо не зупинятися на досягнутому 🙂

07.01.24.1.JPG  07.01.24.2.JPG 

 


Курси підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

Привіт, абітурієнте👋🏻

📣 Важлива інформація для вступників до магістратури🎓

🌟 Оголошуємо набір на курси підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з грудня 2023 року. Перед вами унікальна можливість підготуватися і впевнено крокувати до вашого майбутнього!

📅 Тривалість курсу: 7 місяців - це ідеальний час, щоб отримати необхідні знання та навички для успішного вступу.

📝 Реєстрація вже відкрита! Заповнюйте анкету за посиланням: http://surl.li/moigb

💰 Вартість курсу - лише 5900 гривень. Ми розуміємо ваші потреби, тому пропонуємо можливість помісячної оплати. Також можливе відвідування не повного курсу.

Не втрачайте шансу підготуватися до важливого кроку у вашому житті. Приєднуйтесь до наших курсів та рухайтеся вперед до своєї освітньої мрії🚀📚

photo_2023-11-13_13-03-26.jpg


16.11.23 Проведення круглого столу
 «Містобудівні аспекти організації енергоефективних екологічних поселень (на прикладі Харківської області)»

   16 листопада 2023 року аспірантка кафедри Міського будівництва Харківського Національного Університету Міського Господарства ім. О. М. Бекетова, Яна Вікторівна Селіхова, доповідала на круглому столі на тему «Містобудівні аспекти організації енергоефективних екологічних поселень (на прикладі Харківської області)» в рамках програми Erasmus+.

   Захід зосередився на обговоренні ключових питань розвитку енергоефективних та екологічних поселень у Харківській області.

   Учасниками круглого столу стали відвідали провідні фахівці в галузі містобудування, архітектури, енергетики та екології:

 • члени кафедри Міського будівництва разом з завідуючим к.т.н. проф.  Завальним О.В.
 • Плешкановська А. М. – докт. техн. наук, професор кафедри міського господарства КНУБА, Директор ПП «Інститут Урбаністики»
 • Примаченко О. В. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри міського будівництва КНУБА
 • Татарченко Г. О. – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • Дудар І. Н. – докт. техн. наук, професор, кафедри будівництва, міського господарства та архітектури ВНТУ
 • Керш В. Я. – к.т.н., професор, завідувач кафедри Міського будівництва ОДАБА
 • Ліпянін В. А. – к.т.н., доцент кафедри міського будівництва і господарства Національного університету водного господарства та природокористування
 • Вершиніна Д. М. – доктор філософії з економіки, Голова Ради молодих вчених ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова

    Учасники круглого столу розглянули різноманітні аспекти організації енергоефективних екологічних поселень. Вони обговорили сучасні підходи до планування, будівництва та управління енергоефективними екологічними просторами.

   Яна Селіхова представила результати своїх досліджень, які включали аналіз існуючих моделей екологічних поселень та їх застосування в контексті Харківської області. Вона акцентувала увагу на необхідності інтеграції енергоефективних технологій у міське планування, а також на важливості створення сталої інфраструктури для підтримки здорового та ефективного міського середовища.

   Особлива увага була приділена питанням залучення громадськості та створенню умов для активної участі мешканців у процесі планування та реалізації екологічних ініціатив. Це включає інформування громадян про переваги енергоефективних технологій, а також залучення їх до дискусій і прийняття рішень.

   Круглий стіл став платформою для обміну ідеями та досвідом, а також для встановлення нових професійних контактів і партнерств. Він зіграв важливу роль у поширенні знань і практик у галузі створення енергоефективних екологічних поселень, що є актуальним і перспективним напрямком в сучасному містобудуванні.

 

16.11.23 (1).JPG  16.11.23 (2).JPG 
 16.11.23 (3).JPG  16.11.23 (4).JPG
 16.11.23 (5).JPG  16.11.23 (6).JPG
 16.11.23 (7).JPG  16.11.23 (8).JPG

 

 


Робота школи розвитку «Discovery of city»

    Продовжує свою роботу Школа розвитку «Discovery of city». На першій зустрічі, яка відбулася 28.10.2023 слухачі познайомилися перш за все із Університетом, спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, кафедрою міського будівництва, основними напрямками роботи Школи розвитку; отримали інформацію про цікаві факти у будівництва різних часів.

     11.11.2023 відбулося чергове заняття в Школі розвитку «Discovery of city». Темою цієї зустрічі були «Незвичайні ландшафти на Землі». Куратор і викладач Школи розвитку Черноносова Т.О. познайомила слухачів з цікавими, дивовижними, незвичайними а іноді й подібними до інопланетних, ландшафтами, які створювалися природою мільярди років під впливом різних факторів, зокрема кліматичних умов, характерних особливостей того чи іншого регіону тощо. Такі цікаві ландшафти можна зустріти в різних куточках світу, зокрема і в Україні.

    На зустрічі були присутні учні 9-11 класів, класні керівники, батьки учнів Харківських і Полтавського ліцеїв.

photo_1_2023-11-12_15-13-09.jpg

 

photo_2_2023-11-12_15-13-09.jpg 

photo_5_2023-11-12_15-13-09.jpg photo_3_2023-11-12_15-13-09.jpg


photo_4_2023-11-12_15-13-09.jpg


 Акредитація освітньо-професійної програми «Міське будівництво та господарство» 

   З 7.11 по 9.11 починає роботу експертна група щодо акредитації ОПП «Міське будівництво та господарство». З програмою проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Міське будівництво та господарство» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ID у ЄДЕБО 12339) другого рівня вищої освіти (справа № 2478/АС-23) в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова можна ознайомитись за посиланням

   8 листопада 2023 о 15:20 відбудеться відкрита зустріч експертів НАЗЯВО усіх охочих учасників освітнього процесу щодо акредитації освітньо-професійної програми «Міське будівництво та господарство» другого (магістерського) рівня, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

   Підключитись до конференції Zoom

   Ідентифікатор конференції: 76573704478

   Пароль: 2023


 ШКОЛА РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY»

   На кафедрі міського будівництва 28 жовтня 2023 р. відновлює роботу ШКОЛА РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY». Кафедра Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує творчих, креативних і небайдужих до майбутнього рідного міста учнів 5-11 класів, студентів 1-2 курсів коледжів.
   Заняття проводитимуться в режимі онлайн (дистанційно) із застосуванням освітньої платформи Zoom за посиланням
   Ідентифікатор конференції: 721 8597 1262
   Код доступу: 1bYNwf.
   Записатися на заняття, отримати додаткову інформацію, ознайомитися з планом роботи школи розвитку можна:
1. відправивши листа на адресу е-пошти кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
2. на сайті кафедри за посиланням: https://mb.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti 
3. FB: https://www.facebook.com/urban.construction.kname
4. Instagram: https://www.instagram.com/mbg_hnumg_beketova_new
5. телефоном: +38(063) 717-03-47

Більше інформації за посиланням

 Школа_розвитку_Discovery_of_city_для_сайта_кафедры_page-0001 (1).jpg


Шановні абітурієнти!

    Розпочалась реєстрація на підготовчі курси:
🔹🔸творчий конкурс
🔹🔸українська мова
🔹🔸математика
🔹🔸історія України
🔹🔸іноземна мова (англійська)
🔹🔸фізика

    Початок навчання з 01 жовтня 2023 року

    Деталі за посиланням: https://cdok.kname.edu.ua/pidkursi

    Реєстрація на курси: https://cutt.ly/fwz2ioT6

    ❗️Можлива оплата за курс або помісячно

    Усі слухачі підготовчих курсів мають бонус - додаткові 10 балів при вступі на спеціальності, які мають державну підтримку😍

   Чекаємо у Бекетівському💙💛

photo_2023-10-17_15-35-37.jpg


Укладання грантової угоди з European Education and Culture Executive Agency

   Вітаємо кафедру Міського будівництва з укладанням грантової угоди з European Education and Culture Executive Agency (Європейським виконавчим агентством з освіти та культури) в рамках програми ERASMUS+ Jean Monnet - Дії в галузі викладання та досліджень вищої освіти.

   Тема проєкту: «The Post-war rebuilding cities in Ukraine accordingly to the experience of EU countries» (Післявоєнна відбудова міст в Україні за досвідом країн ЄС) буде реалізовано викладачами кафедри протягом трьох років.

   Під час реалізації грантової угоди  планується:

 • створити освітній контент для студентів який буде охоплювати методи та заходи післявоєнного відновлення міст;
 • провести серію заходів щодо підвищення інтересу до законів, постанов та програм Європейського Союзу в галузі реконструкції, реновації та енергоефективності міських територій, житлових та громадських будівель та споруд;
 • вивчити європейський досвід реконструкції міст у післявоєнний час який  дозволить Україні швидше інтегруватися до європейської спільноти.

   Реалізація проєкту відповідає інтернаціоналізації нашого університету та створенню можливості європейської академічної мобільності. Досвід відновлення в Україні після перемоги дозволить іншим країнам, де йдуть збройні конфлікти/війни, використати наші напрацювання та допоможе швидко відновити свої міста.

11.10.23 European_Commission.jpg  11.10.23 European-Commision-Front.jpg 

 


Лекція Грифа Ярослава Віталійовича на тему: «Аварійно-відновлювальні роботи житлового та нежитлового фонду на прикладі міста Харкова та Харківської області»

    10.10.2023 в межах дисципліни «Відновлення міських територій в умовах післявоєнної відбудови та надзвичайних ситуацій» для гр. ММБГ 2023-1, ММБГ 2023-2 відбулася лекція головного архітектора проєкту ТОВ "УКРСПЕЦБУД ПЛЮС" Грифа Ярослава Віталійовича на тему: «Аварійно-відновлювальні роботи житлового та нежитлового фонду на прикладі міста Харкова та Харківської області».

3 11.10.23.jpg 2_11.10.23.jpg
5 11.10.23.jpg 4 11.10.23.jpg
8 11.10.23.jpg 6 11.10.23.jpg
9 11.10.23.jpg 7 11.10.23.jpg

 


Лекція норвезького архітектора ХАНСА-ПЕТТЕРА БЙОРНОДАЛ «Поетичний підхід в архітектурі»

   09.10.2023 р. відбулася лекція норвезького архітектора ХАНСА-ПЕТТЕРА БЙОРНОДАЛ «Поетичний підхід в архітектурі», на якій були присутні викладачі кафедри міського будівництва доц. Чепурна С.М, доц. Гайко Ю.І., доц. Івасенко В.В. та студенти гр. ММБГ 2023-1. 

ХАНСА-ПЕТТЕРА БЙОРНОДАЛ 1.JPG

ХАНСА-ПЕТТЕРА БЙОРНОДАЛ 2.JPG


Вітаємо!!!!!

   Вітаємо доц. Безлюбченко О.С. з успішним проходженням курсів підвищення кваліфікації та отриманням сертифікатів що засвідчують її участь у вебінарі "Оновлені можливості Web of Science" та участі у Всеукраїнській інтернет-конференції  "Новітні тенденції розвитку міського будівництва та господарства".

Олена Безлюбченко сертифікат.JPG

Олена Безлюбченко сертифікат_page-0001.jpg

Безлюбченко (1)_page-0001.jpg


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ І ВИКЛАДАЧІ!!

     10.10.2023 о 8.30 в межах дисципліни «Відновлення міських територій в умовах післявоєнної відбудови та надзвичайних ситуацій» для студентів гр. ММБГ 2023-1 та ММБГ 2023-2 відбудеться лекція головного архітектора проєкту ТОВ "УКРСПЕЦБУД ПЛЮС" Грифа Ярослава Віталійовича на тему: «Аварійно-відновлювальні роботи житлового та нежитлового фонду на прикладі міста Харкова та Харківської області». Лекцію відвідати можно за посиланням.


Вітаємо Сидорову Анастасію та Блудову Валерію з отриманням сертифікатів!!!

    Вітаємо студентів групи М МБГ 2022-1 Сидорову Анастасією та Блудовою Валерією з отриманням сертифікатів о проходженні дистанційного навчання у Technische Universität Kaiserslautern (Технічний університет Кайзерслаутерна, Німеччина) в рамках програми «Цифрова Україна» від DAAD «Модулі реконструкції та інтегрований розвиток міст України».

07. 02.05.23.jpg 06. 02.05.23.jpg
ValeriiaBludova_Certificate of Participation_page-0001.jpg AnastasiaSydorova_Certificate of Participation_page-0001.jpg

 


 Вітаємо студентів кафедри Міського будівництво з успішнішим проходженнямміжнародній академічній мобільності!!!

    В рамках програми «Цифрова Україна» від DAAD «Модулі реконструкції та інтегрований розвиток міст України» студентами групи М МБГ 2022-1 Сидоровою Анастасією та Блудовою Валерією  було пройдено дистанційне навчання у Technische Universität Kaiserslautern (Технічний університет Кайзерслаутерна, Німеччина). Програма навчання включала цикл лекцій за наступними темами: «Urban Morphology», «Logic of Cities», «Urban Renewal», «Urban Management», «Urban Reconstruction», «Integrated Planning». Розглядались питання розвитку українських міст, зокрема на міжнародних прикладах відбувалися

    На початку семестру були сформовані групи зі студентів та обрана територія Харкова, яка була предметом вивчення протягом усього періоду. Під час кожної сесії в прямому ефірі були надані вхідні лекції вчених з німецьких університетів, а потім виконано групове завдання, пов’язане з поданою темою, яке було представлено та обговорено під час останньої сесії.

    Виконання реконструкції обраної забудови обговорювалось під час онлайн-зустрічей з викладачами Технічного університету Кайзерслаутерна, Технічного університету Берліна, Бранденбурзького технічного університету Коттбуса та Технічного університету Любека - Sepideh Zarrin Ghalam, Christoph Wessling, Detlef Kurth, Frank Schwartze, Vivienne Mayer.

    Після участі у семінарах студенти навчилися досліджувати місто та його просторову структуру шляхом вивчення елементів, що входять до його складу, взаємозв’язків між цими елементами, а також процесів їх трансформації в часі, розрізняти вимоги, виклики та потенціал історичних районів, які постраждали від конфлікту.

  Програма навчального курсу, про елементи та етапи інтегрованого планування як важливого методу, який слід застосовувати в складних умовах постконфліктних історичних міст, тісно пов’язана з дисциплінами «Проєктування та реконструкція громадських споруд» та «Реставраційно-реконструктивні трансформації історичних кварталів міст» освітньої програми «Міське будівництво та господарство».

    Отриманні знання допоможуть студентам у написанні магістерських робіт та дозволять в майбутньому приймати активну участь у відбудові українських міст та залишити певний слід в розвитку рідної країни. 

page-0001.jpgphoto_2023-07-11_18-10-06.jpgphoto_2023-07-11_18-35-21.jpgScheme of number of storeys_page-0002.jpg

Scheme of number of storeys_page-0004.jpg

Scheme of number of storeys_page-0006.jpg

Scheme of number of storeys_page-0007.jpg
Scheme of number of storeys_page-0009.jpgScheme of number of storeys_page-0008.jpg


Вітаємо Івахна Олега!!!!

Вітаємо Івахна Олега, який навчається за освітньо програмою: «Міське будівництво та господарство» з отриманням іменної академічної стипендії Верховної Ради України 💙💛

photo_2023-09-17_14-00-24.jpg


Вітаємо викладача кафедри Міського будівництва Івасенко В.В.!!!!

Нещодавно доцента кафедри Міського будівництва Івасенко Вікторію Вікторівну було відзначено почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації за вагомий внесок у забезпечення професійними кадрами сфери містобудування, застосування теоретичних знань у справі військової навігації, впровадження безбар’єрного простору та з нагоди Дня архітектури України. Вітаємо з отриманням заслуженої нагороди!!!! 

Івасенко 1.jpg

Івасенко 2.jpg


#BeketovUni збирає друзів

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова запрошує усіх на «#BeketovUni збирає друзів» – довгоочікуваний ОФЛАЙН захід, незабутній день, присвячений Харкову, освіті та професійній орієнтації!

📅 15/07/2023
🕛 12:00
📍 Місце проведення - мінус 2 поверх ТРЦ "Nikolsky"
Безпечно. Комфортно. Цікаво.

У Програмі Beketov Open Space:

🔹захід «#BeketovUni - відбудуємо Харків, побудуємо майбутнє»
🏗Побудова генерального плану сучасного міста.
🌆 Бекетополія - віртуальна мандрівка визначними місцями Харкова та знайомство з архітектурою О. М. Бекетова.
🏙 Можливість відчути себе проєктувальниками міста, дизайнерами, майбутніми фахівцями.
🧑‍🏫 Допомога в написанні мотиваційного листа.
📚 Майстер-класи від провідних спеціалістів. Презентації спеціальностей.
🤼 «Бекетівський ринг». Все про освіту і життя в університеті.
🎉 Різноманітні конкурси, ігри, вікторини.
🗣 Спілкування зі студентами та представниками молодіжних організацій.
💪 Психологічні консультації для дітей та дорослих.

Всі бажаючі матимуть змогу залишити своє побажання Харкову на локації « ХА! Я пишаюся тим , як ти тримаєшся!»
Програма Beketov Open Space розрахована на різні вікові групи. Захоплююче для дітей, повчально для абітурієнтів, корисно для батьків.

IMG_20230703_125511_979.jpg


Привіт, абітурієнте👋🏻

❗️Екстрений випуск новин вступної кампанії

Відбулися зміни до правил вступу 2023 року. І щоб тобі було легше в них розібратися ми підготували прямий ефір

📌Тема зустрічі: «Сесія питання-відповіді»

Спікер:
🔹Тетяна Малиніна - проректор з науково-педагогічної роботи
🔹Віталій Воронько - відповідальний секретар приймальної комісії

🗓️Дата: 29.06.2023 року

⏰Час: 16:00-16:30

📍Місце: Онлайн на платформі Zoom https://cutt.ly/07admqe

Чекаємо на тебе💙💛

photo_2023-06-29_08-59-25.jpg

 

УВАГА, АБІТУРІЄНТЕ!

В рамках щоденного марафону «Абітурієнт 2023 – ти не один», який щодня проводить ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

09.06.2023 о 16.00 відбудеться онлайн-презентація спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

Мета онлайн-зустрічі – допомогти абітурієнтам у виборі майбутньої спеціальності, освітньої програми, надати повну та актуальну інформацію щодо проходження вступної кампанії в 2023 році, дати відповіді на всі питання.

Презентація спеціальності відбудеться на платформі Zoom за посиланням

Всю інформацію щодо підготовки фахівців рівня «Бакалавр» у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова можна отримати у Довіднику ОС бакалавра за посиланням

 

 

ПІДСУМОК РОБОТИ ШКОЛИ РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY»

Закінчився 2022-2023 навчальний рік в Школах розвитку наукового та професійного потенціалу учнівської молоді при Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, зокрема і в Школі розвитку «DISCOVERY OF CITY» при кафедрі міського будівництва. 29.05.2023 відбувся онлайн-випуск слухачів шкіл розвитку.

Цей навчальний рік проходив у надскладних умовах воєнного часу, але незважаючи на важкі умови та непередбачувані ситуації це не завадило викладачам кафедри провести всі чотирнадцять онлайн-занять відповідно до Графіку роботи школи й виконати всі поставлені завдання. Куратор школи старший викладач кафедри Тетяна Олександрівна Черноносова.

Наші онлайн-заняття відвідували випускники й учні старших класів шкіл, студенти 1-2 курсів фахових коледжів м. Харкова, Полтави та інших міст України.

Головною метою нашої школи є:

 • знайомство майбутніх потенційних абітурієнтів зі сферою професійної діяльності міське будівництво та господарство;
 • допомогти отримати базові навички проєктування, наукової роботи;
 • стимулювати учнів розкрити свої творчі здібності.

Тематика занять була пов’язана з розвитком містобудування, питаннями створення комфортного міського середовища, основами комп’ютерного проєктування, комп’ютерної візуалізації, можливістю застосування нетрадиційного підходу до вирішення різних містобудівних проблем і багато інших питань, з якими ми так чи інакше постійно стикаємося в реальному житті у великих містах. Проводили заняття провідні викладачі нашої кафедри професор Линник І.Е., доценти Шишкін Е.А., Панкеєва А.М., Вяткін К.І., Безлюбченко О.С., Івасенко В.І., Чепурна С.М., Гайко Ю.І., старші викладачі Черноносова Т.О., Мороз Н.В., Апатенко Т.М., Гордієнко С.М., які до викладання кожної теми підходили креативно, намагаючись зацікавити слухачів можливо відкриттям чогось нового, а на деякі вже знайомі та відомі питання подивитися з іншого боку.

Дуже велике зацікавлення у слухачів було до комп’ютерного проєктування, комп’ютерної візуалізації, наводилися приклади як застосовувати отримані навички, зокрема й для ведення сторінок в соцмережах. Тож в наступному навчальному році ми плануємо розширити знайомство і практичне використання комп’ютерних програм, і так само як і в попередні роки провести Конкурси робіт серед наших слухачів й допомогти взяти участь у конкурсі наукових робіт МАН.

Всі слухачі були активні та брали участь у жвавих дискусіях на різні теми, що пов’язані із нашим комфортним міським середовищем, помешканнями, парками та іншими містобудівними проблемами.

Дякуємо всім хто відвідував наші заняття і сподіваємося побачити всіх, у майбутньому, у списках студентів нашого Університету.

Щиро вітаємо випускників з отриманням сертифікатів, які вони зможуть додати до своїх мотиваційних листів при вступі до Університету.

Сподіваємося, що наступного навчального року до нас приєднаються ще більше творчих, зацікавлених і небайдужих до рідних міст слухачів, які в майбутньому будуть приймати активну участь у відновленні нашої Країни.

БАЖАЄМО УСПІХІВ І НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!!!

МИРНОГО НЕБА!!!!

 

29.05.23.1.jpg

29.05.23.2.jpg

29.05.23.3.jpg

29.05.23.4.jpg

29.05.23.5.jpg

29.05.23.6.jpg

 

  Вітаємо!!!

   Вітаємо доц. Шишкіна Е.А. з отриманням сертифікату що засвідчує його участь у Всеукаїнській науково-практичній конференції "ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ"

Сертифікат Шишкін.JPG

 

 Вітаємо!!!

Вітаємо викладачів кафедри: Мороз Н.В.,  Черноносову Т.А. та Панкеєву А.М.  з отриманням сертифікатів підвищення кваліфікації з "Удосконалення володіння державною мовою"

photo_2023-05-28_12-18-37.jpg

photo_2023-05-28_12-18-41.jpg

photo_2023-05-28_12-18-43.jpg

 

 

Увага.1_page-0001 (1).jpg

photo 2023 04 03 10 50 02

Розпочалася реєстрація на НМТ-2023, яка триватиме з 3 квітня до 3 травня.

Щоб зареєструватися, харків’янам потрібно буде на вебсайті Українського центру створити персональний кабінет.

▪️Сервіс для реєстрації – тут. (https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt)
▪️Персональний кабінет – тут. (https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

Інформація для вступу абітурієнтів на основі повної середньої загальної освіти  тут

Інформація для вступу абітурієнтів на основі диплома молодшого спеціаліста тут

Інформація для вступу абітурієнтів на основі диплома бакалавра тут

 photo_2023-05-07_17-42-32.jpg

    Шановні школярі та батьки, випускники коледжів і ЗВО, запрошуємо Вас взяти участь у Дні відкритих дверей #ХНУМГ ім. О.М. Бекетова онлайн!

    Цього разу ми змінюємо формат. #BeketovOpenSpace від студентів Університету! Щиро, доступно та цікаво

    У програмі на Вас чекає:

🔹Зустріч з ректором університету проф. Володимиром Бабаєвим
🔹Презентація ННІ АДОМ від голови студентського самоврядування інституту, студентки Анастасії Ляхової;
🔹Презентація ННІ БЦІ від голови студентського профкому інституту, студентки Олександри Байструк;
🔹Презентація ННІ ЕіМ від голови студентського профкому інституту, студентки Єлизавети Коваль;
🔹Презентація ННІ ЕІТІ від заступниці голови студентського самоврядування інституту, студентки Поліни Яковлєвої та старости групи Анастасії Кузик;
🔹Презентація Студентського сенату від заступниці голови з питань комунікацій та PR Марії Бацько;
🔹 Презентація Профкому студентів від голови Олега Івахно

📅 13/05/2023 (Сб)
⏱ 12:00

http://surl.li/gvphx
86122952557
Код: 130523
Чекаємо на вас!

 

Участь студентів кафедри Міського будівництва
 у міжнародній академічній мобільності

    В рамках програми “Цифрова Україна” від DAAD “Модулі реконструкції та інтегрований розвиток міст України” в період з 1 квітня по 31 липня студентами групи М МБГ 2022-1 Сидоровою Анастасією та Блудовою Валерією  було отримано іменні наукові стипендії в Technische Universität Kaiserslautern (Технічний університет Кайзерслаутерна, Німеччина).

    Під час участі у програмі планується відвідування німецько-українських навчальних семінарів під керівництвом обраних лекторів та експертів з RPTU Kaiserslautern (Технічного університету Кайзерслаутерна), TU Berlin (Технічного університету Берліна), BTU CottbusSenftenberg (Бранденбурзького технічного університету Коттбуса) та TH Lübeck (Технічного університету Любека), Німеччина:

   ‒ Серія лекцій «Інтегровані стратегії розвитку міст 2»

   ‒ Семінар «Місто та будинок ‒ Реконструкція історичних міст»

  Планується участь у проектах з реалізації цілей Лейпцизької хартії, реконструкції міст, комплексного міського розвитку та інноваційних інструментах планування.

   Отримані знання та навички за час участі у програмі допоможуть у написанні магістерськіх робіт, дозволять в майбутньому приймати активну участь у відбудові українських міст та залишити певний слід в розвитку рідної країни.

01. 02.05.23.jpg

02. 02.05.23.jpg

03. 02.05.23.jpg

04. 02.05.23.jpg

05. 02.05.23.jpg06. 02.05.23.jpg07. 02.05.23.jpg

Графік занять Школи розвитку.JPG

 

Об'ява.2023_page-0001.jpg

 

ВІТАЄМО!!!!

Вітаємо студентку групи МБГ 2021-1у Зоренко Анастасію Олексіївну та студента групи ММБГ 2022-2 Вяткіна Вячеслава Сергійовича з тим що посіли перше та друге місця у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Теми  наукових робіт:

- Зоренко Анастасія Олексіївня - «Використання бомбосховищ у міській забудові».  Науковий керівник к.т.н., доц. Шишкін Е.А.

- Вяткін Вячеслав Сергійович - «Методи комплексного формування та використання прибережних територій на прикладі міста Харків». Науковий  керівник к.т.н., доц. Вяткін К.І.

Витяг з протоколу засідання конкурсної підкомісії за професійним спрямуванням «Міське будівництво та господарство» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №1 від 24.03.2023 р.

Вітаємо

  

Зустріч викладачів кафедри міського будівництва з майбутніми абітурієнтами

     

13-14 березня 2023 р. за ініціативою викладачів кафедри міського будівництва (Вяткіна К.І. і Черноносової Т.О.), за підтримки адміністрацій навчальних закладів Новобаварського району м. Харкова (директора гімназії 65 Таршиної С.А., директора ХСШ93 Топоркової І.В., директора ХСШ 162 Дармофал Е.А., директора ЗОШ №127 Боженової І.О.) в режимі Online відбулася Презентація Університету, кафедри міського будівництва і спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Міське будівництво та господарство».

Було проведено три конференції, в яких взяли участь 84 учні 11 класів і 11 учнів 9 класів.

В рамках зустрічі майбутні абітурієнти віртуально відвідали наш Університет, познайомилися з особливостями фахової галузі міського будівництва та міського господарства, особливостями підготовки фахівців за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство», реальними студентськими роботами, що виконувалися за замовленням Департаментів міськвиконкому м. Харкова і брали участь в Міжнародних програмах, отримали цікаву інформацію про різноманітне студентське життя, можливості працевлаштування по закінченню Університету, отримали інформацію щодо майбутнього вступу до Університету.

Запрошуємо всіх охочих, мотивованих і креативних молодих людей, випускників шкіл та коледжів на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

1 24.03.23.jpg4 24.03.23.jpg3 24.03.23.jpg2 24.03.23.jpg

 

Участь викладача кафедри Міського будівництва у науковому стажуванні в університеті Німеччини

   В рамках програми DAAD Ukraine digital – Забезпечення академічної успішності під час кризи в період з

31 жовтня по 31 грудня викладачем кафедри Міського будівництва доц. Шишкіним Е.А. було отримано наукову стипендію в Бранденбурзькому технологічному університеті (BTU Cottbus, Німеччина).

   Отримання стипендії відбулось завдяки спільним цілям, щодо підготовки інженерів будівельників у галузі міського будівництва з провідними кафедрами BTU Cottbus – «Регіональне планування», «Транспорт та міське планування», «Міський дизайн», «Міське управління», «Міське планування», «Міські технології».

1 photo 12.01.22.jpg

2 photo 12.01.22.jpg

   Стипендіальна програма передбачала ознайомлення з лабораторною та інфраструктурою базою університету, участь у серії семінарів та написання наукової роботи з питань післявоєнного оновлення міських територій.

3 photo 12.01.22.jpg

4 photo 12.01.22.jpg

   Під час участі у німецько-українських навчальних семінарах під керівництвом обраних лекторів та експертів відбувалась професійна участь у координаційних точках проекту, таких як реконструкція та розвиток міста, реалізація цілей Лейпцигської хартії, комплексного розвитку міст, інструментах інноваційного планування, доступного та аварійного житла. Усього була проведена серія із 10 семінарів підчас яких порушувалися питання міського планування, міського оновлення, міського дизайну, подальшого розвитку існуючих міських територій, приймаючи різні соціальні вимоги та проблеми.

5 photo 12.01.22.jpg

6 photo 12.01.22.jpg

7 photo 12.01.22.jpg

   Питання комплексного розвитку українських міст після військової агресії обговорювались під час робочих зустрічей з керівником кафедри міського управління BTU Cottbus - Silke Weidner, з науковими співробітниками BTU Cottbus та TU Berlin - Sepideh Zarrin Ghalam,  Samar Abdelaal та Christoph Wessling; та з українським PhD студентами, які навчаються в BTU Cottbus.

9 photo 12.01.22.jpg

   Також під час візиту спільно з професорами BTU Cottbus була підготовлена наукова робота за темою «Використання бомбосховищ у міській забудові» результати якої планується опублікувати у науковому журналі.

   Отримані знання та навички за час наукового стажування дозволять ще активніше приймати участь у відбудові українських міст, ділитися знаннями із студентами нашого університету та залишити певний слід в розвитку рідної країни.

10 photo 12.01.22.jpg

11 photo 12.01.22.JPG

12 photo 12.01.22.JPG

13 photo 12.01.22.JPG

 

Сертифікати участі викладачів кафедри 

 у Міжнародній науково-практичній конференції ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ: Екологія, Безпека, Якість, Комфорт

ITS Certificate - Олександр ЗАВАЛЬНИЙ _page-0001.jpg

photo_2023-01-11_19-28-22.jpg

 

Сертифікати участі викладачів кафедри у

Workshop «Комплексне планування міського розвитку», м. Берлін

1. Сертификат.jpg

photo_2023-01-12_18-40-36.jpg

  

Участь викладачів університету у

Workshop «Комплексне планування міського розвитку»

У період з 5 по 9 грудня 2022 р. в Інституті міського та регіонального планування Технічного університету Берліна пройшов Workshop «Комплексне планування міського розвитку» в якому взяли участь викладачі різних кафедр університету:

– доцент кафедри Міського будівництва Шишкін Е.А.

– доцент кафедри Міського будівництва Чепурна С.М.

– доцент кафедри Основ архітектурного проектування Любченко М.А.

– доцент кафедри Основ архітектурного проектування Швець Л.М.

– доцент кафедри Будівельних конструкцій Калмиков О.О.

Workshop був проведений членами проєкту BTU на кафедрі Міського планування та міської регенерації та був присвячений комплексному плануванню міського розвитку з чотирма основними робочими темами:

1) Введення у проекти співробітництва та стратегії планування в Європі

2) Комплексне планування міського розвитку

3) Комунікація та участь у міському управлінні

4) Територіальне та детальне планування

За період проведення Workshop учасники ознайомилися з етапами планування та змістом інтегрованого планування міського розвитку. Було проведено серію лекцій, семінарів та дискусій наскільки комплексний метод містобудівного планування підходить для відновлення зруйнованих війною будівель і кварталів та яким чином комплексне містобудівне планування може бути закріплене у містобудуванні міст України.

Окрім серії лекцій учасники Workshop взяли участь у польових дослідженнях робочих груп з метою ознайомлення з програмою відновлення Берліна після Другої світової війни.

Тиждень участі викладачів у Workshop дало позитивний результат у співпраці з колегами з Технічного університету Берліна. По закінченню, учасники Workshop домовились про необхідність подальшої співпраці, тримати постійний контакт з німецькими колегами для розробки комплексного містобудівного методу відновлення зруйнованих міст та залучення студентів до цієї програми. Також учасники Workshop виразили загальну думку про необхідність написання спільного довідника з планування українських міст.

1 photo.jpg

2 photo.jpg

3 photo.jpg

4 photo.jpg

5photo.jpg

6 photo.jpg

7 photo.jpg

8 photo.jpg

9 photo.jpg

 

 День відкритих дверей

   📅 17 ГРУДНЯ ОБ 11:00 ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В ОНЛАЙН ФОРМАТІ
    Якщо ти абітурієнт і в тебе багато питань:
✅де та ким я зможу працювати?
✅що треба для вступу?
✅чи зможу я розкрити свій творчий потенціал?
    Під час онлайн-зустрічі з коледжем на тебе чекатимуть:
🔷зустріч з директором, відповідальним секретарем приймальної комісії, завідуючими відділеннями та представниками всіх спеціальностей;
🔷презентації кожної спеціальності;
відповіді на всі запитання щодо навчання та вступу у 2023 році, які хвилюють тебе найбільше.
   ❗️Що потрібно для участі?
   Реєстрація: https://forms.gle/qQdWtVcj76DKkF5KA
   Посилання на зустріч буде відправлено на електронну адресу.
   🤳Смартфон і доступ до інтернету.

   Група "Абітурієнт ХДПК" в Telegram: https://t.me/+yto_t-VOyVM1NGRi
   Наш сайт:https://www.hpfk.kh.ua/
   😉 Ми чекаємо на вас, абітурієнти!

 photo_2022-12-17_13-10-16.jpg

  

Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство»

    06 грудня 2022 р. за ініціативою викладачів кафедр міського будівництва (Вяткіна К.І., Черноносової Т.О.), ТБВ та БМ (Якименка О.В.), за підтримки профспілки студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (голови профкому Угоднікової О.І.) та адміністрації ВСП «ЖКФК ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (директора Лукʼянова В.І., заступників директора Переходович С.С., Махоніна О.В.) в режимі Online відбулася Презентація спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Міське будівництво та господарство».

   В конференції прийняли участь 50 студентів 4 курсу різних спеціальностей Житлово-комунального фахового коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

   В рамках зустрічі студенти-випускники познайомилися з Університетом, особливостями фахової галузі міського будівництва та міського господарства, особливостями підготовки фахівців за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство», реальними студентськими роботами, що виконувалися за замовленням Департаментів міськвиконкому м. Харкова і приймали участь в Міжнародних програмах, отримали цікаву інформацію про різноманітне студентське життя, можливості працевлаштування по закінченню Університету, отримали інформацію щодо майбутнього вступу до Університету.

   Майбутні випускники коледжу отримали відповіді на свої запитання щодо можливості продовжити освіту в Університеті за скороченим терміном навчання тощо.

   Кафедра запросила всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей Університету (10.12.2022) та День відкритих дверей ННІ АДОМ (16.12.2022), що відбудуться в режимі Online і сподівається, що ці заходи допоможуть випускникам зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

   В цей нелегкий час щиро бажаємо випускникам без страху і хвилювань захистити свої кваліфікаційні роботи та отримати високі оцінки.

   Чекаємо вас в нашому Університеті для продовження навчання.

06.12.22.1.jpg

06.12.22.2.jpg

06.12.22.jpg

 


ШКОЛА РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY»

    Кафедра міського будівництва продовжує роботу ШКОЛИ РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY» і запрошує на безкоштовне навчання творчих, креативних і небайдужих до майбутнього рідного міста учнів 5-11 класів.

    Наступне заняття відбудеться 03.12.2022 (субота) о 12.00 дистанційно за допомогою освітньої платформи ZOOM.

    Тема заняття: Десять незвичайних фактів із світу будівництва

    До конференції всі бажаючі можуть підключитися за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/79400272383?pwd=jvWyiYE6MzymQtLyJeEondv8hRCcxz.1

    Ідентифікатор конференції: 794 0027 2383

    Код доступу: 7eDz0t

    Отримати додаткову інформацію, ознайомитися з планом роботи школи розвитку можна:

 1. за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
 2. на сайті кафедри за посиланням https://mb.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti,
 3. FB: https://www.facebook.com/urban.construction.kname
 4. Instagram: https://instagram.com/mbg_hnumg_beketova
 5. по телефону: +38(063) 717-03-47

Школа розвитку 28.11.22.jpg

 

16.09.22.JPG

https://us04web.zoom.us/j/78309612319?pwd=LqGY4KPwda5RLJ5cTz32oVpajEU9i2.1

17.09.22.JPG

https://us04web.zoom.us/j/75426637604?pwd=W6WaffQoRAdiO9vpfEz5w2i4ExR4ha.1

 

Участь викладача кафедри Івасенко В.В. в написанні навчального посібника

  "Благоустрій автомобільних доріг та вулиць" 

      У видавництві Львівської політехніки вийшов з друку навчальний посібник "Благоустрій автомобільних доріг та вулиць" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітніх програм "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" і "Міське будівництво та господарство", створений колективом авторів трьох ЗВО: Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" (к.т.н., доценти Литвиненко Т.П., Ткаченко І.В. та Гасенко Л.В.), Національного університету "Львівська політехніка" (д.т.н., професор Солодкий С.Й., к.т.н., доцент Сідун Ю.В.) та Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (к.т.н., доцент Івасенко В.В.).

 03 08 08

 

ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2022р !!!!!

2 Бакалавр после школы 2022.jpg

З більш детальною інформацією для вступу абітурієнтів на основі повної середньої загальної освіти можно ознайомитись за посиланням

1 Бакалавр после техн 2022.jpg

З більш детальною інформацією для вступу абітурієнтів на основі диплома молодшого спеціаліста можно ознайомитись за посиланням

3 Магистр.jpg

З більш детальною інформацією для вступу абітурієнтів на основі диплома бакалавра можно ознайомитись за посиланням

  

 

25.06.22.png

 

Захист бакалаврських та магістерських робіт на кафедрі Міського будівництва

     21го червня 2022 року на кафедрі Міського будівництва розпочався захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра за спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Міське будівництво та господарство». За тиждень кваліфікацію бакалавр будівництва отримають 41 студент очної форми навчання та 3 студента магістра заочної форми навчання.
    Кафедра Міського будівництва щиро вітає студентів з успішним захистом! Саме цей випуск буде першими приймати участь у відновленні нашої країни та улюбленого міста Харків! Ми щиро бажаємо нашим випускникам мирного неба, щасливої долі, наснаги, терпіння, наполегливості, віри в краще майбутнє, любові та злагоди.

Снимок 1 23.06.22.JPG

Снимок 2 23.06.22.JPG

Снимок 3 23.06.22.JPG

Снимок 4 23.06.22.JPG

 

 День відкритих дверей ННІ АДОМ

     17/06/2022 року в навчально-науковому інституті Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова відбудеться День відкритих дверей в on-line форматі.

     Подключиться к конференции Zoom

     Код доступа: 8Z4ruA

      Шановні школярі та батьки, запрошуємо взяти участь у дні відкритих дверей. Пройде презентація спеціальність «Міське будівництво та господарство». Ви зможете дізнатися про особливості майбутньої професії, ознайомитись з деякими нюансами навчання та майбутнього працевлаштування. Майбутні абітурієнти зможуть познайомись з правилами прийому та умовами навчання в Університеті за різними напрямками, в тому числі за напрямком «Будівництво та цивільна інженерія» професійне спрямування «Міське будівництво та господарство», про європейські стандарти навчання, диплом європейського зразка та можливість стажування за кордоном.

13.06.22.JPG

 

Участь кафедри міського будівництва у Міжнародному освітньому проєкті


       Викладачі кафедри міського будівництва спільно зі студентами успішно пройшли курс онлайн-лекцій та практичних занять від німецького архітектора та урбаніста - Крістофа Веслінга в рамках міжнародного проекту "Інтегроване міське планування", який проходив за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Робота тривала з вересня по грудень 2021 року і отримали міжнародні сертифікати:

1 група – керівник – к.т.н., доцент Панкеєва Анна та студенти: Олександра Баранова, Сидорова Анастасія,Кащавцева Дар`я,
Сєроштан Валерія, Стефанович Вероніка)

2 група – керівник – к.т.н., доцент Івасенко Вікторія та студенти: Олександра Нурахметова, Литвин Валерія, Блудова Валерія,
Рибалка Катерина, Ковалевський Дмитро)

 

photo_2022-06-09_21-16-11.jpg

photo_2022-06-11_16-15-10.jpg

03 11 47

03 11 51

photo_2022-06-09_21-16-11 (2).jpg

photo_2022-06-09_21-16-11 (3).jpg

photo_2022-06-09_21-16-11 (4).jpg

photo_2022-06-09_21-16-11 (5).jpg

photo_2022-06-09_21-16-11 (6).jpg

photo_2022-06-09_21-16-24.jpg

photo_2022-06-09_21-16-24 (2).jpg

photo_2022-06-09_21-16-24 (3).jpg

 

Засідання кафедри міського будівництва та науково-методичний семінар

на тему «Містобудівні заходи щодо усунення наслідків руйнувань міської забудови та інфраструктури під час військових дій»

     06 квітня 2022 року о 12.00 у дистанційному режимі відбулося чергове засідання кафедри міського будівництва та науково-методичний семінар на тему «Містобудівні заходи щодо усунення наслідків руйнувань міської забудови та інфраструктури під час військових дій».

      На засіданні кафедри були розглянуті питання оновлення навчального процесу викладачами кафедри в умовах воєнного стану відповідного до робочих планів спеціальностей, підготовку яких проводить кафедра. Навчальний процес проводиться у дистанційному режимі відповідно до розкладу занять, графіку консультацій в синхронному режимі онлайн-конференцій на базі платформ Moodle, Teams, Zoom, а також в асинхронному режимі з використанням всіх доступних форм та засобів комунікації (в телефонному режимі, Viber, Telegram, WhatsApp тощо).

Засідання кафедри 1

 

 

В рамках науково-методичного семінару були розглянуті питання, що стали актуальними під час  військової агресії росії проти нашої країни.

Ці питання, пов’язані з відновленням міської інфраструктури, вирішенням проблем забезпечення житлом (тимчасовим, постійним) мешканців, які лишилися свого житла під час війни, пристосуванням існуючої та нової забудови до умов забезпечення захисту цивільного населення під час воєнних дій та в інших надзвичайних ситуаціях.

Також розглядалися питання можливості підготовки кафедрою фахівців для проведення робіт з інвентаризації забудови, технічного обстеження будівель та споруд, визначення класів наслідків руйнувань, в тому числі з можливостю отримання сертифікатів.

Семінар 2

 

 

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

  18.02.2022 відбулася зустріч представників груп забезпечення освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

    На зустрічі були присутні гарант освітньої програми «Міське будівництво та господарство» доц. С.М. Чепурна, «Промислове та цивільне будівництво» доц. В.А. Александрович, гарант освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» доц. М.В. Дегтяр, гарант освітньої програми, доц. А.П. Юзбашьян – представник науково-педагогічних працівників, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція».

     Під час зустрічі були обговорені результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх програм та їх складових, перспективи розвитку освітніх програм, основні вимоги щодо якості кваліфікаційних робіт та напрями удосконалення змісту освітніх компонентів.

 

IMG_20220218_123938 (1) (2).jpg

IMG_20220218_124000 (1).jpg

 

photo_2022-02-04_16-00-21.jpg

ОБСТЕЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ

В середу 06.10.2021 р. мобільними групами студентів кафедри було обстежено 12 перехресть на окружній дорозі. Предметом особливої уваги стали транспортні розв'язки у двох рівнях.

обслед17.jpg

обслед20.jpg

обслед22.jpg

обслед23.jpg

обслед24.jpg

обслед25.jpg

 

ОБСТЕЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ

Другий день тривають обстеження транспортних потоків на перехрестях м. Харкова.
Студенти груп МБГ2021-1 та МБГ 2021-1у під керівництвом завідувача кафедрою Завального О.В., Гордієнко С.М., Линник І.Е. , Гайко Ю.І. з честю долають різноманітні труднощі, що виникають під час обстежень магістралей у різних районах міста.

обслед8.jpg

обслед9.jpg

обслед10.jpg

обслед11.jpg

обслед12.jpg

обслед13.jpg

обслед14.jpg

обслед15.jpg

 

ВІТАЄМО!!!!!

    Вітаємо к.н.т., доцента кафедри міського будівництва Івасенко Вікторію Вікторівну з перемогою у міському конкурсі "Молода людина року 2021" в номінації "Діяльність у невиробничій сфері".

    Церемонію нагородження провів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Він зазначив, що завдяки діалогу, який сьогодні налагоджений між міською владою та молоддю, Харкову вдається успішно розвиватися.

    За результатами міського етапу конкурсу були визначені 10 переможців і 20 лауреатів.

photo_2021-10-05_12-40-27.jpg

photo_2021-10-05_10-58-17.jpg

photo_2021-10-05_10-58-15.jpg

photo_2021-10-05_21-34-23.jpg

 

ОБСТЕЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ 

     Сьогодні студенти нашої кафедри разом з іншими студентами ХНУМГ імені О.М.Бекетова розпочали обстеження транспортних потоків на основних перехрестях м. Харкова.

     Обстеження  проводяться в рамках збору даних для розробки транспортної моделі міста і пройдуть з 04.10. по 08.10.2021 р.

    Спостереження  проводяться тричі на день: у ранковий час з 7 30 до 10  години, вдень з 12  до 14 години і надвечір з 17 до 19 години. Буде обстежено понад 60 транспортних перехресть

обслед1.jpg

обслед2.jpg

обслед3.jpg

обслед4.jpg

обслед5.jpg

Салтовське шоссе-просп.Ювілейний.jpg

 

ШКОЛА РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY»

На кафедрі міського будівництва 02 жовтня 2021 р. відновлює роботу ШКОЛА РОЗВИТКУ «DISCOVERY OF CITY». Кафедра Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує на безкоштовне навчання творчих, креативних і небайдужих до майбутнього рідного міста учнів 5-11 класів.

У разі відновлення карантинних обмежень заняття проводитимуться в режимі онлайн (дистанційно) із застосуванням освітньої платформи Zoom.

Записатися на заняття, отримати додаткову інформацію, ознайомитися з планом роботи школи розвитку можна:

 1. за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
 2. на сайті кафедри за посиланням https://mb.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti,
 3. FB: https://www.facebook.com/urban.construction.kname
 4. Instagram: https://instagram.com/mbg_hnumg_beketova
 5. по телефону: (057) 707-31-33, (057) 707-31-27, +38(063) 717-03-47

 

Участь викладачів і студентів кафедри міського будівництва у мижнародному проекті

14.09.2021 року доценти кафедри міського будівництва (Івасенко В.В. та Панкеєва А.М.) спільно зі студентами спеціалізації "Міське будівництво і господарство" прийняли участь у першій онлайн-лекції німецького архітектора та урбаніста - Крістофа Веслінга в рамках міжнародного проекту "Інтегроване міське планування", який проходить за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. На першій лекції було розказано про поняття міського планування та завдання, які буде необхідно виконати в рамках осіннього семестру студентам спільно з викладачами.

photo_2021-09-19_20-46-43.jpg

photo_2021-09-19_20-46-49.jpg

photo_2021-09-19_20-46-52.jpg

 

17.09 2021 р. Відбулася зустріч студентів-першокурсників кафедри міського будівництва Навчально-наукового інституту  Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, з ректором Університету Володимиром Миколайовичем Бабаєвим. Володимир Миколайович привітав студентів з початком  навчального року, познайомив  їх зі своїми заступниками, і студентським активом ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

У своєму виступі ректор розповів  студентам про структуру та рейтинг Університету, успіхи, досягнення і наголосив на основних завданнях в навчальній і науково-дослідній роботі.
З основними перспективами і можливостями студентів нашого університету ознайомили проректори та представники Сенату і профсоюзного комітету студентів.
Наприкінці зустрічі Ректор відповів на запитання студентів.

встреча.jpg

встреча1.jpg

встреча2.jpg

 

Дорогі студенти і шановні викладачі!

     Керівництво кафедри міського будівництва щиро вітає вас з Днем знань із початком нового навчального року!

     Щастя, міцного здоров’я і завзяття у досягненні поставлених задач!

     Бажаємо вам всіляких успіхів!

     Студентам - нових знань і досягнень!

     Викладачам - натхнення і задоволення результатами своєї праці в новому навчальному році!

     Нехай 2021/2022 стане роком особистих досягнень, професійних звершень і наукових відкриттів!

     Сьогодні ,1 вересня, відбулося перше знайомство студентів груп МБГ 2021 -1 та МБГ 2021-1у зі своїми кураторами доц. Панкеєвою Г.М. і ст. викл. Гордієнко С.М.

     В ауд. 501 ц.к. перед першокурсниками виступили директор та заступники  Навчально-наукового інституту Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, керівники кафедр.

    Після цього відбувся урочистий концерт біля центрального входу до Університету. Перед концертом студентів привітав в.о Харківського міського голови І. О. Терехов.

    Надвечір наші студенти прийняли участь у святкуванні Дня знань на майдані Свободи, де зібралося близько двох тисяч школярів і студентів. Свято розпочалося з карнавальної ходи по майдану Свободи, яка стала своєрідною презентацією навчальних закладів.

    Після карнавалу відбувся святковий концерт на якому виступила група KAZKA, а Фіналом став грандіозний феєрверк.

 

 6.03.21.jpg.jpg5.03.21.jpg.jpg4.03.21.jpg.jpg3.03.21.jpg.jpg2.03.21.jpg.jpg1.03.21.jpg

 

10.07.21.2.JPG

 

 Вітаємо!!!

    Вітаємо доцентів кафедри Міського будівництва Івасенко Вікторію Вікторівну та Панкеєву Анну Миколаївну з присвоєнням вченого звання доцента (Наказ Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 року).

изображение_viber_2021-07-13_21-46-50-107.jpg

изображение_viber_2021-07-13_21-46-50-314.jpg

 

 

8 липня 2021 року об 1100 відбудеться засідання кафедри Міського будівництва

 Порядок денний.

 1. Розгляд пропозицій щодо змісту компонентів освітньо-професійної програми Міське будівництво та господарство другого (магістерського) рівня спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія.
 2. Представлення структурно-логічної схеми щодо обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми.
 3. Підготовка методичного забезпечення компонентів освітньо-професійної програми Міське будівництво та господарство другого (магістерського) рівня спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія.
 4. Порушення правил академічної доброчесності.
 5. Обговорення та рекомендації щодо представленої структурно-логічної схеми провідними викладачами, роботодавцями та студентами.
 6. Різне.

Zasedanie.jpg

Вийшов з друку англо-український навчальний посібник 
«Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства»

      В рамках співпраці підрозділів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова ННІ Архітектури, Дизайну та Образотворчого Мистецтва та ННІ Економіки і Менеджменту надруковано навчальний посібник «Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (автори: О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська). 

     У навчальному посібнику визначено основні принципи та інструментарії постановки завдань щодо проєктування підприємств індустрії гостинності та туризму, зокрема готельно-ресторанних комплексів, визначена методика розробки функціонального зонування ділянки території готелю та планувальної схеми будівель готельно-ресторанного призначення.

     Особливостями навчального посібника є багатий ілюстративний матеріал та паралельний текст, представлений українською та англійською мовами, що полегшує сприйняття матеріалу іноземними та вітчизняними студентами, які вивчають однойменну та суміжні дисципліни англійською мовою.

 03.07.21.JPG

03.07.21(2).JPG

 

Вітаємо к.т.н., доцента кафедри міського будівництва Івасенко Вікторію Вікторівну з перемогою у районному етапі міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Громадська діяльність».

23 червня 2021 року В Адміністрації Холодногірського району відбулась церемонія нагородження лауреатів і переможців. За результатами районного етапу конкурсу було визначено 10 переможців і 16 лауреатів у кожній з десяти номінацій. Церемонію нагородження провели в.о. голови адміністрації Інна Уварова, депутат Харківської міської ради Юрій Медведєв та депутат Харківської обласної ради Неллі Цибульник. Конкурс проходив у десяти номінаціях: «Учні установ загальної середньої освіти», «Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Студенти закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації», «Студенти (курсанти) закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації», «Наукова діяльність», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт», «Діяльність у сфері виробництва, підприємництва», «Діяльність у невиробничій сфері» та «Громадська діяльність».

24.06.21(1).jpg

24.06.21(2).jpg

24.06.21(3).jpg

 

 

КАФЕДРА МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИ БАКАЛАВРАТ

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ НА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ОСВІТИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 – БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО»

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційноюформами

Для вступу необхідно скласти ЄВІ з іноземної мови та фаховий іспит.

 

Конкурсні предмети

Вагові коефіцієнти

Вступникам до магістратури (на основі ОКР бакалавра)

ЄВІ (іноземна мова)

0,25

Фахове вступне випробування

0,75

 

     Для складання ЄВІ необхідно зареєструватися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти за посиланням або в деканаті факультету АДОМ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

   Для цього необхідно заповнити заяву-анкету, мати фото-копії паспорту громадянина України, індикаційний код, фото, для тих хто закінчив Бакалаврат в 2020 р. та раніше необхідно додати диплом Бакалавра та додаток з оцінками).

  Всі документи до деканату АДОМ можна надати особисто або надіслати на електронну пошту за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

    Реєстрація для участі у вступних випробуваннях для вступу до магістратури триватиме з 11 травня до 3 червня 2021 р. (включно).

  Фахове вступне випробування проводиться у вигляді екзамену. Для можливості якісної підготовки до екзамену необхідно ознайомитися з програмою випробування на сайті Університету чи за посиланням

     Більше інформації щодо вступу та підготовки для складання вступних випробувань можна отримати за посиланнями: тут та тут

Основні контакти для отримання консультацій щодо вступу:

Кафедра міського будівництва

(057) 707-31-33, (057) 707-31-27

Куратор роботи з абітурієнтами: Черноносова Тетяна Олександрівна

(конт.тел. (063) 717-03-47,(097) 221-93-51)

Деканат АДОМ:

(057) 707-30-47

заступники декана

(057) 707-31-36

 

 

Профорієнтаційна робота кафедри «Міського будівництва»

     В рамках підготовки до вступної компанії 2021 р. викладачами кафедри «Міського будівництва» Доц. Вяткіним К.І. та доц. Івасенко В.В. була відвідана загальноосвітня школа №154 з метою залучити якомога більшу кількість випускників школи до стін університету. У рамках зустрічі було презентовано наш університет, факультет АДОМ та можливість подальшого навчання по спеціальності «Міське будівництво та господарство».

     Викладачі досить нестандартно й оригінально підійшли до цього завдання. Ідея прорекламувати філологічний факультет була повністю реалізована. Учням цієї школи були не лише презентовані спеціальності й професії майбутніх фахівців, надані інформаційні матеріали, буклети, а й основну увагу було приділено працевлаштування студентів після навчання. Зокрема Вяткин К.І. ознайомив школярів із підприємствами з котрими в університеті укладені договори про співпрацю і де майбутні фахівці можуть пройти практику для повноцінного оволодіння спеціальністю.
     В.В. Івасенко повністю змогла налагодити контакт з учнівською аудиторією. Нею було проведено невеличке бліц-опитування на тему того що школярі знають про будівельні спеціальності.
    Школярі були надзвичайно вдячні за такий візит!

 image_504494091.JPG

image_672366092.JPG

image_721927073.JPG

 

 Участь викладачів кафедри міського будівництва в курсі лекцій «Про мобільність»

    В Київському національному університеті будівництва та архітектури розпочав курс лекцій «Про мобільність». Теми, які будуть розкриті в курсі: міська мобільність та її управління, сучасні системи транспортного планування, мікро- та макромоделювання, організація руху транспорту та пішоходів, створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп та інші.

    Івасенко Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, співавторка ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», стала першою лекторкою курсу та розкрила детально наступні аспекти універсального дизайну:

 • передумови виникнення даного поняття;
 • нормативно-правове та методичне забезпечення;
 • пріоритетність проєктування вулиць і доріг населених пунктів;
 • основні принципи та засоби при проєктуванні вулиць та доріг населених пунктів;
 • комплексна оцінка рівня обслуговування вулично-дорожньої мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

image_72192707.JPG

image.png

image(1).png

 

Кафедра Міського будівництва щиро вітає викладачів кафедри з публікацією монографії «Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища»

    Колектив кафедри Міського будівництва вітає Завального О.В., Гайко Ю.І., Шишкіна Е.А. та Гнатченко Є.Ю. з виходом колективної монографії «Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища».

   У монографії розглянуто містобудівний потенціал промислових територій. Наведено закономірності реновації промислової забудови як системи заходів організаційно-економічної модернізації, технічного оновлення, культурно-історичної спадщини, екологічної реабілітації та соціального пожвавлення міських територій. Запропоновано методи реновації промислових будівель під об’єкти цивільного призначення.

    Монографія рекомендована для фахівців у галузі містобудування та архітектури, науковців, викладачів профільних вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

    Бажаємо подальших наукових й навчально-методичні досягнення і не зупинятися на досягнутому.

20210319_120421 — копия.jpg

Обложка Реновація промислової забудови 1 (1).jpg

 

 

Науковий парк "СИНЕРГІЯ"

Успішне проходження 216 годинного навчального курсу програми 3D MAX: Architecture & Engineering

Івасенко.jpg

Панкеєва.jpg

Шишкін.jpg

Мороз1.jpg

 

Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство» у Харківському коледжі будівництва архітектури та дизайну (ХКБАД)

       В же не перший рік випускники ХКБАД продовжують навчання у нашому Університеті за спеціальністю "Міське будівництво", беруть активну участь у житті університету, завойовують призові місця на конкурсах і олімпіадах і блискуче захищають свої дипломи. Для продовження цієї славної традиції в рамках профорієнтаційної роботи викладачі кафедри «Міське будівництво» Шишкін Е.А. та Вяткін К.І. 2 березня 2021р. відвідали Харківський коледж будівництва архітектури та дизайну(ХКБАД).

     Було проведено зустрічі зі студентами четвертого курсу груп А-41, А-42, Б-41, Б-42, Д-41, Д-42, щодо презентації університету, факультету АДОМ та спеціальності «Міське будівництво». Студенти отримали відповіді про умови вступу до Університету та можливості подальшого навчання, організацію студентського життя, умов проживання у гуртожитках. Кафедра запросила всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей Університету.

05 02.03.21.jpg

04 02.03.21.jpg

03 02.03.21.jpg

02 02.03.21.jpg

01 02.03.21.jpg

 

 Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство»

   26 лютого 2021 р. викладачі кафедри міського будівництва презентували освітню програму «Міське будівництво та господарство», студентам 4 курсу спеціальності «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів» Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Майбутні випускники технікуму отримали відповіді на свої запитання щодо можливості продовжити освіту в Університеті за скороченим терміном навчання тощо. 

    Щиро бажаємо випускникам без страху і хвилювань захистити свої кваліфікаційні роботи та отримати високі оцінки.

   Чекаємо вас в нашому Університеті для продовження навчання.

изображение_viber_2021-02-26_14-48-40.jpg

Школа розвитку «DISCOVERY OF CITY»

    06.02.2021 р. відновила свою роботу Школа розвитку «DISCOVERY OF CITY». Основна мета роботи Школи розвитку допомогти школярам, студентам перших курсів коледжів та ліцеїв отриматинавички проектування та наукової роботи, а також розкрити та стимулювати розвиток творчих можливостей учнів.

   Заняття проходило в режимі Online із застосуванням дистанційної платформи Zoom. Сьогодні було розглянуто дві теми «Незвичайні ландшафти Землі» та «Презентація Смотру-конкурсу дитячих наукових, творчих робіт і проектів «Discovery of city».

   На занятті були присутні учні 9-10 класів шкіл м. Харкова та учні першого курсу Машинобудівельного коледжу, провели заняття викладачі кафедри міського будівництва Черноносова Т.О., Мороз Н.В., Панкеєва А.М. Викладачі познайомили учнів з напрямами фахової підготовки кафедри, графіком подальшої роботи Школи розвитку, правилами проведення та участі в Смотрі-конкурсі, що відбудеться в квітні 2021 р. Під час зустрічі відбулося дуже цікаве знайомство з унікальними, невідомими, незвичайними ландшафтами Землі, які більше нагадують інопланетний світ.

06.02.21 (школа).jpg

06.02.21 (школа.2).jpg

06.02.21(школа.3).jpg

 

Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство»

   25 cічня 2021 р. викладачі кафедри міського будівництва Черноносова Т.О. і Мороз Н.В. презентували освітню програму «Міське будівництво та господарство», студентам 4 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство» Житлово-комунального коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. В рамках зустрічі студенти-випускники познайомилися з особливостями фахової галузі міського будівництва та міського господарства, підготовки фахівців за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство», кращими курсовими роботами і дипломними проектами бакалаврів та магістрів, отримали цікаву інформацію про різноманітне студентське життя, можливості працевлаштування по закінченню Університету тощо. Майбутні випускники коледжу отримали відповіді на свої запитання щодо можливості продовжити освіту в Університеті за скороченим терміном навчаннятощо. Кафедра запросила всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей Університету, що відбудеться 10.02.2021 в режимі Onlineі сподівається, що цей захід допоможе випускникам зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

   Також викладачі Черноносова Т.О. і Мороз Н.В. прийняли участь в рецензуванні дипломних проектів, при цьому відзначили, що дипломні роботи виконані грамотно на достатньому професійному рівні, відповідають вимогам фахової підготовки молодшого фахівця галузі садово-паркового будівництва та господарства.

   Щиро бажаємо випускникам без страху і хвилювань захистити свої кваліфікаційні роботи та отримати високі оцінки.

   Чекаємо вас в нашому Університеті для продовження навчання.

25.01.21.jpg

25.01.21.1.jpg

25.01.21.2.jpg

25.01.21.4.jpg

 

ШКОЛА РОЗВИТКУ

 На кафедрі міського будівництва 06 лютого 2021 р. відновлює роботу ШКОЛА РОЗВИТКУ “DISCOVERY OF CITY”. Кафедра Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує на безкоштовне навчання творчих, креативних і небайдужих до майбутнього рідного міста учнів 5-11 класів.

   В умовах карантинних обмежень заняття проводитимуться в режимі онлайн (дистанційно) із застосуванням освітньої платформи Zoom.

школа развития.1_page-0001.jpg

 школа развития.2_page-0001.jpg

Шановні студенти!

    З метою покращення якості освітнього процесу на сайті кафедри розміщені анкети щодо актуальних питань підготовки фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Пройти опитування  можна у вкладенні "Анкетування", обравши відповідну анкету. Заповниши анкети Ви можете висловити свою думку, яка є важливою та буде врахована. Дякуємо за співпрацю!

 

Колектив кафедри міського будівництва вітає студентів та їх керівника з перемогою на Всеукраїнському конкурсі «Інклюзивний дизайн»

Кафедра міського будівництва активно та багато років працює над створенням інклюзивного середовища в місті Харків та Україні.

24 грудня відбулося нагородження дипломами, сертифікатами та альбомами на Всеукраїнському конкурсістудентських та професійнихробіт «Інклюзивний дизайн», який був організовано комітетом забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова та Громадською організацією інвалідів «Креавіта». Конкурс проходив за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки.

Вітаємо студентів спеціалізації «Міське будівництво і господарство», які перемогли у номінаціях:

«Громадські простори»:

2 місце - Смолін Георгій

3 місце - Кащавцева Дар'я / Литвин Валерія

«Елементи вулично-дорожньої мережі міста»:

1 місце - Пех Антоніна

2 місце - Зав'ялова Анастасія

3 місце - Громов Владислав

Та учасників, які були відзначені у участі у конкурсі: Бєлозьоров Олег, Нурахметова Олександра, Баранова Олександра.

Також вітаємо їх керівника: к.т.н., доцента кафедри міського будівництва Івасенко Вікторію Вікторівну.

01. 201224140558_IMG_2862.jpg

02. 201224140751_IMG_2876.jpg

03. 201224141321_IMG_2886.jpg

04. 201224143947_IMG_2906.jpg

05. 201224145325_IMG_2980.jpg

06. image_55415491.JPG

 

Вітаємо студентів-магістрів спеціальності «Міське будівництво» з успішним захистом магістерських робіт!!!

Викладацький склад кафедри «Міське будівництво» вітає студентів з успішним захистом магістерських робіт. Пройдено останній етап навчання і успішно подолано самий складний бар'єр. Підведений підсумок багаторічному навчання в університеті. І ось тепер перед нами гордо постали дипломовані фахівці у своїй галузі. Бажаємо їм творчого натхнення і професійних успіхів.

01-02-05.jpg

02-02-02.jpg

03-02-05.jpg

04-02-05.jpg

05-02-05.jpg

06-02-05.jpg

07-02-05.jpg

 

Пропонуємо Вам з 30 листопада до 13 грудня 2020 року обрати дисципліни з переліку дисциплін вільного вибору.

   Студентам першого курсу 2020 року прийому нормативного терміну навчання вибрати дисципліни, які забезпечують соціально-гуманітарну підготовку, що будуть викладатись у третьому та четвертому семестрах (обирається по одній дисципліні). Ознайомитись зі змістом дисциплін, отримати консультацію викладача можна на платформі Moodle на курсі Вільний вибір дисциплін, які забезпечують соціально-гуманітарну підготовку.

   Студентам другого курсу 2019 року прийому нормативного терміну навчання та прийому 2020 року першого курсу прискореного терміну навчання вибрати сертифікатну програму (блок з трьох дисциплін). Ознайомитись зі змістом сертифікатних програм, отримати консультацію викладача можна на платформі Moodle на курсі Вільний вибір сертифікатних програм.

   З процедурою вибору можна ознайомитись ТУТ.

   З переліком академічних груп, яким доступна процедура вибору дисциплін, можна ознайомитись ТУТ. Студент здійснює вибір в особистому кабінеті на порталі http://erp.kname.edu.ua/

   Консультацію з технічних питань можна отримати у к. 357 (ак) або за e-mail: nmv.kname.edu.ua

   Сформовані віртуальні групи будуть доступні для ознайомлення 20.01.2021 р.

   Студенти першого та другого курсів мають можливість реалізувати вибір блоку дисциплін, які забезпечують фахові компетентності, шляхом подання заяви на ім’я директора (декана). Ознайомитись з переліком дисциплін, які забезпечують фахові компетентності, можна на офіційних сайтах випускових кафедр.image002

 

 

Навчально-методичний семінар кафедри Міського будівництва

26 листопада на кафедрі Міського будівництва було проведено навчально-методичний семінар за темою «Застосування інтерактивних освітніх ресурсів (дистанційного навчання) у навчальному процесі» у корпоративній платформі Microsoft Teams.

Метою заходу було ознайомлення викладачів кафедри Міського будівництва із особливостями застосування інноваційних технологій навчання в освітньому процесі та утриманні студента в електронному навчальному середовищі.

Були обговорені питання інтерактивності, базисної відмінність контенту дистанційного курсу від змісту традиційного курсу та в чому полягає основна задача викладача у відборі та організації навчального контенту для залучення студентів у навчальний процес при дистанційному навчанні.

Дистанційна система Moodle та корпоративна платформа Microsoft Teams мають оптимальний набор ресурсних можливостей для організації навчального процесу в рамках змішаного навчання. Вони містять ресурси та елементи для формування та подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю успішності, та спілкування викладача зі студентом.

Було проведено опитування та визначенно якому рівню інтерактивності відповідає кожний викладач кафедри та що потрібно зробити для його підвищення.

26.11.20 Семинар1.JPG

26.11.20 Семинар2.JPG

26.11.20 Семинар3.JPG26.11.20 Семинар4.JPG

26.11.20 Семинар5.JPG

Участь викладачів та студентів кафедри Міського будівництва у обговоренні створення велосипедної концепції у м. Харків

    24 вересня 2020 року у міському центрі підтримки молодіжних ініціатив «ХАБ 6/9», Держпром (6-й під'їзд, 9-й поверх) відбулося обговорення створення велосипедної концепції Шевченківського району у місті Харків (сполучення пр-ту Науки з пр-том Перемоги, пр-том Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, вул. Дерев’янко).

На заході були присутні:

 • Рубан Михайло Володимирович - заступник начальника управління-начальник відділу розробки і впровадження масштабних спортивних подій Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради;
 • Довбня Олександр Борисович – начальник відділу генерального плану міста департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;
 • Садовський Олексій Миколайович – заступник директора Департаменту містобудування та архітектуриХарківської міської ради
 • Пилявська Катерина Михайлівна - Заступник начальника організаційно-контрольного відділу Департаменту територіального контролю Харківської міської ради;
 • Завальний Олександр Вячеславович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Івасенко Вікторія Вікторівна – к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Студенти спеціальності «Міське будівництво і господарство» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, учасники велоспільноти Харкова.

   Створення велосипедної інфраструктури у місті допоможе розв’язати низку проблем, пов’язаних з поліпшенням екологічної ситуації, підвищенням мобільності, а також матиме позитивний економічний ефект. Створення пішохідно-велосипедних зон у місті сприятиме зниженню показників забруднення навколишнього середовища до норм, прийнятних для життя та діяльності мешканців і гостей міста.

photo5443141174278860758.jpg

photo5443141174278860759.jpg

 

 14 вересня 2020 відбулась зустріч першокурсників кафедри Міського будівництва

   14 вересня відбулась перша ознайомча зустріч першокурсників груп МБГ2020-1, МБГ2020-1у та МБГ2020-2у з кураторами груп: Івасенко В.В., Мороз Н.В., Черноносовою Т.В., співробітників деканату АДОМ та завідувачем кафедри МБ Завальним О.В.

   Від імені викладачів кафедри щиро вітаємо Вас зі вступом до кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова! Відсьогодні ви – повноправні члени великої спільноти студентів одного з найкращих технічних ЗВО України. На вас чекає цікаве і насичене студентське життя, і лише від ваших прагнень залежить, якими будуть ці роки і чого ви досягнете в майбутньому.

   Хотілося б, щоб ви вийшли зі стін університету не лише конкурентоспроможними фахівцями, а й успішними людьми, патріотами своєї держави. Переконаний, що студентство ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за роки навчання використає весь потужний науковий потенціал для здобуття знань і духовного зростання.

   Працюйте наполегливо, адже попереду іспити і заліки, які поставить вам життя, тож ваші зусилля обов’язково принесуть користь і державі, і регіону, і вашій родині.

   Не витрачайте марно дорогоцінний час, друзі! Студентські роки мають стати часом інтелектуального росту, становлення особистості, розкриття творчого потенціалу, часом закоханості та яскравих вражень, що будуть супроводжувати вас все життя. Сподіваюсь, в університеті ви знайдете справжніх друзів і однодумців.

   Щасливих вам студентських років!

0-02-0a-154e50b65ff7495479252f6aa5eefec6e07bd78e714dc4aea39d109d33bb629e_b31f45f1.jpg

0-02-0a-0212efd8031a4dd93d3d9c05711bb2f1e171ef2aaa2229de6b462b49a5faa1e5_b62fad33.jpg

0-02-0a-d93db9e177c1663d9ad8eb204377753e1a81ea7ac8d9798eafcc5cb5c12ea8d0_7da103c5.jpg

0-02-0a-8dd18665fd3b147076875161be6631dd36b0be1319ab9272cb4386c0edf38127_898932e6.jpg

 

11,09,20.JPG

Навчально-методичний семінар на кафедрі Міського будівництва

    09.09.20 серед викладачів кафедри Міського будівництва відбувся навчально-методичний семінар за темою: «Впровадження  дистанційного навчання викладачами кафедри. Атестація курсів дистанційного навчання». Семінар відбувся з використанням корпоративної платформи Microsoft Teams.

   Доповідач навчально-методичного семінару Жидкова Т.В. розповіла про необхідність атестації розроблених навчальних курсів з метою впровадження системи Moodle в існуючий навчальний процес. Було розказано про структуру дистанційного курсу та його обов’язкові компоненти, основні види поточного та підсумкового контролю. Були обговорені прийоми переносу існуючих дистанційних курсів на нову платформу Moodle, та основні відмінності нової платформи від старої.

   За результатами навчально-методичного семінару було сформовано графік атестації розроблених навчальних курсів на кафедрі.

   Наприкінці семінару завідувач кафедрою Завальний О.В. подякував доповідача Жидкову Т.В. за практичні поради.

09.09.20 Семинар 1.jpg

09.09.20 Семинар 2.jpg

09.09.20 Семинар 3.jpg

09.09.20 Семинар 4.jpg

   Вітаємо Завального О.В. з отриманням почесної грамоти Харківської обласної державної адміністрації!

     За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня Незалежності України почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації нагороджено завідувача кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидата технічних наук, доцента! 

0-02-0a-d7dcb5bb95d858d5d628907d750ce7a8ed3db857f22fec65dda61627116fa52b_d71ae8f5 — копия.jpg

0-02-0a-6a43ef0f0e72ab6ba2c52627ab1e77c083f958fd256ff111bb9c7da2bfcfc0cd_f53d3ad5.jpg  

0-02-0a-42cd5d043e013c87b992e7cdfd46be2e9dd6aa2ebab6dd282631a487635585f4_ce72528d.jpg

 

192_МБГ_page-0001 — копия.jpg

М_192_МБГ_page-0001 — копия.jpg

Уск_192_МБГ_page-0001 — копия.jpg

 

Вступ 2020 (бакалавр).pngВСТУП 2020.png

 Учась викладача кафедри міського будівництва у засіданні робочої групи

      29 липня 2020 року під головуванням ДП "ДерждорНДІ" відбулася першезасідання робочої групи, яка займається розробкою рекомендацій по розширеному впровадженню методів транспортного моделювання у вітчизняні будівельні норми та стандарти.

     До групи входять провідні науковці, інженери, представники бізнесу і громадськості. На заході відбувся обмін візіями між учасниками щодо очікуваного результату. Було обговорено доцільність недопущення транспортних проблем на стадії містобудівного процесу: будь-який проєктний об'єкт можна змоделювати і знайти ті умови, за яких можлива його реалізація саме в цьому місці, саме з такими техніко-економічними показниками. В робочу групу увійшли співробітники Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (Івасенко В.В. – к.т.н., доцент кафедри міського будівництва та Бугайов І.С. – асистент кафедри  транспортних систем і логістики).

116594011_166708591577312_8295333851369369099_o.jpg

Вітаємо студентів-бакалаврів спеціальності «Міське будівництво» з успішним захистом бакалаврських робіт!!!

   Викладацький склад кафедри «Міське будівництво» вітає студентів з успішним захистом бакалаврських робіт. Пройдено останній етап навчання і успішно подолано самий складний бар'єр. Підведений підсумок багаторічному навчання в університеті. І ось тепер перед нами гордо постали дипломовані фахівці у своїй галузі. Бажаємо їм творчого натхнення і професійних успіхів.

01. 20200622_111214.jpg

02. 20200624_105026.jpg

03. 20200625_154643.jpg

04. 20200626_103739.jpg

05. 20200630_174528.jpg

06. 20200623_102351.jpg

07. 20200622_114209.jpg

08. 20200624_114946.jpg

09. 20200625_183544.jpg

10. 20200626_125243.jpg

11. 20200630_173855.jpg

12. 20200622_103614.jpg

13. 20200622_103453.jpg

14. 20200625_160955.jpg

15. unnamed.jpg

 

Проєкт UrbanSpace

   Кафедра Міського будівництва взяла участь у вебінарі Ірини Бондаренко "Методи наукових досліджень для транспортного планування". Кафедра Міського будівництва та Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова вдячні всім організаторам, учасникам та нашим добрим друзям-спікерам вебінарів Дмитру Беспалову та Ірині Бондаренко – Ви неймовірні.

   Чекаємо на нових вебінарах, адже проєкт UrbanSpace від кафедри Міського будівництва повернеться вже восени. Запрошуємо всіх бажаючих приєднуватись до нашого проекту.

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

 

Вебінар від кафедри Міського будівництва

На запрошення кафедри міського будівництва 6 травня відбувся вебінар: "Чи варто займатися в Україні транспортним плануванням - не в теорії, на практиці?"

Конкретні приклади, власні проєкти та реальні проблеми розвитку транспорту від Дмитра Беспалова:

☑️ фахівця по транспортному плануванню,
☑️ директора А+С Україна,
☑️ директора Беспалов ЛАБ, партнера PTV Group в Україні,
☑️ викладача кафедри МБ КНУБА,
☑️ члена трафік групи Максима Бахматова при Київській міській державній адміністрації

У вебінарі прийняло участь 47 осіб з різних куточків України

96376105_1147226378948192_2755815029029732352_o.jpg

96577005_1147226422281521_3027158667515396096_o.jpg

96107800_1147226328948197_8396704176561717248_o.jpg

 

Контактна інформація щодо реєстрації на ЄВІ (денна форма навчання)

Освітній ступень магістра

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Електронна адреса

Контактний телефон

191 Архітектура та містобудування

Містобудування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(057) 707-31-84 Деканат

0957706059 Декан факультету АДОМ

Рищенко Тетяна Дмитрівна

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(057) 707-31-84 Деканат

0957706059 Декан факультету АДОМ

Рищенко Тетяна Дмитрівна

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

(освітньо-наукова)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(057) 707-31-84 Деканат

0957706059 Декан факультету АДОМ

Рищенко Тетяна Дмитрівна

191 Архітектура та містобудування

Дизайн архітектурногосередовища

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(057) 707-31-84 Деканат

0957706059 Декан факультету АДОМ

Рищенко Тетяна Дмитрівна

192 Будівництво та цвільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(057) 707-31-84 Деканат

0957706059 Декан факультету АДОМ

Рищенко Тетяна Дмитрівна

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(057) 707-31-84 Деканат

0957706059 Декан факультету АДОМ

Рищенко Тетяна Дмитрівна


 

Графік консультацій викладачів кафедри Міського будівництва

на період карантину

№ п/п

Назва дисципліни

Викладач

Електронна адреса

Група

Графік онлайн консультацій

Студенти, які приступили до ДО

1

Планування міст і транспорт [Пз]

Шишкін Е.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1,

ЦІ ВВ 2019-1у,
ЦІ ТГВ 2019-1у, ЦІ 2018-1

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

2

Проектування AutoCAD [Пз]

Шишкін Е.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

3

Енергореновація цивільних будівель

[Лк, Пз]

Шишкін Е.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

М МБГ 2019-2

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

4

Лісова кліматологія

[Лк, Пз]

Шишкін Е.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПГ

2019-1у,

СПГ

2018-1

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

5

Бакалаврська робота

Шишкін Е.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

6

Інженерна підготовка міських територій

[Пз, КП]

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2016-1,

МБГ 2017-1у

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта,

Створено групу у Microsoft Teams

7

Технічна експлуатація інженерних систем

[Пз, КП]

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2017-2у,

МБГ 2017-3у

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта,

Створено групу у Microsoft Teams

8

Утриманні міської забудови [Пз]

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2017-1,

МБГ 2017-2,

МБГ 2018-1у

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта,

Створено групу у Microsoft Teams

9

Санітарна очистка міської забудови [Пз]

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-2у

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта,

Створено групу у Microsoft Teams

10

Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах [Пз]

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2019-1

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта,

Створено групу у Microsoft Teams

11

Формування планувальної структури міст

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2019-1

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта,

Створено групу у Microsoft Teams

12

Консультація дипломних робіт

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 4 курс, 3у

.

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта

12

Консультація магістерських робіт

Линник І.Е.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2018-1з

понеділок – субота

10.00-22.00

Електронна пошта

13

Планування міст і транспорт [Пз]

Панкеєва Анна Миколаївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЦБ 2018-1, ПЦБ 2019-2у, ПЦБ 2019-1у, ПЦБ 2018 -3р

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу в телеграмі

Створено групу у Microsoft Teams:

14

Геоурбаністика [ПЗ]

Панкеєва Анна Миколаївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2019-1

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

15

Проектування в системі AutoCAD, ArchiCAD [ПЗ]

Панкеєва Анна Миколаївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЦБ 2018-1

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу в телеграмі

Створено групу у Microsoft Teams

16

Спецкурс за тематикою магістерської роботи [ПЗ]

Панкеєва Анна Миколаївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2019-1, ММБГ 2019-2

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

17

Геоурбаністика [ЛК]

Завальний Олександр Вячеславович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2019-1

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

18

Спецкурс за тематикою магістерської роботи [ЛК]

Завальний Олександр Вячеславович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ 2019-1, ММБГ 2019-2

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

19

Інженерний благоустрій територій і транспорт

[Л], [ПЗ]

Чепурна С.М.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

А 2016-1;

А 2016-2;

А 2016-3

А 2016-4

понеділок – субота

9.00-17.0

Матеріал розміщено на ЦДО;

Створено група у Телеграм

(А 2016-1; А 2016-2)

Створено група у Viber

(А 2016-3; А 2016-4);

Створено група у Zoom

(А 2016-1)

20

Міський моніторинг

[Л], [ПЗ]

Чепурна С.М,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2016-1

МБГ 2017-1у

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams:

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

21

Проектна документація

[Л], [ПЗ]

Чепурна С.М,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2017-2у

МБГ 2017-3у

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams:

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

22

Утримання та експлуатація житлових будинків

[Л], [ПЗ]

Чепурна С.М,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-2у

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams:

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

23

Комп’ютерна візуалізація

[ПЗ]

Чепурна С.М,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-2у

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams:

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

24

Планування міст і транспорт [Пз]

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2019-1у

понеділок – субота

10.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

Створено групу у Telegram

25

Комп'ютерна візуалізація (СП Комп.проектування) [Пз]

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ18-2у

понеділок – субота

8.30-14.00

Створено групу у Microsoft Teams

26

Комп'ютерна візуалізація (СП Комп.проектування) [Пз]

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЦБ 2018-1уе, ПЦБ

18-1,2у

понеділок – субота

8.30-14.00

Створено групу у Microsoft Teams

27

Інженерна підготовка міських територій [Пз]

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2016-1

понеділок – субота

8.30-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

Створено групу у Skype

28

Технічна експлуатація інженерних систем [Пз]

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2017-3у

понеділок – субота

8.30-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

29

Проектування міських вулиць і доріг [Лк+Пз]

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

М МБГ 2019-1у

понеділок – субота

8.30-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

Створено групу у Skype

30

Дипломне проектування

Івасенко В.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2017-1у

понеділок – субота

8.30-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

Створено групу у Telegram

31

Планування міст і транспорт

Безлюбченко О.С.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1,

2019-1у,

ПЦБ

2018-1,

2019-1у,

2019-2у,

ЦІ

2018-1,

ЦІВВ 2019-1у,

ЦІТГВ

2019-1у

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

Матеріал розміщено ЦДО: Урбаністика https://cdo.kname.edu.ua/user/view.php?id=16571&course=1639,

КП Планування міської території

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1151

332

Консультація дипломників

Безлюбченко О.С.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2016-1,

МБГ 2017-2у

понеділок – субота

9.00-17.00

Viber: 0504018033

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

33

Планування міст і транспорт [Пз]

Планування міст і транспорт [Лк]

Апатенко Т.М.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЦБ 2018-2а

понеділок – субота

10.00-18.00

Вівторок

14.20-15.50

Створено групу у Microsoft Teams

М Gmail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

34

Громадське будівництво

[Пз]

Громадське будівництво

[Лк]

Апатенко Т.М.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРС

2019-1,

ГРС

2019-2,

ГРС

2019-3,

ГРС

2019-4

понеділок – субота

11.00-22.00

Середа

10.15-11.50

Створено групу у Microsoft Teams

М Gmail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

35

Дипломне проектування

Апатенко Т.М.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2017- 2у

Четверг-субота

12.00 -23.00

Створено групу в телеграмі

М Gmail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

36

Ландшафтна архітектура

[Лк, пз, кур.робота]

Черноносова Т.О.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПГ2016-1

Вівторок

12.00-14.00

Четверг

12.00-14.00

Відповіді на повідомлення:

понеділок-субота

протягом дня (за необхідністю)

Створено команду в Microsoft Teams

Створено групу в Viber:

(Ландшафтная архітектура)

https://invite.viber.com/?g=sR8w2KASVkuakLSoQ2HLUB0RAGnSpyfM

Індивідуальні повідомлення через Viber, електронну пошту

37

Утримання об’єктів зеленого господарства

[Лк, пз, РГЗ]

Черноносова Т.О. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ

2017-2у,

МБГ

2017-3у

Вівторок

14.00-16.00

Четверг

16.00-18.00

Відповіді на повідомлення:

понеділок-субота

протягом дня (за необхідністю)

Створено команду в Microsoft Teams

Створено групу в Viber:

(Утримання об’єктів зелен.госп)

https://invite.viber.com/?g=b_Yw57RNXUu50NUmOBef17kjtDQm8Y2O

Індивідуальні повідомлення через Viber, електронну пошту

38

Дипломне проектування (бакалаври)

[консультації]

Черноносова Т.О.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ

2017-1у

МБГ

2017-2у

МБГ

2017-3у

Понеділок 12.00 - 16.00

П’ятниця

12.00 - 16.00

Відповіді на повідомлення:

понеділок-субота

протягом дня (за необхідністю)

Створено команду в Microsoft Teams

Створено групу в Viber:

(Дипломники)

https://invite.viber.com/?g=1vZwriFPXUuIsY73Z7UHEhlB3B0i1fID

Індивідуальні повідомлення через Viber, електронну пошту

39

Курсовий проект «Формування планувальної структури міст»

Черноносова Т.О., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ММБГ

2019-1,

ММБГ

2019-2

Понеділок 09.00 - 12.00

Вівторок

09.00 - 12.00

Відповіді на повідомлення:

понеділок-субота

протягом дня (за необхідністю)

Створено команду в Microsoft Teams

Індивідуальні повідомлення через Viber, електронну пошту

40

Проектування в системі AutoCAD, ArchiCAD

[Пз]

Вяткін К.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ua

МБГ19-1у

понеділок – субота

10.00-18.00

Створено групу у Microsoft Teams

41

Оцінка міської нерухомості

[Лк та Пз]

Вяткін К.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ua

М МБГ 2019-2

понеділок – субота

10.00-18.00

Створено групу у Microsoft Teams

42

Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд

[Лк та Пз]

Вяткін К.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ua

М МБГ 2019-2

понеділок – субота

10.00-18.00

Створено курс у ЦДО на платформі «MOODLE»

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1916

43

Сучасні архітектурно-будівельні конструкції [Пз]

Мороз Н.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

А2018-1

А2018-2

А2018-3 А2018-5р

понеділок – п’ятниця

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams:

Створено курс в MOODLE:

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2711

Створено групи:

Viber (066 4147904)

Telegram (097 9105936)

44

Консультація дипломників

Мороз Н.В.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1у, 2у

понеділок – п’ятниця

9.00-17.00

Створено групи:

Viber (066 4147904)

Telegram (097 9105936)

45

Реконструкція житлових і громадських будинків

Жидкова Т.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1у

МБГ 2017-1

МБГ 2017-12

понеділок – п’ятниця

14.00-18.00

ЦДО

Дистанційний курс (сертифікат)

Skype ZhT

Створено групу у Microsoft Teams:

46

КП Реконструкція будинків

Жидкова Т.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1у

МБГ 2017-1

МБГ 2017-12

понеділок – п’ятниця

14.00-18.00

ЦДО Дистанційний курс (сертифікат)

Skype ZhT

47

Консультації

з курсового проектування,

Жидкова Т.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2018-1у

МБГ 2017-1

МБГ 2017-12

понеділок – п’ятниця

14.00-18.00

Skype ZhT

48

Консультації з дипломного проектування

Жидкова Т.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ-2016-1, МБГ-2017-2у

вівторок

12.00-14.00 понеділок – п’ятниця

14.00-18.00

Skype ZhT

49

Консультації

магістрів

Жидкова Т.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ХарМо МБГ 18-1з

понеділок

12.00-14.00

Skype ZhT

50

Міський транспорт [Лк,Пз]

Гордієнко С.М.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МБГ 2016-1;

МБГ 2017-1у

понеділок – субота

9.00-17.00

Створено групу у Microsoft Teams

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ХХ Мiжрегiональна спецiалiзована виставка «Освiта та кар'ера»

   25-26 лютого 2020 р. у м. Кременчуцi почала свою роботу ХХ Мiжрегiональна спецiалiзована виставка «Освiта та кар'ера».

   У виставцi взяли участь представники 12 нацiональних вузiв,технiкумiв та коледжiв. З iнформацiю про кафедру мiського будiвництва, спецiальнiсть i напрямки пiдготовки Харкiвського нацiонального унiверситету мiського господарства iм. О.М. Бекетова виступив ст. викладач кафедри С.М. Гордiенко

   Виставку вiдвiдали учнi10-11 класiв, понад з 20 мiсцевих закладiв середньої освiти.

0-02-0a-0a05542faca82183898b22c1906d880a52974b1ba2eef10feee8b9bb4c82ec94_343f301b.jpg

0-02-0a-9efe5b53306d2fae4da442b9f70c58fff12ae3ac1a75f50bf4cd2b78a4d307bc_bf975edd.jpg

0-02-0a-d3c1a172c2a2fad57a55a5d72deeedc53ad58001948cc2c2e46309b6900117bf_f531b53a.jpg

 

 

(1) (1).jpg

 

Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство»

   06 лютого 2020 р. викладачі кафедри міського будівництва Панкеєва А.М. і Вяткін К.І. презентували освітню програму «Міське будівництво та господарство», студентам 4 курсу спеціальності «Будівництво» Харківського державного професійно-педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського. В рамках зустрічі студенти познайомилися з кращими курсовими роботами і дипломними проектами бакалаврів та магістрів фахового спрямування МБГ, з особливостями фахової галузі міського будівництва та міського господарства, отримали цікаву інформацію про різноманітне студентське життя, можливості працевлаштування по закінченню Університету тощо. Кафедра запросила всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей Університету, що відбудеться 08.02.2020.

   Кафедра сподівається, що всі ці заходи допоможуть випускникам зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

изображение_02.jpgизображение_01.jpg

изображение_03.jpg

 

 

 

Школа розвитку «Discovery of city»

    24.01.2020 продовжила свою роботу Школа розвитку «Discovery of city».

   На практичному занятті старші викладачі кафедри міського будівництва Черноносова ТО. і Мороз Н.В. познайомили учнів із деякими графічними засобами зображення міського пейзажу на папері.

  Основна мета практичного заняття допомогти отримати навички графічного оформлення креслень, а також розкрити та стимулювати розвитку творчих можливостей учнів.

Фото 1.jpg

Фото 2.jpg

 

Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство»

   27 січня 2020 р. в Житлово-комунальному коледжі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбулася зустріч викладачів кафедри міського будівництва Черноносової Т.О. і Мороз Н.В. із студентами 3 курсу спеціальності «Садово-паркове будівництво». В рамках зустрічі відбулася презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство». Студенти коледжу познайомилися з особливостями фахової галузі міського будівництва та міського господарства, отримали цікаву інформацію про різноманітне студентське життя, можливості працевлаштування по закінченню Університету тощо. Також були презентовані кращі курсові роботи і дипломні проекти бакалаврів та магістрів освітньої програми МБГ. Кафедра запросила всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей Університету, що відбудеться 08.02.2020. Ми сподіваємося, що всі ці заходи допоможуть випускникам зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

Фото 3.jpg

Фото 4.jpg

 

День відкритих дверей кафедри міського будівництва

    14 грудня 2019 р. кафедра міського будівництва презентувала освітню програму «Міське будівництво та господарство». Студенти коледжів, учні ліцеїв, шкіл та їх батьки отримали можливість познайомитися з основними напрямами наукової роботи кафедри, напрямами підготовки фахівців, сферами майбутньої практичної діяльності, цікавими сторонами студентського життя. В рамках презентації освітньої програми були організовані цікаві екскурсії по університету, майстер-класи, спрямовані на створення комфортного міського середовища, конкурси, наші гості мали можливість поспілкуватися не лише з викладачами але і зі студентами 2–3 курсів груп МБГ. 

7.jpg6.jpg5.jpg4.jpg3.jpg2.jpg1.jpg

    Презентація освітньої програми «Міське будівництво та господарство»

    16 грудня 2019 р. кафедра міського будівництва презентувала освітню програму «Міське будівництво та господарство» в Житлово-комунальному коледжі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Викладачі кафедри Черноносова Т.О., Панкеєва А.М., Шишкін Е.А. зустрілися зі студентами 4 курсу спеціальності «Зелене будівництво». Майбутні випускники коледжу отримали відповіді на свої запитання щодо можливості продовжити освіту в Університеті за скороченим терміном навчання, можливістю працевлаштування по закінченню ВНЗ тощо. Кафедра сподівається, що цей захід допоможе випускникам зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

Презентація освітньої програми.jpg

Школа розвитку «Discovery of city»

    В рамках роботи Школи розвитку «Discovery of city» в листопаді 2019 р. кафедрою міського будівництва було об’явлено проведення Смотра-конкурсу творчих та проектних робіт «Discovery of city».

Основна мета цього конкурсу допомогти розкрити творчі можливості учнів та стимулювати креативних і небайдужих до майбутнього рідного міста учнів шкіл та студентів коледжів з визначенням майбутньої професії.

13 грудня журі конкурсу визначило переможців Смотру-конкурсу і відбулося їх нагородження.

Вітаємо переможців Смотру–конкурсу в різних номінаціях, ними стали:

 1. Номінація «Благоустрій та озеленення населених місць» –Бабенко Микита (Житлово-комунальний коледж, керівник Гречко О. О., викладач вищої категорії ЖКК) ;
 2. Номінація «Рідне місто очами дітей» – учениця 8 Мороз Дар’я (Пісочинський ліцей; керівник старший викладач кафедри міського будівництва Панкеєва А.М.)
 3. Номінація «Парк моєї мрії» – учень 8 класу Пісочинського ліцею Гиненко Євгеній (керівник старший викладач кафедри міського будівництва Мороз Н.В.)

Дякуємо всім учасникам за цікаві роботи, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю !!!

Школа розвитку.jpg

 

 

73278638_2502819123127312_3223241937670635520_n.jpg

Пресконференції «Комфортне місто: погляд сучасної архітектури. Європейські стандарити»

Доцент кафедри міського будівництва, к-т техн. наук з містобудування та територіального планування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Івасенко В.В. взяла участь у пресконференції «Комфортне місто: погляд сучасної архітектури. Європейські стандарити»

Снимок 1.JPG

Снимок 2.JPG

Снимок 3.JPG

 

 

Снимок.JPG

 Результати проведення міжнародного WORKSHOP

      З 21 по 25 жовтня на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ імені О.М. Бекетова) кафедрою міського будівництва було проведено Міжнародний WORKSHOP на тему: "Створення велосипедної інфраструктури у місті Харків".

Метою WORKSHOP було розроблення концепції розвитку велосипедної інфраструктури вздовж проспекту Науки з перспективою розвитку велодоріжок у Шевченківському районі та місті Харків загалом.

    В роботі приймали участь представники Департаментів у справах сім’ї, молоді та спорту (Alex Chubarov); територіального контролю (Садовский О.М., Kateryna Pylyavska); містобудування та архітектури Харківської міської ради та КП «Харківський архітектурно-проектний центр»; Thor Wise - керівник групи менторів (віце-президент фонду підтримки будівельної галузі, проектний менеджер фонду Ебергарда Шьока); Viktoria Ivasenko - керівник проекту (к.т.н., доцент кафедри МБ ХНУМГ імені О.М. Бекетова); Людмила Пилипака (Liudmyla Pilipaka) - ментор транспортної групи (к.т.н., доцент кафедри МБГ Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)); Milash Tatyana - ментор групи з планування середовища (старший викладач НУВГП), студенти спеціальності «Міське будівництво і господарство» ХНУМГ імені О.М. Бекетова та НУВГП.

      Під час презентації проекту було представлено 4 концепції створення та розвитку території проспекту Науки, які враховували потреби кожного користувача вулиці та різні види мобільності, також концепції виражають комплексну реновацію вулиці, як частину міського простору.
Після завершення доповідей представники Харківської міської ради зацікавилися роботою команди, подальшою співпрацею та реалізацією представлених концепцій.

    Даний захід було проведено за підтримки фонду підтримки будівельної галузі; фонду Ебергарда Шьока; Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

     Дякуємо за співпрацю ХВЗ та велоспільноту Харкова.

72681437_1274057516108491_914727016417198080_o.jpg76896100_1274057789441797_369232411382251520_o.jpg76720818_1274057666108476_1486435443242172416_o.jpg75627616_1274057412775168_6759985203407486976_o.jpg75462386_1274057396108503_8691491812428218368_o.jpg74632393_1274057652775144_2062445120900300800_o.jpg74624197_1274057502775159_148408244111409152_o.jpg74593609_1274057346108508_7056299068787523584_o.jpg74390300_1274057329441843_6112663241681272832_o.jpg74226579_1274057906108452_7179363359425298432_o.jpg73404066_1274057802775129_8382754221568557056_o.jpg73372368_1274057426108500_3895987606118203392_o.jpg73289671_1274057522775157_5753463873902477312_o.jpg73074552_1274057676108475_8693404954070614016_o.jpg

76922068_1274057792775130_4997967452814966784_o.jpg

Міжнародний WORKSHOP

     21 жовтня на кафедрі "Міського будівництва" у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відбулось офіційне відкриття міжнародного WORKSHOP. Вітаємо учасників та бажаємо плідної роботи.

0-02-04-ff189d9fb74456109b88f65610ac70e90d70b2e2889db5a94c4e740fb8738632_5f28623b.jpg0-02-04-785126aabb264503f86bec1bdbafd395da8e83b1dfe50492889fa1359a3f02b2_53d3503b.jpg

0-02-04-1a5a6d45b97b2a3cf8888436b9b78d0ced4573fbc12b744564c70d43778b5c05_cb7cd945.jpg0-02-04-36fa0c948780d577758fbe7368ffabaeaecaea29c15a172a065a129891009f61_7df1b9e0.jpg0-02-04-9b06fdf3050919548ed0ea1b7174de37d10d8646d2da119d9cb63c05b822cea2_ff9e2b09.jpg0-02-04-6a41c10a62f6e425d3bc8988413bf0b12f60426efc8fc6d8415f7c024e212d79_6d40f988.jpg0-02-04-06fd4e4391c218a52cf0bf258a1886fc2efea532e8e901d020cd9a8625c63336_9e73b350.jpg

 

Надруковано ДБН "Інклюзивність будинків і споруд" , в розробці якого прийняли участь викладачі кафедри Міського будівництва.ДБН

 

Кафедра міського будівництва щиро вітає Івасенко В.В.


     Доцента кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к.т.н. Івасенко Вікторію Вікторівну було нагороджено подякою Харківського міського голови за сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики.

        Бажаємо подальших наукових звершень та нових перемог!!!!

20191002_141531.jpg

SCAN_20191002_152109732.jpg

Участь кафедри Міського будівництва у ночі науки в Харкові-2019

     21 вересня 2019 р. відбулась ніч науки в Харкові-2019: Науковий мікс. Кафедра Міського будівництва приймала активну участь у ночі науки яка пройшла у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

      Головна мета заходу – інтерактивна демонстрація мешканцям і гостям міста останніх наукових досягнень і новітніх технологій Харкова.

    Почесні гості та школярі ознайомилися з майстер-класами від кафедр університету та відвідали сучасні лабораторії, де проходить освітня і науково-дослідницька діяльність викладачів і студентів.

    Запрошуємо відвідати Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова в «Ніч науки» в наступному році і зануритися в атмосферу багатогранного світу науки і досліджень.

 изображение_viber_2019-09-21_21-29-19.jpg

 

БАКАЛАВРАТСнимок 2

МАГИСТРАТУРА

 

Снимок 1

 

2 червня 2019 року в Харківській міськраді відбувся урочистий прийом переможців міського конкурсу студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив».

Учасниками зустрічі з міським головою Геннадієм Кернесом стали автори 50 проектів-переможців (10 перших місць, 20 - других, 20 - третіх), а саме: 87 студентів з 18 вищих навчальних закладів Харкова. Всього ж у конкурсі взяли участь 1240 студентів.
Серед переможців були нагороджені і відзначені студенти факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.
В номінації «Рідному Харкову - сталий розвиток»:
Перше місце здобули студенти Орябинський Юліан, Лінченко Яна, Ряполов Тимофій назва проекту: "Створення громадського простору для всіх у Манжосовому яру в м. Харків" (науковий керівник - к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Івасенко Вікторія Вікторівна);
Друге місце посів Бєлозьоров Олег з проектом "Зменшення наслідків зливових дощів на міських територіях" (науковий керівник - к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Жидкова Тетяна Володимирівна);
Третє місце посіли: Селіхова Яна з проектом «Реновація замкнених просторів в історичному центрі
м. Харкова із застосуванням екологічного дизайну» (науковий керівник - старший викладач кафедри міського будівництва Апатенко Тетяна Миколаївна) та Колодезний Андрій з проектом "Велосипедні маршрути в напрямку вищих навчальних закладів" (науковий керівник - к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Жидкова Тетяна Володимирівна).
В номінації «Харків - місто відкрите, творче, толерантне» друге місце посіли Орел Діана, Ярова Валерія, Урбановський Сергій з проектом "Адаптація центральної центральної частини м. Харкова для маломобільних груп населення (в межах вулиць Сумська, Пушкінська, Скрипника, жон Мироносиць)" (науковий керівник - д.арх., професор кафедри містобудування Древаль Ірина Владиславівна).
На урочистому заході були Ректор Харківського національного цніверситету міського господарства імені О.М. Бекетова Бабаєв Володимир Миколайович, декан Факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Рищенко Тетяна Дмитрівна, працівники науково-дослідної частини та наукові керівники студентів.
ВІТАЄМО НАШИХ ТАЛАНОВИХ СТУДЕНТІВ З ПЕРЕМОГОЮ!!!!

62362866 1172548946259349 1840763592257830912 n

62418867 1172549122925998 4370339629832863744 o

62466555 1172548942926016 1758867310476525568 n

64324313 1172548939592683 4934832700579119104 n

 День парків

28 травня 2019 р. кафедра міського будівництва разом із студентами різних курсів, які навчаються за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство» прийняла участь у заходах присвячених Європейському дню парків (TheEuropeanDayofParks, EDoP). В рамках проведеного свята студентами Селіховою Яною (ММБГ2018-1), Гончаром Володимиром, Оразакаєвим Аланом, Будніченко Павлом (МБГ2017-2у) під керівництвом старших викладачів Черноносової Т.О., Апатенко Т.М. були презентовані квіткові композиції,метоюякихєпривернення увагидо природньої краси рослин із застосуванням різних прийомів ландшафтного дизайну, при цьому на перший план незмінно висувається захист навколишнього середовища.

01

02

003

04

005

06

07

День науки

17 травня в Харкові відбулися урочисті заходи з нагоди професійного свята науковців Дня науки.
В Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова, в ході урочистого засідання Вченої ради, відбулось вручення дипломів та атестатів про присвоєння почесних звань та наукових ступенів викладачам, нагородження працівників та студентів Університету, за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні трудові здобутки, високий рівень трудової майстерність.
Серед інших грамоту ХОДА отримала к.т.н., доцент кафедри МБ факультету АДОМ Івасенко Вікторія Вікторівна, диплом кандидата технічних наук ст. викладач кафедри Чепурна Світлана Миколаївна.

День науки 4


День науки 5

 

У великій залі Харківської обласної філармонії науковців привітали голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, голова Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України Володимир Семиноженко й ректор Харківського національного університету ім. В. Каразіна Віль Бакіров.
У ході свята Юлія Світлична вручила кращим науковцям Харківщини грамоти ХОДА та подяки голови облдержадміністрації, іменні стипендії в галузі науки у 2019 році
Від Харківського національного університету міського господарства ім О.М. Бекетова за поданням проректора з науково-дослідною роботи почесну грамоту отримала к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Жидкова Т.В.

День науки 1

 

День науки 3В високою нагородою Т. Жидкову першими привітали співробітники науково-дослідного сектору університету.

День науки 6

 

Рівне 2019

16-18 квітня 2019 року в Національний університет водного господарства та природокристування міста Рівного з'їхались викладачі й студенти 14 вишів України, де готують фахівців спеціальності "Міське будівництво та господарство".

В програмі заходу Всеукраїнська студентська олімпіада з міського будівництва та господарства, огляд-конкурс курсових, дипломних проектів і магістерських робіт за спеціалізацією «Міське будівництво та господарство» за номінаціями: благоустрій та реконструкція міських територій; утримання міської забудови; міські вулиці та дороги; міський транспорт; інженерна підготовка міських територій, а також нарада викладачів, що готують фахівців спеціальності "Міське будівництво та господарство".

 

Ровно19

Завідувач кафедри "Міського будівництва О.В. Завальний дав інтервью  місцевим  ЗМІ, в якому розповів про проблеми й якість підготовки фахівців в нашому університеті.

ровно19 1


За висновками огляду-конкурсу наш університет отримав дипломи у всіх номінаціях, студент 3 курсу  Володимир Гончар став переможцем олімпіади за номінацією "Утримання міської забудови".
На нараді викладачі було прийнято рішення про узгодждення навчальних програм за спеціальністю.

ровно19 2

 

WorkShop на тему: "Створення велосипедної інфраструктури у місті Харків"

6 квітня 2019 року був проведений WorkShop на тему: "Створення велосипедної інфраструктури у місті Харків" в роботі якого активно приймали участь представники влади, громадські активісти, студенти спеціальності "Міське будівництво та господарство" та викладачі кафедри Міського будівництва факультету.

На заході були присутні: Alex Chubarov - Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради; Рубан Михайло – Начальник відділу розробки та впровадження масштабних спортивних подій управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради; Kateryna Pylyavska - заступник начальника служби - начальник відділу інформаційних ресурсів служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради; Виктория Смагина (Viktori Smagina) - Президент ГО «Велосипедний клуб «Харківський велосипедний союз»; Матюхін Георгій - засновник та керівник ГО «Центр Вуличних Культур»; Завальний Олександр В'ячеславович - завідуючий кафедри Міського будівнитва, к.т.н., доцент; Viktoria Ivasenko - к.т.н., доцент кафедри МБ; Гордієнко Сергій Миколайович - ст.викл. кафедри МБ. 

Метою воркшопу з розробки харківської велоінфраструктури було залучити велоспільноту міста, а також профільних фахівців та студентів до спільної роботи над майбутнім розвитком веломережі міста.

1я

2я

3я

4я

5я

Участь наших викладачів в галузевий Форум Асоціації міст України із сталого розвитку територіальних громад 

21 березня в рамках Міжнародної будівельної виставки InterBuildExpo 2019 України відбувся галузевий Форум Асоціації міст України із сталого розвитку територіальних громад. Серед учасників Форуму – 170 мерів, голови ОТГ та керівники міських управлінь з питань економічного розвитку, а також представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати, науковці, експерти.

Форум АМУ 1
Одним з основних питань форуму був пріоритетний напрямок діяльності влади на державному рівні щодо забезпечення прав людей з інвалідністю.

З 1 квітня 2019 року набувають чинність ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», в розробці яких приймали участь викладачі кафедри Міського будівництва к.т.н., доц. Т. В. Жидкова і к.т.н.,  к.т.н.. доц. В. В. Івасенко

Форум АМУ2
Під час форуму було заслухано доповідь "Практичні аспекти застосування ДБН при проектуванні об'єктів і інфраструктури" (доповідачі: к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Жидкова (презентація) та к.т.н., доцент кафедри міського будівництва Івасенко В.В.(презентація).

Форум АМУ 3

Форум АМУ 4

 

Профорієнтаційна робота кафедри «Міського будівництва» у Запорізькому будівельному коледжі

В рамках підготовки до вступної компанії 2019 р. викладачами кафедри «Міського будівництва» був відвіданий Запорізький будівельний коледж.

Доц. Вяткіним К.І. та доц. Шишкіним Е.А. були проведені зустрічі зі студентами четвертого курсу усіх будівельних спеціальностей у групах А-41, Б-41, Б-42, ОД-41, ОБ-41. У рамках зустрічі було презентовано наш університет, факультет АДОМ та можливість подальшого навчання по спеціальності «Міське будівництво та господарство». Студенти отримали відповіді про умови вступу до університету, організацію студентського життя в університеті, умови проживання у гуртожитках.

Як підсумок візиту викладачів до Запоріжжя можна вважати підписаний договір про співпрацю у галузі освіти між Харківським національним університетом ім. О.М. Бекетова та Запорізьким будівельним коледжем.

Щіро дякуємо директору Запорізького будівельного коледжу Камєнєву О.С. за плідну співпрацю.

2 images

3 images

4 images

7 images

 

Профорієнтаційна робота кафедри «Міське будівництво» у Харківському коледжі будівництва архітектури та дизайну (ХКБАД)

Вже не перший рік випускники ХКБАД продовжують навчання у нашому університеті за спеціальністю "Міське будівництво", беруть активну участь у житті університету, завойовують призові місця на конкурсах і олімпіадах і блискуче захищають свої дипломи. Для продовження цієї славної традиції в рамках профорієнтаційної роботи доцент кафедри «Міське будівництво» Шишкін Е.А. відвідав Харківський коледж будівництва архітектури та дизайну.

Було проведено зустрічі зі студентами четвертого курсу груп А-41, А-42, Б-41, Б-42, БС-41, Д-41, Д-42, щодо презентації університету та спеціальності «Міське будівництво», та можливості подальшого навчання. Студенти отримали відповіді про організацію студентського життя в університеті, умов проживання у гуртожитках, а також проведення в ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова презентації факультету Архітектури дизайну та образотворчого мистецтва.

11

22

33

Саміт з універсального дизайну

Викладачі кафедри міського будівництва доц. Жидкова Т.В. і доц. Івасенко В.В. 7 лютого 2019 року виступили з доповідями на Саміті з Універсального дизайну, що відбувся в Конгресс-холі Mercury Kyiv Congress в м. Києві. В доповідях були представлені результати впровадження принципів Універсального дизайну в навчальних курсах, конкурсах студентських робіт і проектах реконструкції міських територій, будинків і споруд.

Саміт общ

Саміт Жидкова

Саміт Івасенко

  

Робота зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» (день шостий).

1 лютого пройшов заключний день роботи зимовій школі урбаністики. У першому конференц-залі відбулося закриття зимової школи. Учасники презентували свої проекти над якими вони працювали цілий тиждень, а члени комісії по достоїнству оцінили їх. Усім учасникам було вручено сертифікати участі у зимовій школі урбаністики та пам'ятні подарунки. По завершенню відбувся урочистий фуршет для учасників зимової школи.

Завершився тиждень непідробних емоцій та невимушеного спілкування. Тиждень креативних ідей та цікавих проектів.

Зимова школа урбаністики-2019 - вже сторінка історії, але на згадку нам залишаються хороші враження та люди, які вже стали добрими друзями протягом цього проекту.

Висловлюємо слова щирої вдячності організаторам та учасникам форуму. До нових зустрічей у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. 

20190202 140904 min

20190202 141152 min

20190202 143836 min

20190202 150340 min

20190202 141522 min

20190202 142313 min

51481992 798273503843483 7290737487817736192 o min

 

Робота зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» (день п'ятий).

1 лютого у зимовій школі урбаністики учасники працювали в групах над ІІІ-М заключним етапом, проводили наради та остаточно коректували свої проекти. Прийшов час закінчувати роботу та тому багато часу було присвячено оформленням презентацій. Увечері відбулося щоденне підведення підсумків дня.

IMG 3a8f50a3a22a041f3a941d41577fbae8 V

IMG 107477845d8c30449aea46e79a8b0716 V

IMG a285ad50a8284c0e4a67c7c8d003b8be V

IMG b105c1e58aa04f0819cd696b4875fe9b V

IMG b79342cc49cb1b3f2d2ce59432116263 V

IMG f1ee4b2e39d9c61a791d4cdc614b920a V

 

Робота зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» (день четвертий).

31 січня у зимовій школі урбаністики учасники працювали в групах, висували свої пропозиції по локаціях, займались оформленням презентацій.

Робота наближається до свого кінця і учасники разом зі своїми керівниками почали працювати над економічним аналізом.

Наприкінці дня відбулося щоденне підведення підсумків дня.

IMG 4d5d6a21e975c6604eb837c7bf09acab VIMG 8a68a65f254b03bbff723723402c028b V

IMG 8d97e221d2c4cf94a4f7de5d21610b4e V

IMG cf0a65c724763b4596f32f554c295736 V

Робота зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» (день третій).

30 січня доцент кафедри міського будівництва Івасенко В.В. та Піліпака Л.М. (доцент кафедри міського будівництва та господарства Національного університету водного господарства та природокористування) провели для учасників зимової школи урбаністики лекцію на тему: «Транспортний аналіз міста».

Після обіду учасники почали плідну роботу в групах над транспортним аналізом та завершили І етап.

Ввечері до роботи груп долучився Хмельницький С.С. (заступник директора департаменту з організаційної роботи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради) та допоміг учасникам в формуванні концепцій. Наприкінці дня були сформовані підсумки дня та висунуті пропозиції.

IMG 5aa341aaad914d846407cc4080aaa89d VIMG 9d6d19c2e6006a94aa6adefb0783669c V

IMG 13ac656188e14bc2cc16683b43e35ad1 V

IMG 015aeaf47151485232f7f96696c96c4a V

IMG 35a2caec9b0b5e47c18c33d4fc05a0f7 V

IMG 536b24aa6255c46ff279d0f5fe8553a4 V

Робота зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» (день другий).

29 січня в першій половині дня доцентом кафедри міського будівництва Івасенко В.В. було проведено прогулянку локацією для учасників  зимової школи урбаністики. По приїзду до університету, після обіду учасники школи урбаністики прослухали лекції за участі Хмельницького С.С. (заступник директора департаменту з організаційної роботи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради) та Луїджі Фумаро Провідний архітектор, Італія). Після лекцій учасники зі своїми керівниками почали кропітку робота у групах над своїми проектами.

IMG 714b498e3896b6c6e509850ccfd35c7f V

IMG 90570baef26ef5472e33f232d649f9f0 V

IMG 1ef4772f1761ae260d3a2541bf44d08f V

IMG 06fc1b7487c21a06deab65203beb5dfa V

 

Подяка від ГОІ "Креавіта"

Під час засідання щодо відкриття Школи урбаністики в конференц-залі університету  Віце-президент ГОІ Шингарьова О.В. висловила  подяку викладачам кафедри Міського будівництва доц. Жидковій Т.В. і доц. Івасенко В.В. за активну і відкриту позицію в створенні безбарьерного середовища в м. Харкові.Жидкова подяка 2019

Ивасенко подяка 2019

  

Робота зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» (день перший).

28 січня відбулося відкриття зимової школи урбаністики «Інтегроване просторове та транспортне планування» на кафедрі Міського будівництва. На відкритті були присутні ректор ХНУМГ імені О.М. Бекетова ‒ Бабаєв В.М., представник фонду Шьока, дипломований інженер-містобудівник ‒ Торальфа Вайзе, в.о. декана факультету урбаністики та просторового планування КНУБА, к.т.н., доц. ‒ Мамедов Алірза Махмуд огли, декан факультету АДОМ ХНУМГ імені О.М. Бекетова ‒ Рищенко Т.Д., завідувач кафедри Міського будівництва ХНУМГ імені О.М. Бекетова ‒ Завальний О.В. та інщі.

Учасники школи урбаністики заслухали лекції Садовського О.М. (заступник начальника управління - начальник відділу генплану міста Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради), Пилявської К.М. (заступник начальника служби - начальник відділу інформаційних ресурсів служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану), Торальфа Вайзе (віце-президент Фонду підтримки будівельної галузі, дипломований інженер-містобудівник), Спасова Ю.А. (директор ООО «Харківпроект», провідний архітектор).

Після перерви відбувся брифінг організаторів і учасники зимової школи урбаністики. Були поставлені цілі та задачі школи, відбулися презентації керівників, кураторів, представлення учасників. Наприкінці, доцент кафедри міського будівництва Івасенко В.В. провела загальне ознайомлення з робочою локацією (презентація).

20190128 095840

DSC 3989

DSC 4002

20190128 095840

DSC 4119

 

Круглый стол «Архитектурное наследие: уважаем, помним»

       15 ноября 2018 г. на кафедре городского строительства состоялся круглый стол «Архитектурное наследие: уважаем, помним», посвященный 85-летию архитектурного образования в ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. На круглом столе присутствовали преподаватели и студенты факультета Архитектуры, дизайна и изобразительного искусства, а также почетный ректор университета профессор Шутенко Леонид Николаевич и декан факультета профессор Рыщенко Татьяна Дмитриевна. От кафедры городского строительствапринимали участие заведующий кафедрой Завальный А.В. и Черноносова Т.А., которые более 30 лет проработали на факультетеи передают знания высококвалифицированных специалистов студентам специальности «Городское строительство и хозяйства».

       Присутствующие вспоминали выдающихся ученых, архитекторов и градостроителей факультета, студенческие годы и историю существования факультета.

        Старший преподаватель кафедры городского строительства Мороз Н.В. посвятила свой доклад памяти ученых и градостроителей кафедры со времен ее создания.

 

IMG 6aa640221283b491dd5ba73b2e8d639d V

 

IMG f5846206ea98aa4221df9529d5a9f830 V

Вітаєм!
Навчальна програма "Проектування міських вулиць і доріг", що була представлена ст. викладачем кафедри міського будівництва Вікторією Івасенко по закінченню навчання в школі універсального дизайну зайняла перше місце в конкурсі на найкращу навчальну програму з універсального дизайну.

гранд фото   Івасенко buket 55 

 

 

ПІДРУЧНИК "БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА"

Надруковано підручник «Будівельна фізика» для студентіввищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Архітектура”. Автори к.т.н. доц. Т.В.Жидкова, ст. викладач Т.М. Апатенко: У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи формування теплового, світло-колоьорового і акустичного середовища, які служать основою для раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів, створення комфортних умов життєдіяльності людини. Викладені методи нормування, розрахунку і проектування освітленості, акустики, звукоізоляції будівель та основи архітектурної кліматології і теплотехніки.

IMG 20181130 112048

мы

 

Стажування викладача кафедри Міського будівництва в університеті

«Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University»

         З 12 по 30 листопада 2018 року відбулося стажування викладача кафедри Міського будівництва Шишкіна Едуарда Анатолійовича у «Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» м. Новий Сонч, Польща. Стажування проходило за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота»

         Метою стажування було отримання нових знань з інноваційних технологій, науково-методичних та інформаційних забезпечень навчального процесу. За період проходження стажування були прослухані лекції та семінари ректора WSB-NLU, д-р Dariusz Woiniak за тематикою «Організація навчального процесу та навчання студентів в Wyższa Szkoła». Було апробовано програму «Сlouda», яка є основним програмним продуктом у National-Louis University.

         Отриманий досвід дозволить удосконалити організацію та якість навчального процесу на факультеті АДОМ 

 20181128 090834

20181128 112647

20181128 123803

20181128 131607

 ОБГОВОРЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ОСТАТОЧНОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року викладачі кафедри міського будівництва як представники нашого університету були присутні на засіданні Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що проходила у Великій залі Мінрегіону під головуванням Віце-прем’єр-міністра Міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубко.

У ході роботи було розглянуто положення остаточної редакції проекту Державних будівельних норм України на заміну ДБН В.2.2.-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

1.15.11

У заході взяли участь: Голова Ради Благодійного Фонд Порошенка - Марина Порошенко; народний депутат України, представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко; Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, голова ВГСПО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» Валерій Сушкевич; Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе; представники профільних відомств, місцевої влади, громадськості, ЗМІ, а також ті хто працював над адаптацією Державних будівельних норм до європейських стандартів!

2 15 11

 

3 15 11

 Нагороди с приводу 85-річчя архітектурної освіти

14 листопада викладачі кафедри буди присутні на святкуванні 85-річчя архітектурної освіти в нашому університеті.

В ході засідання привітальне слово від виконкому Харківської Міської Ради висловив голова правління Харківської організації Національної спілки архітекторів України, головний архітектор м. Харкова Сергій Георгійович Чечельницький. Почесну грамоту за багаторічну сумлінну і плідну працю отримала доцент кафедри міського будівництва Жидкова Т.В. Грамота. Жидкова
грамота 14. 11.JPG
Подяку від ректора університету отримала також ст. викладач кафедри міського будівництва В.В.Івасенко, яка за неповні два роки роботи в університеті вже показала високий професіоналізм і відданість обраній справі.
Подяка. Івасенко
 

 Профорієнтаційна робота у місті Полтава та участь у виставці «Полтавський абітурієнт 2019»

         12-13 листопада 2018 року у м. Полтава відбулись виставки «Полтавський абітурієнт» та «Навчання в Європі» в яких прийняли участь викладачі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, зокрема доцент кафедри Міського будівництва Вяткін К.І.

        Мета виставки «Полтавський абітурієнт - 2019» - ознайомити учнів випускних класів міста та області з навчальними закладами всіх рівнів акредитації, які пропонують свої послуги на ринку української та європейської освіти; новими технологіями та методами в галузі освіти; надати можливість майбутнім студентам визначитися з професією. Про свою участь у виставці заявили провідні навчальні заклади Полтави, Києва, Харкова, Польщі, Словаччини.

        На виставці було презентовано діяльність та спрямованість університету, роботу деканатів та кафедр. До відома абітурієнтів були доведені перелік предметів ЗНО, ціни на навчання та гуртожиток, строки прийому документі та їх перелік.

        Всі відвідувачі виставки були запрошені на навчання та день відкритих дверей до Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

                                                                image 0 02 04 38fbed6173e71d15beb3701857baafe7308131ba899029677540f1e9f8eedf94 V

                                                                image 0 02 04 8744c1cbafeaf192fbff7b7707258f55a7e8f216e52997453cb22fdebf0a2653 V          

                                                                                         image 0 02 04 b796cd9dc654c3bdc524882ca29ea1752ee23d6c449fac5a0a53bae17921bf24 V

 

 

объявление

 

                                                                       план

Засідання Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення

18 жовтня в Харківській міській раді відбулось Засідання Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. З доповіддю щодо результатов роботи студентів спеціальності Міське будівництво та господарство з обстеження поліцейських відділків для людей з інвалідністю виступила Івасенко В.В. к.т.н., старший викладач кафедри міського будівництва факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецва. Доповідач розповіла про активну роботу університету і, зокрема, факультету АДОМщодо моніторингу й розробки пропозицій доступності різних об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Харкова.

15d3e6ec29aba0329258d1f174c784651088a6f016f714be591cd471b2ef1bca

 

ОБГОВОРЕННЯ ДБН

Викладачі кафедри Міського будівництва (к.т.н., ст.викл. Івасенко В.В. та к.т.н., доцент Жидкова Т.В.) прийняли участь в обговоренні 2 редакції проекту Державних будівельних норм України Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення

ДБН 1ДБН 7ДБН 8м

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА У АРХІТЕКТУРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  СХІДНОЇ ЄВРОПИ «АРХІТЕКТУРА МАЙБУТНЬОГО» (м. КИЇВ)

         Доцент кафедри міського будівництва Рапіна Тетяна Володимирівна разом зі студентами-магістрами кафедри Гапоновой Оленою та Нелюбіним Олександром  прийняли участь у найбільшій архітектурній конференції  Східної Європи «АРХІТЕКТУРА МАЙБУТНЬОГО», що відбулася в Києві 4-5 жовтня 2018 року. На конференції виступали представники провідних архітектурних компаній світу: ZAHA Hadid Architects, Foster + Partners, BIG, MVRDV, C.F. Moller Architects, Gensler, Digital Architecture and Robotic Lab і багато інших. Мета конференції - об'єднання  архітекторів, інженерів, девелоперів, медіа - всіх, хто прагне змінити місто шляхом розвитку передових технологій і створення знакових архітектурних об'єктів.

 IMG a59dab10cec5a1e7f7c2068f84f57fa0 V

 ІНКЛЮЗИВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва проводить активну роботу, щодо перетворення нашого рідного міста в місто зручне для всіх мешканців.
Одним з перших завдань є виховання у студентів усвідомлення проблем тих, хто живе поряд, готовність прийти на допомогу в разі необхідності. Вже понад рік студенти спеціалізації "Міське будівництво і господарство" під керівництвом викладачів кафедри Міського будівництва приймають участь в приймає активну участь в усіх заходах організованих громадським товариством "Креавита".
6 жовтня 2018 року відбувся інклюзивний фестиваль "ВЗАЄМОДІЯ". Студенти та викладачі навчались основам жестової мови, спілкування з людьми з інвалідністю по зору та слуху, а ще й прийняли участь у веселих стартах на інвалідних візках.

Креавита фест1

Креавита фест2

Креавита фест3

Креавита фест4

 

Участь у 20-ті Міжнародній конференції з будівельних матеріалів у м. Веймар (Німеччина)

      Старший викладач кафедри міського будівництва Чепурна Світлана Миколаївна прийняла участь у 20-ті Міжнародній конференції з будівельних матеріалів (20. Ibausil), яка відбулася з 12 по 14 вересня 2018 р. у м. Веймар, Німеччина, яка була організована Bauhaus-Universität Weimar F. A. Finger Institute for Building Material Engineering (FIB). Де виступила зі стендовою доповіддю на тему «Structure formation of the cement stone in the presence of fine-grained calcite».

20180912 170815 20180912 102639

 

 

Вебінар «Informal Streets: Meeting Mobility Needs in Informal Neighborhoods»

Викладачі кафедри міського будівництва доцент Жидкова Т. В. і ст. викл. Івасенко В.В. за запрошенням асоціації великих міст Північної Америки (NACTO-GDCI) взяли участь в роботі вебінару «Informal Streets: Meeting Mobility Needs in Informal Neighborhoods» присвяченого методам вдосконалення вулиць та доступу до транспорту для міст Південної Африки й Південної Америки.Webinar on Aug 14th

Майкл Крауз, виконавчий директор із запобігання насильства засобами містобудування (Urban Upgrading), розповів про роботу спрямовану на вирішення просторового та історичного розколу, з якими стикаються південноафриканські громади, зокрема, на вулицях Кейптауна. В доповіді було наголошено, що вдосконалення міського простору, побудова безпечних і стабільних районів призведе до підвищенні рівня безпеки та поліпшенні життєвих та соціальних умов міських громад.
В другій частині вебінару колумбійський архітектор Джованні Сперри розповіла про проблеми вуличної мережі в неформальних кварталах Медельїну, який є одним з найбільших міст Колумбії.

Школа універсального дизайну

30-31 серпня у м. Києві пройде інтенсивне 2-денне навчання в Школі універсального дизайну. Школа універсального дизайну для викладачів ВНЗ реалізовується в рамках Спільної Програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні», що впроваджується Програмою розвитку ООН у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю. Организаторы: Національний університет "Києво-Могилянська академія" и UNDP Ukraine / ПРООН в Україні

универс дизайн
Викладачі кафедри міського будівництва доцент Жидкова Т. В. і ст. викл. Івасенко В.В. пройшли другий етап вибору та отримали запрошення взяти участь в роботі Школи. За результатами навчання викладачі мають впровадити основні принципи універсального дизайну в своїй професійній сфері, зможуть інтегрувати в начальну програму свого ВНЗ.

    

Вітаємо ас.каф. міського будівництва Чепурну Світлану Миколаївну з успішним захистом кандидатської дисертації!

Света защита

 

Шановні абітурієнти!

    Кафедра міського будівництва запрошує Вас на навчання за спеціальністю – Будівництво та цивільна інженерія. Спеціалізація «Міське будівництво та господарство». Зі строками прийому заяв та документів, переліком ЗНО, вагою сертифікатів та вартістю навчання можна ознайомитися у .

     

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ МІСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ 

22 червня у великій залі Харківської міської ради відбулося нагородження переможців та призерів міського студентського проекту «Харків — місто молодіжних ініціатив», що проходив в місті за ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Студенти факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва під керівництвом викладачів кафедри Міського будівництва гідно представили наш університет отримавши три призових місця у номінації «Рідному Харкову – сталий розвиток».

нагр общая


Переможцями конкурсу – І місце і грошова винагорода у 20 тисяч гривень – стали Нелюбин Олександр (спеціальність Міське будівництво та господарство) й Донченко Ірина (спеціальність Містобудування), с проектом «Шлях до мистецтва» (керівник к.т.н., доц. каф Міського будівництва Жидкова Т.В.). Проект спрямовано на залучення мешканців міста й туристів, в тому числі людей з інвалідністю, до відвідування об’єктів культури й мистецтва, використовуючи сучасні методи реклами.

нагр Саша и Ира

ІІІ місце і грошову винагороду у 15 тисяч гривень отримали одразу два проекти присвячені благоустрою міста й створення нових зон відпочинку з урахування принципів Універсального дизайну: «Створення мультифункціонального простору, дружнього для всіх біля Харківського державного цирку» – студенти Тимченко Сергій (спеціальність Міське будівництво та господарство) й Бойченюк Марія (спеціальність Архітектура будівель і споруд)під керівництвом к.т.н., ст. викл. каф. Міського будівництва Івасенко В.В.

нагр Сергей маша


й проект «Смарагдова долина» студентка спеціальності Міське будівництво та господарство Селіхова Яна (керівник ст. викл.. каф Міського будівництва Апатенко Т.М.).

нагр Яна

 

 

РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ

Протягом останніх двох років в нашому університеті відбувається рейтингування науково-педагогічних працівників і рейтинговий звіт результатів діяльності кафедр, факультетів, тощо.
Відповідно опублікованого звіту кафедра міського будівництва традиційно займає високе місце в університеті,  за звітний період кафедра піднялась з шостого (в першому півріччі 2016 р.) до другого за осінній семестр 2017 р. При цьому переважна кількість викладачів кафедри за рейтингом серед перших 100 викладачів університету. Гідне місце! Поздоровляймо завідуючого кафедрою проф. В.Т.Семенова.

 
ФІНАЛ МІСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ 
В НОМІНАЦІЇ: «ХАРКІВ – МІСТО ВІДКРИТЕ, ТВОРЧЕ, ТОЛЕРАНТНЕ».
 
16 травня 2017 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбувся захист проектів у номінації «Харків - місто відкрите, творче, толерантне» міського конкурсу студентських проектів «Харків — місто молодіжних ініціатив».
В фіналі конкурсу свій проект на тему «Доступне мистецтво» презентували  студенти факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва  Донченко Ірина й Нелюбин Олександр. Проектом пропонується принцип інклюзивності мистецтва ‒ забезпечення доступності осередків культури для всіх, в тому числі, для людей з особливими потребами, тобто забезпечення мобільної, візуальної, слухової і когнітивної доступності.
 

Донченко мал

 
ФІНАЛ МІСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ
 «ХАРКІВ - МІСТО МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ».
11 травня 2018 року в конференц-залі  Харківського національного університета міського господарства імені О.М. Бекетова відбувся фінал міського конкурсу студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» з номінації «Рідному Харкову – сталий розвиток».
За підсумками відбіркового етапу міського конкурсу студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив», чотири роботи студентів факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва увійшли в фінал. 
В фіналі конкурсу наші студенти презентували проекти спрямовані на залучення харків’ян і гостей міста до об’єктів культури й мистецтва, благоустрою міських територій, вирішення транспортних проблем.
Роботи студентів оцінювала експертна рада, до складу якої увійшли представники Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Молодіжної ради при Харківському міському голові, Науково-методичного педагогічного центру, а також викладачі закладів вищої освіти Харкова.
Андрей к
Яна
сергей и маша
Саша
СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЕРЕМОГУ, БАЖАЄМО УСПІХУ !

 

 

МІСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ
«ХАРКІВ - МІСТО МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ»


Факультет Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва активно займається проблематикою та покращенням навколишнього простору для всіх мешканців та гостей міста Харкова.
Студенти факультету прийняли активну участь в конкурсі студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив», який проводиться за ініціативою Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса.
Метою конкурсу є залучення студентської молоді до практичного вирішення актуальних соціальних проблем міста, визначення кращі проекти і програми міського розвитку, запропоновані студентами вищих навчальних закладів Харкова для втілення їх в нашому місті.

Для участі в конкурсі викладачами кафедри Міського будівництва Жидковою Т.В., Івасенко В.В. й Апатенко Т.М. було створено команду студентів різних спеціальностей, що навчаються на факультеті в тому числі:
• Нелюбин Олександр, КолодезниКонкурс2018 й Андрій, Селіхова Яна, Тимченко Сергій, Павленко Юлія – спеціальність Міське будівництво та господарство;
• Донченко Ірина – спеціальність Містобудування;
• Бойченюк Марія - спеціальність Архітектура будівель і споруд.
На конкурс було представлено п’ять робіт в номінації: «Рідному Харкову – сталий розвиток» і одну роботу в номінації: «Харків – місто відкрите, творче, толерантне».

 

ДОПОМОЖЕМО ЧИМ ЗМОЖЕМО

Сьогодні 3 квітня студенти спеціальності Міське будівництво та господарства і викладачі кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, які з недавнього часу приймають активну участь в благодійних акціях міської громадської організації "Креавіта" зустріли спортсменів з різних держав , що приймали участь в Міжнародному  професійному турнірі для тенісистів на інвалідних колясках "Kharkov Open", який входить в план тенісних турнірів Міжнародної федерації тенісу і проходить як частина світової професійної серії «UNIQLO інвалідних колясок тенісного туру».

Тенис2
Тенис3
Тенис4
Тенис4
ТИЖДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО
З 16 по 21 квітня в  Національному університеті водного господарства та природокористування м. Рівного пройшов щорічний тиждень спеціальності Міське будівництво та господарство. В рамках заходу відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р.з Міського будівництва та господарства; огляд-конкурс курсових, дипломних проектів і магістерських робіт; нарада завідувачів кафедр з питань планування навчального процесу за спеціалізацією «Міське будівництво і господарство» та WORKSHOP на тему «Урбан-аналіз малого міста».
Були присутні представники Київського національного університету будівництва та архітектури, Ужгородського національного університету,  Вінницького національного технічного університету; Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,  Одеської державної академії будівництва та архітектури; Національного університету «Львівська політехніка», Луцького національного технічного університету,  Запорізької державної інженерної академії, Криворізького національного університету, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, тобто  майже всіх ВНЗ України, де є спеціальність МБГ, а також представники Фонду підтримки будівельної галузі Ебергарда Шьока, що спеціалізується на модернізації професійної освіти у будівельній сфері в Центральній та Східній Європі. Від Нашого університету заході приймала участь група студентів спеціальності Міське будівництво та господарство на чолі з викладачами  кафедри Міського будівництва.
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р.з Міського будівництва та господарства проводився за трьома провідними дисциплінами: «Планування та благоустрій міст»; «Утримання міської забудови»; «Міський транспорт, вулиці та дороги».
В двох номінаціях наші студенти зайняли перше місце.  В номінації «Планування та благоустрій міст» - студентка 5 курсу Настя Чала,  в номінації «Міський транспорт, вулиці та дороги» студент 3 курсу прискоренної форми навчання Юліан Орябінський. Вітаємо переможців!
30742100 2176559635704589 6813005848827133952 oмДипл настя
мДипл Юлиан
 
 

ОГЛЯД-КОНКУРС КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО 

16 -19 квітня 2018 року у місті Рівному на базі Національного університету водного господарства та природокристування одночасно з олімпіадою буде пройшов огляд-конкурс курсових, дипломних проектів і магістерських робіт спеціалізації «Міське будівництво та господарство», за номінаціями: Благоустрій та реконструкція міських територій; Утримання міської забудови; Міські вулиці та дороги; Міський транспорт; інженерна підготовка міських територій. За ітогами огляду конкурсу наш університет отримав 12 дипломів I, II і III ступеню за дипломні проекти й магістерські роботи й 7 I і II ступеню за курсові проекти.

все

 

WORKSHOP "УРБАН-АНАЛІЗ МАЛОГО МІСТА"
18-21 квітня 2018 року у місті Рівному на базі Національного університету водного господарства та природокристування проходив Міжнародний WORKSHOP під патронатом  Фонду підтримки будівельної галузі.  Тема WORKSHOPу  - «Урбан-аналіз малого міста». В рамках заходу була заслухана лекція віце-презедента Фонду підтримки будівельної галузі Торальфа Вайзе. 
Метою заходу був  аналіз планувальної структури,  ресурсів та економічного потенціалу  малого міста Острог, Рівненскої області,  виявлення проблем і розробка стратегії його розвитку. Студенти відвідали місто Остог, де мали зустріч з представниками міської адміністрації, викладачами національного університету "Острожська академія", а також ознайомились  реальним станом житлової, громадської сфери, станом транспортної інфраструктури, системою підземних споруд. 
В заході приймала участь група студентів спеціальності Міське будівництво та господарство на чолі зі ст. викладачем кафедри Міського будівництва Івасенко В.В.
Команда
Юлиан
Мороз
Вика

  

Організація спеціалізованих місць на парковках для людей з інвалідністю

К.т.н., старший викладач Івасенко В.В., як волонтер  приймає активну участь в роботі громадської організацією "Креавита" присвячений розвитку інклюзивного суспільства. Одним з напрямів роботи є організація спеціалізованих місць на парковках. Представники громадських організацій, поліції і волонтери разом вирішують питання  перетворення нашого міста в місто, де нема обмежень для всіх без винятку мешканців.

https://www.youtube.com/watch?v=a7u74mmrhCs&feature=youtu.be

безб 5

 

 Дослідження оточуючого простору щодо врахування потреб маломобільних груп населення у місті Харкові

5-7 березня 2018 року в місті Харкові на запрошення Харківської міської громадської організації людей з інвалідністю «Креавіта» студенти спеціальності «Міське будівництво та господарство» Подгорний Іван та Тимченко Сергій (керівник напряму – к.т.н., старший викладач Івасенко В.В.) разом з представниками громадської організацією "Креавита" брали участь у моніторингу доступності торгівельно-розважального центру «Французький бульвар» щодо врахування потреб маломобільних груп населення та зйомці відео-блогу про безбар’єрне середовище Харкова.
Було досліджено існуючий стан торгівельного центру та надані консультації з цих питань. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt8rnqUB6vY&feature=youtu.be

2безбар

 

1безбар

безбар 4

 

 

Останні новини

                                         Атестат дистанц.курсПанкеева Мороз

Інклюзивний фестиваль "Взаємодія"фес1

 

Студенти спеціальності Міське будівництво та господарство взяли участь в роботі інклюзивного фестивалю "Взаємодія", що проводився з ініціативи громадської організації «Креавіта» за підтримки міського голови Г.Кернеса. В рамках фестивалю окрему увагу було приділено проблемам доступності громадських просторів м. Харкова. Метою відвідування студентами фестивалю було ознайомлення з перешкодами, з якими стикаються люди з інвалідністю й усвідомлення необхідності створення умов, щодо включення цієї категорії громадян в життя міста

фест

 

Зимова школа Урбаністики

Вітаємо студентів Тимченко С. і Підгорного І. та їх викладача Івасенко В.В. з успішним закінченням навчання в Зимовій школі Урбаністики.

С сертиф

Школа урб

 

Зимова школи урбаністики

В січні поточного року студенти спеціальності МБГ Тимченко С. і Підгорний І. на чолі зі старшим викладачем кафедри міського будівництва, к.т.н. Івасенко В.В. пройшли курс навчання в щорічній роботі Зимової школи урбаністики.Общая
Школа урбаністики була організована кафедрами міського будівництва та міського господарства за підтримки Фонду Ебергарда Шьока, який спеціалізується на модернізації професійної освіти у будівельній сфері в Центральній та Східній Європі та Фонду підтримки будівельної галузі в Україні.
Заняття цьогорічної школи урбаністики проходили на базі щойно створеного факультету урбаністики та просторового планування Київського національного університету будівництва та архітектури. На навчання були запрошений студенти спеціальності «Міське будівництво та господарство» з 12 Вищих навчальних закладів України.
Мета проведення Зимової школи урбаністики в 2018 році - навчання студентів спеціальності "Міське будівництво і господарство» традиційним та експериментальним методам містобудівного проектування, а саме підходам в проектуванні публічних просторів.
Вітальні слова с приводу відкриття школи мав ректор КНУБА, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор економічних наук, професор Куліков Петро Мусійович.

Ректор КНУБА
Серед лектори були відомі вітчизняні та закордонні спеціалісти: Дьомін Микола Мефодійович – народний архітектор України, член-кореспондент АМ України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія), доктор архітектури, професор, завідувач кафедри міського будівництва) (Музей КНУБА);

Демин
Торальф Вайзе - дипломований інженер-містобудівник, віце-президент фонду підтримки будівельної галузі,

Торальф Вайзе
Катаріна Ґеорґе - урбаніст, інтегрований експерт GIZ, Департаменту містобудування та архітектури КМДА, а також партнери проекту представник консалтингу CX Design Андрій Міліневський, Сергій Сушко, засновник RealtyStory.

  «Місто без бар’єрів».

 Студенти спеціальності Міське будівництво та господарство прийняли участь  у  конкурсі студентських робіт конкурс з адаптації закладів культури міста для людей з інвалідністю – «Місто без бар’єрів».креавита конкурс

 

Профорієнтаційна робота кафедри «Міське будівництво» у Харківському коледжі будівництва архітектури та дизайну

Представники кафедри доцент Завальний А.В. та ст. викладач Шишкін Е.А. в рамках профорієнтаційної роботи відвідали Харківський коледж будівництва архітектури та дизайну.

Проведено зустрічі зі студентами четвертого курсу груп А-41, А-42, Б-41, БК-41, БС-41, Д-41, Д-42, БФ-21 щодо презентації університету та спеціальності «Міське будівництво», та можливості подальшого навчання. Студенти виявили зацікавленість університетом, особливо жваве обговорення стосувалося вступної компанії 2018. 

20171212 110239

20171212 112254

20171212 113317

 

Матеріали нові

1резолюция

15 листопада в Харкові відбувся фінал студентський конкурсу КРЕАТИВНИЙ ХАРКІВ 2.0: МОЛОДІЖНІ ІДЕЇ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ в рамках “Тижнів Німеччини 2017”

Друге місце отримала  робота під назвою ФОНТАН - «АЛЬТАНКА»

Трете  - ШЛЯХ ДО МІСТЕЦТВА.

Вітаєм Студентів і викладачів!

Дипл нем конк

нем конк

 

 Роботи наших студентів сподобались громадськості міста. В засобах масової інформації з’явились відео матеріали, що освічують цю подію.

https://nakipelo.ua/gorod-studentam-tri-idei-chtoby-izmenit-harkov/

https://www.youtube.com/watch?v=Y_AjBGk2bBE

https://www.youtube.com/watch?v=EX4gWEF1kcg

 

 

 

 

В м. Харкові проходить студентський конкурс КРЕАТИВНИЙ ХАРКІВ 2.0: МОЛОДІЖНІ ІДЕЇ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ в рамках “Тижнів Німеччини 2017”

Організаторами якого були Генеральне консульство Німеччини у Донецьку, Почесний консул Німеччини у Харкові, Харківська міська рада,  Східноукраїнське представництво Міжнародного фонду «Відродження».

Мета конкурсу: покращити громадські простори Харкова шляхом реалізації молодіжних проектів у сфері креативної та культурної індустрії.

Під керівництвом викладачів кафедри міського будівництва Жидкової Т.В.  і Чепурної С.М. було створено команду студентів з різних факультетів і кафедр:

Нелюбин Олександр, Дубешко Ганна, Функ Алла, Селехова Яна – кафедра Міського будівництва;

Ірина Донченко  – кафедра Містобудування;

Беляева Оксана – кафедра Водопостачання, водовідведення і очищення вод;

Киричок Марія - кафедра Транспортних систем і логістики

Чепурна Марія – кафедра Будівельних конструкцій

Олійник Аліна – кафедра Світлотехніки і джерел світла

Худяков  Ілля, Сидорова Олена – кафедра Управління проектами у міському господарстві і будівництві

На конкурс було представлено 4 роботи, 3 з яких увійшли в фінал.

нем конк


    

 

 

Інформаційне повідомлення Страница 1

 

Інформаційне повідомлення Страница 2


   

Встреча преподавателей кафедры и студентов специальности Городское строительство и хозяйство  с  ведущим архитектором IBI GROUP ARCHITECTS

12 октября 2017 г. на кафедре городского строительства  по инициативе заведующего кафедрой профессора Семенова В.Т. состоялась встреча преподавателей кафедры и  студентов специальности Городское строительство и хозяйство  с  ведущим архитектором IBI GROUP ARCHITECTS (TORONTO WEST CANADA) Игорем Брескиным, который в 1985 г. закончил  градостроительный факультет Харьковского института инженеров коммунального строительства (ХНУГХ им.А.Н. Бекетова). Игорь Брескин поделился своим  многолетним профессиональным опытом. Первые практические навыки проектирования он получил в Харьковском НИИ «Авиапром». Сегодня продолжая успешно работать по специальности  рассказал студентам об  особенностях профессиональной деятельности , возможностях обучения , трудоустройства и профессионального роста  в Канаде. Ответил  на многочисленные вопросы преподавателей и студентов. Свои личным опытом он показал, что обучение  в нашем вузе дает широкие возможности обучения и трудоустройства за рубежом.

 IMG 279425aef0b5f462d4c4388673b15591 V
Безымянный 1

Бачу! Можу! Допоможу!

16 вересня 2017 року в місті Полтава в рамках фестивалю «Майстерня міста 2017» була представлена інтерактивна дискусія-презентація «Бачу-можу-допоможу». На даному заході були присутні представники керуючих органів Полтавської міської ради, вищих навчальних закладів (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова та Полтавський національний технічний університет  імені Ю. Кондратюка), громадські активісти та жителі міста.

В рамках презентації, вперше в Полтаві була показана стрічка «Я БАЧУ», яка розкриває історії та відчуття незрячих людей, які відважились на 33-денну подорож Україною на велосипедах-тандемах. Фільм «Я БАЧУ» був відзнятий під час Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу!» улітку 2015 року. За 33 дні учасники подолали більше 3000 км та проїхали 10 областей України. У листопаді 2015, фільм презентували у  штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку  в рамках панельної дискусії «Можливості поза інвалідністю», що організувало Постійне Представництво України до ООН.

Виступ старшого викладача кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Івасенко В.В. на тему: «Універсальний дизайн-погляд незрячого» та «Аналіз міста – погляд незрячого» показав активну роботу університету щодо дослідження питань доступності оточуючого середовища та впровадження принципів універсального дизайну в навчальні і реальні проекти.

 21731183 1062222593880524 3782994702794026532 n

21730927 1708131332550680 2579060442708396952 n


   

Успішне завершення навчання викладача кафедри Міського будівництва в проекті USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

Викладач кафедри Міського будівництва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Рапіна Тетяна Володимирівна влітку 2017 року в Києві за підтримки Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (Проект USAID) пройшла заключну сесію тренінгів "Енергоаудит будівель". Участь у навчанні взяли 32 енергоаудитора та енергоменеджера з 12 міст-партерів Проекту USAID.

Під час тренінгу учасники отримали знання щодо того, як проводити ідентифікацію потенційних проектів, вивчили методику проведення енергоаудитів та складання відповідних звітів. Разом з провідними європейськими експертами учасники розбирались в послідовності та тонкощах виконання необхідних розрахунків з використанням програмного продукту ENSI ЕАВ. Усі отримані знання учасники одразу ж застосовували на практиці – у командах вони проводили енергоаудит найбільш типової будівлі для свого регіону (дитячого садку, лікарні та ін.).

Навчання проходило на основі методики розробленої норвезькою компанією ENSI та її спеціалізованого програмного забезпечення для сектору будівель EAB. Енергоаудити, які в подальшому учасники тренінгів будуть проводити за цією методикою, можуть бути використані для розробки техніко-економічних обґрунтувань проектів з підвищення енергетичної ефективності будівель. Останні стануть основою для залучення інвестицій від міжнародних фінансових установ на реалізацію енергоощадних заходів.

image 0 02 05 8d92d59d10a426c71c54ea778c23b2b055634a1b6c1f8214fe664d69c649243d V

News 139

1 сертиф


2222211111111133333333333 1

Харківський національний університет міського господарства імені               О.М. Бекетова вітає Садовського Олексія Миколайовича, випускника спеціальності «Міське будівництво і господарство» кафедри Міського будівництва з призначенням на посаду заступника міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Університет пишається своїми випускниками та бажає творчих успіхів, наснаги, нових досягнень та нових перемог!!! 

 

Студенческая практика специальности «Городское строительство и хозяйство» на ЗАО «Харьковский Плиточный Завод»
В рамках подписанного договора о сотрудничестве между Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А.Н. Бекетова и ЗАО «Харьковский Плиточный Завод» студенты факультета Архитектуры дизайна и изобразительного искусства проходят Производственную практику на базе Плиточного завода. В рамках практики происходит обучение студентов специальности «Городское строительство и хозяйство» технологическому процессу производства керамической плитки на заводе. Технология производства плитки полностью автоматизирована, и студенты получают современные практические знания,  применяя инновационные технологии.
В рамках заключённого договора реализуется программа «КАДРЫ», благодаря которой на сегодняшний день трудоустроено  три студента специальности Городское строительство и хозяйство: Грязнов Евгений Анатолиевич  ГСХ 2015-1у; Мерзляков Ярослав Викторович ГСХ 2015-1у и Подгорний Иван Сергеевич ГСХ 2015-1у.
Сотрудничество двух надёжных партнёров - Университета и ЗАО «Харьковский Плиточный Завод» -  поможет создать эффективный базис для подготовки будущих высокопрофессиональных специалистов. 
 IMG 4301
IMG 20170616 104802
 

В рамках подписанного договора о сотрудничестве между Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А.Н. Бекетова и КП «Харьковблагоустройство» студенты факультета Архитектуры дизайна и изобразительного искусства проходят производственную практику на базе коммунального предприятия.

В рамках практики производится благоустройство дворов, озеленение и приведение в надлежащее санитарное состояние придомовой территории, высадка деревьев, кустарников, цветов.

Практиканты разработали совместно со специалистами коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» проекты и дизайны новых скверов, алей, клумб, мест для отдыха харьковчан, которые украсят наш город и сделают его зеленым и более комфортным.

В данный момент силами студентов специальности «Городское строительство и хозяйство» проводится благоустройство жилых дворов по адресу: ул. Амосова (Корчагинцев) 11-а, пр. Науки (Ленина) 21 возле гостиницы «Националь», ул. Валентиновская (Блюхера) 31 возле Московского ЗАГСа.

Сотрудничество Университета и коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» поможет не только приобрести практические навыки для студентов, но и станет весомой социальной составляющей для развития города Харькова.

 

«Харків – місто молодіжних ініціатив»
Робота студента 4 курсу ХНУМГ, спеціальності Міське будівництво та господарство Олександра Нелюбина.
Керівник к.т.н., доцент Жидкова Т.В. 
Робота отримала 3 місто  Міського конкурсу студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив»
 
Грамота Саши
image009
ScreenShot121

 


ІНФОРМАЦІЙНА ПРОФЕСІОГРАМА

 

ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК

 

Галузь знань – Будівництво та архітектура

Спеціальність – Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

 

випускова кафедра «Міського будівництва»

 

Освітня кваліфікація:

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» - Бакалавр будівництва
 2. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» - Магістр з будівництва та цивільної інженерії

 

Терміни навчання:

 • - бакалавр - 4 роки (денна форма навчання), 4,5 років (заочна форма навчання), 3 роки (скорочений термін навчання);
 • - магістр – 1,5 роки (денна форма навчання), 2 роки (заочна форма навчання).
 • Загальна характеристика (опис професії)
  Професія інженера-будівельника спеціалізації «Міське будівництво та господарство» передбачає проектування, зведення, експлуатацію, моніторинг та реконструкцію міських територій, будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій, а також транспортної інфраструктури, проведення наукових досліджень і освітньої діяльності в галузі міського будівництва.
  Кваліфікований спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузі будівництва для роботи в проектних, науково-дослідних інститутах, у виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують проектно-пошукові роботи, в спеціалізованих фірмах різних форм власності.
   
  Домінуючі здібності Для успішної професійної діяльності необхідна наявність творчих, розумових, математичних, конструкторсько-технічних здібностей
  Професійні знання
  Для успішного освоєння професії необхідні базові знання з загальноосвітніх фундаментальних і прикладних дисциплін: фізики, хімії, математики, інженерної і комп’ютерної графіки, будівельного матеріалознавства, інженерної геодезії, будівельної кліматології та ін.
  Кваліфікований фахівець повинен: знати:
  - містобудівельні і будівельні нормативно-правові акти,
  - діючі стандарти та технічні умови будівельного виробництва,
  - основи проектної справи,
  - інноваційні проектні рішення в системах життєзабезпечення будівель і споруд
  - комп'ютерне проектування архітектурних просторів,
  - опір матеріалів,
  - будівельну і теоретичну механіку,
  - технологію будівельного виробництва,
  - методи розрахунків, конструювання та контролю якості будівельних конструкцій
  - основи кошторисної справи
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки в будівництві та в надзвичайних обставинах;
  мати уявлення:
  - про формування, функціонування і розвиток міських територій різного призначення,
  - про житлові і громадські будинки, дорожньо-транспортні споруди, об’єкти комунальної власності;
  - про формування, функціонування і розвиток вулично-дорожньої мережі;
  - про організацію безперебійної роботи міського транспорту;
  - про організацію відпочинку міського населення;
  - про ландшафтний дизайн;
  - про сучасні тенденції розвитку інженерної інфраструктури міста;
  - про підприємства, організації, фірми, які працюють в галузі управління міським господарством, будівництва, реконструкції, експлуатації та утримання житлового фонду, енергореновації та модернізації будинків і споруд;
  - про сучасні тенденції розвитку, проблеми та шляхи їх вирішення для створення комфортного міського середовища.
  Професійні вміння
  Кваліфікований фахівець повинен уміти:
  - обґрунтувати оптимальні проектні рішення об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії з урахуванням їх особливостей для подальшого визначення оптимального режиму функціонування;
  - здійснювати контроль відповідності розроблюваних проектів і технічної документації завданням на проектування, стандартам, будівельним нормам і правилам, технічним умовам та іншим виконавчим документами;
  - провести розробку документації та організувати роботи по менеджменту якості містобудівних, технологічних процесів на підприємстві і виробничих ділянках;
  - здійснювати контроль якості зведення, експлуатації та утримання об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії;
  - обробляти статистичні дані, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри за допомогою спеціалізованих сучасних методів та засобів;
  - розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності;
  - скласти психологічний портрет людини, підібрати робітників на визначені посади, знайти шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом;
  - розробити стратегію розвитку організації, прийняти  управлінське рішення зі складної управлінської проблеми в екстремальних умовах, оцінити документально оформлене управлінське рішення;
  - сприймати та розуміти науково-технічну вітчизняну та іноземну літературу зі спеціальності, складати науково-технічну документацію та спілкуватися на професійні теми, у тому числі іноземною мовою;
  - пояснювати процеси, що відбуваються на основних етапах дослідження, проектування, експлуатації, утримання, реконструкції об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії;
  - надати вказівки щодо експлуатації обладнання та перевірки технічного стану і залишкового ресурсу будівельних об'єктів і обладнання, розробки технічної документації на ремонт;
  - провести постановку і проведення експериментів, метрологічне забезпечення, збір, обробку та аналіз результатів, ідентифікацію теорії і експерименту;
  - аналізувати і вирішувати складні інженерні проблеми в міському будівництві та цивільній інженерії;
  - аналізувати ефективність проектних та технічних рішень, пропонувати заходи з ресурсо- та енергозбереження;
  - провести розробку інноваційних матеріалів, технологій, конструкцій і систем, розрахункових методик, в тому числі з використанням наукових досягнень;
  - розробляти техніко-економічне обґрунтування і прийняття проектних рішень в цілому по об'єкту, координація робіт по частинах проекту;
  - запропонувати заходи з охорони праці від шуму, вібрації, збиткової теплоти та дії електричного струму, розробити первинні заходи з пожежної безпеки для заданих умов;
  - аналізувати витрати і результати діяльності виробничих підрозділів, організації безпечних способів і контроль за веденням робіт на підприємстві;
  - розробляти програми заходів щодо зниження негативних наслідків антропогенної діяльності та здійснювати керівництво її виконанням;
  - провести технічну експертизу проектів об'єктів будівництва та цивільної інженерії.
  Важливі професійні якості

   Для успішної професійної діяльності майбутній кваліфікований фахівець повинен мати наступні особисті і професійні якості та зацікавлення:
  - широкий круг зацікавлень в галузі міського будівництва;
  - високорозвинені організаторські здібності;
  - здатність оперативно вирішувати проблемні ситуації;
  - логічне та аналітичне мислення;
  - високий рівень розвитку технічних здібностей;
  - математичні здібності;
  - просторове мислення;
  - схильність до інтелектуальних видів діяльності;
  - схильність до роботи з технікою;
  - фізична витривалість;
  - виражена здатність до концентрації уваги;
  - емоційна стійкість;
  - вміння передбачати перспективи розвитку галузі.

  Обмеження професії
  Майбутні фахівці повинні бути готові до:
  - підвищеного психоемоційного навантаження;
  - високого рівня відповідальності;
  Перспективи працевлаштування 

  Майбутні кваліфіковані фахівці мають можливість працевлаштування:
  - в Адміністрації населених пунктів;
  - в виконавчих установах;
  - в Управліннях та департаментах архітектури, містобудування та земельних відносин;
  - в будівельних організаціях;
  - в проектних та дизайнерських майстернях всіх форм власності;
  - в відділах оцінки землі і бюро технічної інвентаризації;
  - на підприємствах ландшафтного дизайну всіх форм власності;
  - на підприємствах житлово-комунального господарства;
  - в вищих, середньотехнічних, професійних навчальних закладах;
  - в науково-дослідних інститутах

  -необхідності постійного отримання знань з новітніх технологій в міському управлінні і будівництві
  Перспективи кар’єрного росту
  Кваліфікований фахівець може займати первинні посади: майстер будівельних та монтажних робіт, виробник робіт, інженер (цивільне будівництво), інженер-проектувальник - у проектному інституті, інженер з проектно-кошторисної роботи виробничого або технічного відділів будівельного підприємства, інженер з нагляду за будівництвом - у відділах капітального будівництва, держадміністрації обласного та міського значення, державних підприємств, приватних фірм і бюро, науковий співробітник - в науково-дослідному інституті, завідувач лабораторією, асистент, викладач - в навчальних закладах.
  Комунікативні навички фахівця, його управлінські здібності, дозволять виступати в ролі керівника колективів різних по кількості співробітників, опановувати такі професії, як менеджер, менеджер проекту; підприємець.
  Розвиток підприємницьких вмінь дозволить відкрити власну справу і опанувати професію приватного підприємця.
  Затребуваність

   Професія інженера-будівельника користується високим попитом, стабільно затребувана, конкурентоздатна на ринку праці.
  Посади, які можуть займати кваліфіковані фахівці:
  - фахівець в органах самоврядування міст;
  - інженер–будівельник;
  - інженер–проектувальник;
  - фахівець–кошторисник;
  - фахівець з ландшафтного дизайну;
  - фахівець в житлово-комунальному господарстві;
  - викладач в навчальних закладах;.
  - виконроб на будівництві
  Переваги професії:
  - активність висококваліфікованого фахівця в професійній діяльності позитивно впливає на перспективи професійного росту, отримання високої заробітної плати, можливості переорієнтації на певну суміжну професію;
  - задоволеність і гордість за якісно виконані роботи, побудовані об'єкти.

 

 

 

 

 

 

25-27 квітня в Національному університеті водного господарства та природокористування м. Рівного відбулась щорічна зустріч викладачів випускових кафедр спеціальності "Міське будівництво та господарство" і студентів старших курсів.
В межах заходу було проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 н.р. зі спеціальності, огляд-конкурс курсових, дипломних і магістерських робіт, а також нарада викладачів і завідувачів кафедр з питань планування навчального процесу за спеціальністю "Міське будівництво та господарство".

 В олімпіаді взяли участь близько 50-ти студентів з 13 ВНЗ України, що готують спеціалістів відповідної спеціальності. В програмі  олімпіади  була перевірка знань і навичок за провідними дисциплінами: "Планування та благоустрій міст",  "Міський транспорт, вулиці та дороги" та "Утримання міської забудови".

олымпыада

27 квітня відбулось  нагородження переможців олімпіади та огляду-конкурсу й  урочистезакриття олімпіади.
Наші студенти традиційно гідно представили університет, отрилами другі місця в двох номінаціях.
 Олымпіда
Огляд-конкурс курсових, дипломних і магістерських робіт також показав високий рівень підготовки наших студентів, що отримали 6 дипломів за магістерські роботи і дипломні проекти, які виконуються в межах наукової школи «Територіально-просторовий розвиток міст і регіонів», а також 4 дипломи за курсові проекти.
Магистерск
Дипл
Курсов
Під час наради викладачів і  завідувачів кафедр відбулось підведення підсумків перевірки знань й навичок студентів. Проведені заходи чітко визначили ВНЗ, де через надмірну уніфікацію навчального процесу  майже втрачена унікальність спеціальності. А скорочена кількість курсових проектів позначилась на якості кваліфікаційних робіт. На нараді було прийняте спільне рішення про максимально можливу уніфікацію навчальних планів між ВНЗ зі спеціальності  "Міське будівництво та господарство".общая
 
 Виїзне заняття   «Школи  розвитку «Discovery of city»

Викладачі кафедри міського будівництва Черноносова Т.О., Мороз Н.В., Панкеєва А.М.  провели виїзне заняття   «Школи  розвитку «Discovery of city» в Пісочинському колегіумі  Харківського району. В рамках заняття провели майстер-класи  «Місто майбутнього», «Невідомі відомі шляхи»  для  учнів 8-9 класів.  Презентували смотр-конкурс дитячих, наукових, творчих робіт і проектів «Discovery of city», який проводить кафедра міського будівництва. А також, провели  профорієнтаційну роботу  серед учнів  8-11 класів  і запросили їх на День відчинених дверей, який відбудеться 8.04.17 р.  в Університеті. Досягли домовленості  з  керівництвом  і вчителями колегіуму щодо  сумісного виконання  конкурсних робіт для Малої академії наук та їх рецензування.

 lCVw7RIKVE

 3SzpyDoBkZs

NqsurPU5vYY


          nt ZJ4EJVao


 

Вручение сертификатов курса «Теория и практика работы в Moodle»

Кафедра городского строительства поздравляет доцента кафедры Гайко Ю.И. и старшего преподавателя Вяткина К.И. с успешным прохождением программы курса повышения квалификации «Теория и практика работы в Moodle» и сдачи его на «отлично».17 февраля 2017г. в Центре дистанционного обучения ХНУГХ им. А.Н. Бекетова в торжественной обстановке им были вручили сертификаты, подтверждающие соответствующую подготовку. Успешно завершилась трудная, насыщенная, но интересная работа по разработке дистанционных курсов «Основы научных исследований» и «Проектирование и реконструкция дорожно-транспортных сооружений», которые с удовольствием будут приняты в копилку дистанционных курсов кафедры Городского строительства.

            P 20170217 120141


 

Вітаємо здобувача кафедри Міського будівництва Лагутину ВІру Олександрівну та її  наукового керівника к. арх. Семенова  Владлена Трохимовича з успішним захистом кандидатскої дисертації!

умен вітаємо


Вітаємо студента групи МБГ-2014-1у ОЛЕКСАНДРА НЕЛЮБИНА з нагородою за високі успіхи в навчанні з нагоди Міжнародного дня студента!

умен IMG 1625


Студентка групи МБГ-2014-1у Настя Чала взяла участь в Міжнародній науково практичній конференції "Економічні підсумки 2016 року"

конференцияуменшЧалая А.О.МБГ 2014 1у


Вітаємо студентів-магістрів спеціальності «Міське будівництво» з успішним захистом магістерських робіт!!!

Викладацький склад кафедри «Міське будівництво» вітає студентів з успішним захистом магістерських робіт. Пройдено останній етап навчання і успішно подолано самий складний бар'єр. Підведений підсумок багаторічному навчання в університеті. І ось тепер перед нами гордо постали дипломовані фахівці у своїй галузі. Бажаємо їм творчого натхнення і професійних успіхів.

                       20170125 135318

                       20170125 135305

                       20170125 142540

 


   Профориентационная работа кафедры «Городское строительство» в Харьковском колледже строительства архитектуры и дизайна

Доцент Завальный А.В. и старший преподаватель Шишкин Э.А. кафедры «Городское строительство» в рамках плановой профориентационной работы посетили Харьковский колледж строительства архитектуры и дизайна. Была проведена встреча со студентами четвертого курса строительных специальностей групп А-41, А-42, Б-41, БК-41, БС-41, Д-41, Д-42, БФ-21. Во время встречи с будущим выпускникам колледжа была проведена презентация специальности «Городское строительство», консультация относительно особенностей подготовки специалистов и магистров на кафедре. Студенты получили ответы об организации студенческой жизни в университете, условий проживания в общежитиях, а также проведении в ХНУГХ им. А.Н. Бекетова дня открытых дверей.

 

              DSC 1724

              DSC 1729

                                         DSC 1738


 

 День відкритих дверей кафедри «Міське будівництво»

    10 грудня 2016 року на кафедрі Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова відбувся День відкритих дверей.

У теплій, невимушеній атмосфері учням шкіл та технікумів викладачі кафедри і студенти 2-4 курсів презентували спеціальність «Міське будівництво та господарство», розповіли про особливості їх майбутньої професії.

З деякими нюансами навчання та майбутнього працевлаштування поділився запрошений на зустрів випускник кафедри 2015 року магістр Тигран Маргарян, який зараз займає посаду районного архітектора в Департаменті містобудування і архітектури м. Запоріжжя.

     Майбутні абітурієнти познайомилися з правилами прийому, умовами навчання в Університеті за різними напрямками, в тому числі за напрямком «Будівництво та цивільна інженерія» професійне спрямування «Міське будівництво та господарство», про європейські стандарти навчання, диплом європейського зразка та можливість стажування за кордоном.

     Запрошуємо на навчання усіх бажаючих.

                                  20161210 101624

                                   20161210 103630

                                 20161210 111055


              Школа Discovery of city

   10 грудня 2016 року на кафедрі Міського будівництва розпочала свою роботу «Школа Discovery of city». На першому занятті учні Харківських шкіл познайомилися із викладацьким складом кафедри.

   Заняття у школі провів доцент, к.т.н. Завальний Олександр Вячеславович, який презентував кафедру, розповів абітурієнтам про переваги навчання у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. На занятті абітурієнти познайомились із спеціальностю «Міське будівництво та господарство» та освітніми програмами підготовки кафедри.

   Кафедра презентувала проведення Смотру-конкурсу дитячих наукових, творчих та проектних робіт, який відбудеться в квітні 2017 р.

Кафедра Міського будівництва запрошує майбутніх абітурієнтів на навчання у школу «Discovery of city».

                              20161210 101606

  


                      День открытых дверей кафедры "Городское строительство"

День открытых дверей

 


            Школа розвитку “DISCOVERY OF CITY” кафедри міського будівництва

10 грудня 2017 р. починає роботу ШКОЛА РОЗВИТКУ “DISCOVERY OF CITY”.Кафедра Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує на безкоштовне навчання творчих, креативних і небайдужих до майбутнього рідного міста учнів 5-11 класів.

           Школа развития

 


                Творча зустріч з видатним архітектором сучасності О.С. Слєпцовим

24 листопада 2016 року викладачі кафедри міського будівництва відвідали виставку гобеленів "Архітектурний пейзаж". Автор робіт видатний архітектор сучасності Олег Семенович Слєпцов.

гобелен

Виставка пройшла у відділі сучасного мистецтва "Мистецтво Слобожанщини" Харківського комунального закладу "Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва".
Однією з головних організаторів виставки була Лагутіна Віра Олександрівна - завідуюча відділом сучасного мистецтва Мистецтво Слобожанщини" КЗ "ООМЦКМ", аспірантка завідуючого кафедри міського будівництва проф. Семенова.
На виставці були присутні провідні представники архітектурної спільноти м. Харкова.241116 арх
Після презентації робіт відбулась творча зустріч з автором, в ході якої обговорювались проблеми підготовки фахівців. Зокрема розглядались переваги залучення студентів до реального проектування.

241116


Були досягнені попередні домовленості щодо участі студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство» ХНУМГ до розробки проекту благоустрою території Борисо-Глібського жіночого монастиря у с. Водяне Зміївського району Харківської обл., де за проектом Олега Семеновича Слєпцова, триває будівництво комплексу споруд Спасо-Преображенського храмового комплексу.

2 2 3

 


                   "Досвід використання дистанційних курсів зі студентами денної форми навчання"

 
24 листопада в  Центрі високих технологій пройшов семінар "Досвід використання дистанційних курсів зі студентами денної форми навчання". Доповідач: доцент кафедри міського будівництва Жидкова Тетяна Володимирівна.
На семінарі були присутні: директор центру дистанційного навчання Кузнецов А.І.; заступник голови науково-методичної ради університету, начальник інформаційно-обчислювального центру Пан М.П.; зав. лабораторії Центру дистанційного навчання Анісімов О.М.; викладачі різних факультетів і коледжів ХНУМГ. 
В умовах уніфікації навчальних планів, скорочення кількості дисциплін і годин аудиторного навантаження виникла необхідність в пошуку методів щодо поліпшення якості навчання. Одним з таких стала система дистанційного навчання.
Учасники семінару поділились своїм власним досвідом і прийняли спільне рішення щодо подальшого впровадження системи дистанційного навчання  і легалізації проведення модульного  і підсумкового контролю дистанційно. 

 

 


                  Встреча ректора со студентами 1-2 крусов факультета АДОМ

Состоялась традиционная встреча ректора Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова проф. Бабаева В. М. со студентами 1 - 2 курса факультета Архитектуры, дизайна и изобразительного искусства.

Во время встречи поднимались актуальные вопросы по организации учебного процесса, порядке и строки проведения зачетно-екзамінаційной сессии, правил начисления стипендии и субсидии, улучшение бытовых и жилищных условий в общежитиях, организации питания студентов в Университете, сочетание учебного процесса со стажировкой и участием в международных проектах.

                                        PrIvwVT3UHU

                              FSM l4EXanU  


 

Посещение общежитий кураторами групп

Во время планового осмотра проживания студентов в общежитиях кураторами групп Завальным А.В., Линник И.Э., Черноносова Т.А., Апатенко Т.Н., Шишкиным Э.А., Гордиенко С.Н., Мороз Н.В., Панкеевой А.Н., Гайко Ю.И.,  Вяткином К., Рапиной Т.В. кафедры «Городское строительство» были посещены общежития №2, 3, 5, 6. Со студентами были проведены беседы по поводу содержания жилых комнат в порядке, о недопустимости курения и распития алкогольных напитков на территории общежития.

20160929 175317

 


Экскурсия в Харьковскую муниципальную галерею

Студенты факультета «Архитектуры, дизайна и изобразительного искусства» специальности Городское строительство и хозяйство группы ГСХ 2016-1, 2016-1у, 2016-2у и 2016-3у под руководством кураторов старших преподавателей кафедры Городского строительства Апатенко Т.Н., Шишкина Э.А. и ассистента Вяткина К.И. в рамках проведения в Харькове «Недели Германии» посетили выставку Гамлета Зиньковского «Полароиды. Дневник».

 Проект состоит из 365 изображений формата полароидных фото, по одному на каждый день 2015 года. Ведь что такое фотография? Это не только техника, но и отношение: это пойманный момент. Изменить изображение уже нельзя, но его можно трактовать. Отсюда — подписи под каждой фотографией. Художник называет этот проект-дневник своеобразной терапией и антидепрессантом. Проект, который призван структурировать, но не лишен интриги развития. Как бы не прошел день, где и с кем, какие сильные изменения не внес в жизнь автора, перед нами всё тот же рисунок формата полароид со своим уникальным наполнением.

VK Photo 636101500974662585

wzazeRL3rhI
UelTHzdD0dU
VK Photo 636101500976450821

 

VK Photo 636101500977908449


  Тиждень  Німеччини

    В рамках Тижня Німеччини в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова студенти та викладачі кфедри Міського будівництва відвідали відкриту лекцію  професора Нюрбергського технічного університету - доктора Марка Каммербауера на тему: «Стійкість міського середовища: на прикладі природно-кліматичних ризиків».

IMG 20160922 100911

IMG 20160922 100937

IMG 20160922 100922

 


 

Результати студентських робіт за 2014-2016 рр.

 Для активізації і стимулювання творчої праці та підвищення навчально-пізнавальної діяльності та якості підготовки студентів, вдосконалення навчального процесу, корегування питань, яки вивчаються на базових дисциплінах спеціальності проводяться студентські олімпіади та огляди-конкурси курсових, дипломних проектів, випускних робіт «Бакалаврів» і «Магістрів».

Аналізуючи результати олімпіад за останні 3 роки (2014-2016) студенти кафедри «Міське будівництво» Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова за кількістю нагород займають перше місце серед 14 ВНЗ України, які мають випускаючи кафедрі «Міське будівництво та господарство».

Вітаємо усіх переможців та бажаємо подальших успіхів.

 1111


Speaking club

Студентська Бізнес Асоціація підтримки AIESEC в рамках відзначення Європейського дня мов запрошують усіх бажаючих з 20.09 по 26.09 відвідати розмовні клуби, де кожен зможете поговорити на важливі і цікаві теми. У учасників буде можливість отримати унікальний досвід спілкування з носіями мови з 6 різних країн світу! Не відмовляйте собі в саморозвитку!

11111

 


 

  

14 вересня студенти першого курсу кафедри міського будівництва МБГ 2016-1 відвідали презентацію програми навчання та стажування у Польщі. Протягом зустрічі студенти дізналися про навчальні візи до Польші, переглянули презентацію програми літньої мовної школи PROLOG (Краків) і отримали информацію щодо навчання у Польші.

Завершилися Дні Польщі 15 вересня Вікториною на знання Польщі, в якій прийняли участь 28 студентів.

Цінні подарунки від Генерального Консульства республіки Польща у Харкові, Українсько-польського культурно-освітнього центру, Профкому студентів та Студентського Сенату отримав Валентин Первих студент першого курсу спеціальності МБГ за 4-е місце у конкурсі.

DSC 0494 DSC 0492

  


 

    В березні 2016 року до викладачів кафедри міського будівництва звернувся настоятель Свято-Троїцького храму м. Зміїв протоієрей Олександр з проханням про допомогу. На цей час завершились внутрішні роботи в нижньому храмі і виникла необхідність в розробці проекту планування, благоустрою і озеленення території.

В роботі взяли участь викладачі кафедри Жидкова Тетяна Володимирівна і Чепурна Світлана Миколаїв на, а також студенти 4 курсу спеціальності «Міське будівництво і господарство»: Функ Алла, Мазуренко Ірина, Святун Анастасія, Аністратенко Марина і Кармазіна Тетяна. Вони одразу виїхали до м. Зміїв, провели обміри і фотофіксацію об’єкту, розробили кілька варіантів планування.

Після вибору і узгодження одного з них, було розроблено проект вертикального планування території і кілька варіантів озеленення. За проведену роботу отець Олександр надіслав лист з подякою на ім’я ректору університету.1Храм3 Храм6 червня 2016 Архієпископ Ізюмський і Куп'янський Єлисей звершив у Свято-Троїцькому храмі м Змієва освячення престолу нижнього храму на честь Казанської ікони Божої Матері і Божественну літургію. На це свято зібралися представники регіональних органів духовенства, управління і віруючі міста.

2Храм
По закінченню церемонії Архієпископ Ізюмський і Куп'янський Єлисей здійснив нагородження тих, хто приймав участь в розбудові храму.

Грамоту Правлячого Архієрея серед інших отримала доцент кафедри міського будівництва Т.В.Жидкова, як керівник групи викладачів і студентів кафедри міського будівництва.

4Храм6Храм

5Храм


Практика і теорія починаючи з першого курсу.

    В рамках практики студенти 1-го курсу кафедри міського будівництва факультету АДОМ долучені до розробки плану соціально-економічного розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади. План соціально-економічного розвитку виконується тимчасовим творчим колективом університету під керівництвом зав. каф. Міського будівництва Семенова В.Т.

    В ході практики студенти ознайомились з проектною документацією населених пунктів, які входять до складу об’єднаної об’єднаної територіальної громади. Адаптували генеральні плани населених пунктів до електронного виду за допомогою програмного забезпечення (AutoCAD).

      Під керівництвом керівника практики Чепурної С.М. та Панкеєвої А.М. 16 червня відбувся виїзд до смт Старий Салтів та селища Хотімля, де студенти провели натурне обстеження, фотофіксацію.

IMG 5253


9 червня відбулося засідання робочої групивикладачів і співробітників університету під керівництвом проф. Семенова В.Т. за участі Бабаєва В.М., на якому були обговорені основні питання щодо розробки плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ.

P60609 140517

P60609 141224

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ВТК № 3

з питань розробки плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ та розробки проектів.

від 9 червня 2016 року

ПРИСУТНІ:

Бабаєв В.М., Семенов В.Т., Сухонос М.К., Стольберг Ф.В., Корженко В.В., Завальний О.В.,Апатенко Т.М., Гордієнко С.М., Черноносова Т.О., Гранкіна В.В., Сосіпатров О.М.,  Кайданник О.В., Єсіна В.О., Писаревський І.М., Оболенцева Л.В., Прасол В.М., Булгакова О., Лобашов О.О., Король О., Шипулін В.Д., Мамонов К.А., Хандолина О., Капцов І.І., Ткачов В.О., Мороз Н.В., Гайко Ю.І., , Безлюбченко О.С., Шишкін Е.А., Панкеєва А.М.,Жабіна А.І.

ВІДСУТНІ:

Говоров Ф.П., Булгакова О.

СЛУХАЛИ:

Семенов В.Т. проаналізував виконання розділів плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ та доручив доповнити роботу з кожного розділу по рокам (2016-2020 р.р.). Також Семенов В.Т. доповів, що в роботі приймають участь студенти, які виконують схеми до генплану Старосалтівського ОТГ. На сьогодні, зібрано близько 70 % потрібного матеріалу.

Кайданник О.В., Єсіна В.О. доповіли стан аналізу розвитку економічної інфраструктури та фінансово-бюджетної ситуацію Старосалтівського ОТГ.

Прасол В.М. розповіла тему «Аналіз стану розвитку соціальної інфраструктури», але зупинилась на проблемі житла, а дитячі садки, школи та будинки культури пообіцяла доробити.

Лобашов О.О. доповів про аналіз транспортної інфраструктури в презентації « Транспорт та дороги», та доповів про готовність розробки проекту.

Король О. проаналізувала стан електропостачання  Старосалтівського ОТГ у презентації.

 Король О. доручили розробити аналіз згідно з існуючою територією Старосалтівського ОТГ, а не взагалі, та надати відповідний матеріал до 14.06.2016 р.

Гранкіна В.В. доповіла про розвиток теплопостачання Старосалтівського ОТГ за допомогою презентації проекту: «Підвищення енергоефективності бюджетних установ і промислових підприємств», а потрібно виконати розділ «Теплопостачання» плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ.

Булгаковою О. не був наданий матеріал, присутній Ткачов В.О. ніякої додаткової інформації не відзвітував.

Стольберг Ф.В. звітував про зроблений аналіз ТПВ по темі: «Розвиток сфери поводження з ТПВ в Старосалтівській ОТГ ».

Писаревський І.М. доповів про пріоритетні напрямки розвитку туристичної інфраструктури та доповів про розробку заяви на проект.

Черноносова Т.О. доповіла про «Комплексну реновацію будівлі дитячого садк а «Барвинок-100» у пгт. Старий Салтів»,та проілюструвала доповідь прикладом проектної заявки.

Шипулін В.Д. доповів про «Систему земельного адміністрування Старосалтівського ОТГ Харківської обл.».

Безлюбченко О.С. звітувала матеріал про сучасний стан Старосалтівськ ого ОТГ.

УХВАЛИЛИ:

 1. Відзначити слабкість наданих матеріалів Гранкіною В.В. (Капцов І.І.), Говоровим Ф.П., та відмітити відсутність матеріалів з водопостачання та водовідведення у Булгакової О. та Ткачов В.О.
 2. Матеріали всіх розділів надати до 15.06.16 р.
 3. Просити підготувати економічне обґрунтування  проектів О.В. Димченко, В.О. Єсіна, О.Б. Кайданник до 22.06.16 р.
 4. Провести засідання з залученням представників Старосалтівського ОТГ


31 травня відбулося засідання робочої групи викладачів і співробітників університету під керівництвом проф. Семенова В.Т. на якому були обговорені основні питання щодо розробки плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ.

P60531 122108

P60531 122453

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ВТК № 2

з питань розробки плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ та розробки проектів.

від 31 травня 2016 року

ПРИСУТНІ:

Семенов В.Т., Стольберг Ф.В., Корженко В.В., Завальний О.В., Апатенко Т.М., Гордієнко С.М., Черноносова Т.О., Гранкіна В.В., Сосіпатров О.М., Кайданник О.В., Оболенцева Л.В., Прасол В.М., Булгакова О. Лобашов О.О., Говоров Ф.П., Мороз Н.В., Гайко Ю.І., Линник І.Е., Безлюбченко О.С., Панкеєва А.М., Жабіна А.І.

СЛУХАЛИ:

Семенов В.Т. проаналізував та доручив доповнити виконану роботу з кожного розділу плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ.

1. Географічне розташування, опис сумісних територій (Апатенко Т.М., Панкеєва А.М., Гордієнко С.М.) – пошукати аналогічні праці та використати їх у праці.

2. Демографічна ситуація, район праці (Корженко В.В.) - скомпонувати чорновий варіант плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ 2017-2020 р.р.

3. Стан розвитку інфраструктури:

* транспортної (Лобашов О.О., Завальний О.В., Гордієнко С.М., Сосіпатров О.М.) – знайти данні з аварійної ситуації по шляхах, розробити додаткові шляхи під’їзду до діючих соціальних об’єктів та туристичної інфраструктури;

* економічної (Димченко О.В., Кайданник О.В., Єсіна В.О., Ольховська М.) – підготувати графіки, проаналізувати появу нових місць роботи;

* енергетичної: (Говоров Ф.П., Сухонос М.К.) – доробити та надати матеріал до 03.06.2016р;

* водопостачання та каналізація (Булгакова О.) – доробити та надати матеріал до 03.06.2016р;

* електропостачання та освітлення (Говоров Ф.П.) – доробити та надати матеріал до 03.06.2016р;

* теплопостачання (Гранкіна В.) – доробити та надати матеріал до 03.06.2016р;

* промислової (Єсіна В.О., Димченко О.В., Кайданник О.В.) – продовжити роботу;

* соціальної (Прасол В.М.) – продовжити роботу;

* рекреаційної (Писаревський І.М., Оболенцева Л.В.) – надати матеріал по виявленню пріоритетів туристичної галузі до 03.06.2016р;

* екологічної (Стольберг Ф.В., Ткачов В.О.) – продовжити роботу.

4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за останні 5 років (Кайданник О.В., Димченко О.В., Єсіна В.О., Ольховська М.) – продовжити роботу.

5. Фінансово-бюджетна ситуація (Кайданник О.В., Димченко О.В., Єсіна В.О., Ольховська М.) – продовжити роботу.

6. Результати SWOT-аналіз – повинні вуиконати розробники згідно розділів.

7. Схеми та креслення, фотоматеріали (Апатенко Т.М., Жабіна А.І., Шишкін Е.А., Мамонов К.А.) – продовжити роботу.

8. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної громади (Семенов В.Т., Сухонос М.К.) – продовжити роботу.

9. Основні завдання та механізми реалізації проектів-програм (Сухонос М.К., Димченко О.В.) – продовжити роботу.

10. Фінансове забезпечення реалізації плану, обсяги та джерела фінансування (Димченко О.В., Кайданник О.В., Єсіна В.О., Ольховська М.) – продовжити роботу.

УХВАЛИЛИ:

1. Матеріали з різних джерел сформувати Безлюбченко О.С. та Линник І.Е. та переслати Корженко В.В. 03.06.16 р.

2. Підготувати заявки на проекти до 08.06.16 р.

3. Всім присутнім розробити пріоритети зі свого розділу та поповнення бюджету ОТГ до 08.06.16 р.

4. Наступне засідання планується 08.06.2016 р.

Секретар Жабіна А.І.


На кафедрі Міського будівництва сформована робоча група викладачів і співробітників університету під керівництвом проф. Семенова В.Т. для розробки плану соціально-економічного розвитку Старосалтівського ОТГ.

салтов
16 травня 2016 року відбулась виїзна нарада  з питань співпраці Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

DSC04956

 


Костя

 

ВІТАЄМО

Асистента кафедри «Міського будівництва» Вяткіна Костянтина Ігоровича із успішним захистом кандидатської дисертації на тему «Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату» за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби. Публічний захист дисертації відбувся 2 червня 2016 року в Українському державному університеті залізничного транспорту.

Бажаємо подальших успіхів, та нових перемог!

Колектив кафедри «Міського будівництва»


Кафедрою міського будівництва в співпраці з іншими кафедрами різних факультетів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова видано колективну монографію «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів», авторами-розробниками якої є Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С., Гайко Ю. І., Гончарова З. В., Гордієнко С. М., Жидкова Т. В., Завальний О. В., Линник І. Е., Мороз Н. В., Панкеєва А. М., Прасол В. М., Семенов В. Т., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О., Шишкін Е. А., Штомпель Н. Е.

уменьш Монография

В монографії представлені деякі укрупнені напрями наукових розробок кафедри міського будівництва. Розкриваються переваги створення тимчасових творчих колективів, концептуальні та стратегічні проекти з проблем розвитку та реформування міст, перспективні напрямки розвитку великих міст і регіонів: керована агломерація, інтерагломерація транскордонних регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і ліквідації можливих руйнувань, перспективи інноваційного розвитку енергозбереження та енергоефективність міського будівництва, редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості. Пропонується системне вирішення комплексу завдань з переходу містобудівного комплексу до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку, формування інноваційної економіки, знань, що означає перетворення творчого потенціалу людини в провідний чинник економічного зростання і національної конкурентоспроможності.
Монографія призначена для наукових робітників, викладачів і співробітників ВНЗ, студентів, що навчаються за напрямами «Будівництво» та «Архітектура».


16 квітня в Університеті відбувся День відкритих дверей. Викладачі кафедри ознайомили майбутніх абітурієнтів з особливостями освітньої програми «Міське будівництво та господарство», а також з перспективами майбутнього працевлаштування.  На навчання за освітньою програмою МБГ виявили бажання вступити, як випускники шкіл Харкова, Харківської області та інших регіонів України, так і ті, хто отримає в поточному році кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму «Будівництво і архітектура».  З деякими випускниками технікумів і  коледжів, в рамках Дня відкритих дверей, був проведений пробний іспит за фаховими питаннями.день1

 


 

 

ВІТАЄМО!!!!!!

Студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство» та викладачів кафедри Міського будівництва з успішною участю та отриманням 2-го загальнокомандного місця у Всеукраїнському огляді-конкурсі дипломних та курсових робіт та Всеукраїнської - студентській олімпіаді 2016 за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» з наступних дисциплін:

* Планування і благоустрій міст студ. 3курса Громадецкий (керівник Черноносова Т. А.)

* Міський транспорт і дороги студ. 4 курсу Колоша М. С. (керівник Гордієнко С. Н.)

4

 

Одночасно проводився конкурс курсових, дипломних і магістерських робіт серед 12 вузів-учасників, що випускають студентів за спеціальністю «Міське будівництво та господарство».  Роботи студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство»  отримали 11 нагород у різних номінаціях. 

 123


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародному форумі молодих вчених

«Молоді дослідники у глобалізованому світі: перспективи та виклики»

“Young Researcher in Globalized World:

Vistas and Challenges”,

що відбудеться 20 травня 2016 року у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова

Тематичні напрями роботи форуму:

 1. Сучасні проблеми розвитку демократії. Юридичні засади розвитку демократії.
 2. Інноваційні напрями розвитку менеджменту та туризму.
 3. Сучасні аспекти розвитку економіки та фінансової безпеки.
 4. Новітні досягнення у технічних науках, екології та архітектурі.
 5. Методологія викладання. Інноваційні методи викладання іноземних мов у вищих та середніх навчальних закладах.

Робочі мови форуму:

англійська, німецька, французька, польська


 

Ознокомительная экскурсия студентов 3 курса специальности «Городское хозяйство и строительство»

6 апреля студенты 3 курса специальности «Городское хозяйство и строительство», куратор группы старший преподаватель кафедры городского строительства Мороз Н.В., приняли участие в ознакомительной экскурсии по одной из строительных площадок жилого комплекса по Салтовскому шоссе в г.Харькове.

Студенты имели возможность ознакомится с технологическими процессами возведения жилых зданий, правилами по технике безопасности на строительной площадке, а также с планировочными приемами современных жилых зданий.

Экскурсия была организована и проведена представителем строительной компании АО «Трест Жилстрой-1»- Корецким Леонидом Владимировичем (заместителем правления), который детально ответил на вопросы студентов и ознакомил их с историей своего предприятия.

            В ходе экскурсии студенты получили интересную информацию и навыки непосредственно по своей специальности.

DSC 0930DSC 0944DSC 0904DSC 0908


 


Відкрита лекція
з навчальної дисципліни: ПЛАНУВАННЯ МІСТ ТА ТРАНСПОРТ

для студентів за напрямом підготовки
6.060101 Будівництво (МБГ, ВВб, ТГВ, ПЦБ 1 курс)

Лектор: доц. каф. МБ Безлюбченко О.С.
23.03.2016 р., ауд. 505 ц.к.

Тема лекції. Напрямки розвитку формування житлового середовища.                                

Метою даної лекції є вивчення історії формування та розвитку житлової містобудівної одиниці.

Під час лекції будуть розглянуті наступні запитання:

ž  Квартальна забудова;

ž  Досвід розвитку житлової забудови в країнах Європи та США;

ž  Вітчизняний досвід розвитку житлової забудови;

ž  Принцип мікрорайонування;

ž  Аналіз сучасного стану.

ž  Задачі, перспективи, пропозиції.

Безлюбченко


Відкрита лекція
з навчальної дисципліни: МІСЬКІ ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ

для студентів за напрямом підготовки
6.060101 Будівництво (МБГ, ТОР 3 курс)

Лектор: старший викл. каф. МБ Гордієнко С.М.
23.03.2016 р., ауд. 505 ц.к.

Тема лекції. Класифікація міських вулиць та доріг. Планувальні схеми міст.

Ціль: Ознайомитися з класифікацією й призначенням різних
         категорій міських вулиць і доріг.

Під час лекції будуть розглянуті наступні запитання:

1. Коротка історія розвитку міських шляхів сполучення

2. Планувальні схеми вулично-дорожньої мережі

3. Категорії міських вулиць і доріг

4. Призначення та головні характеристики
   різних категорій міських вулиць і доріг

Гордиенко


Встреча с ведущим профессором Лиссабонского технического университета Antonio Castelbranco

24 марта на кафедре городского строительства была проведена встреча с ведущим профессором Лиссабонского технического университета Antonio Castelbranco в области архитектуры и городского планирования.

Сотрудники факультета АДОМ презентовали разработки кафедры ГС, которые заинтересовали AntonioCastelbranco , и вызвали живую дискуссию обоих сторон.

Встрече предшествовала показательная лекция для студентов факультета АДОМ. На лекции для студентов Antonio Castelbranco рассказал о проблемах связанных с экологией окружающей среды, и о перспективных исследованиях биосферы. AntonioCastelbranco подробно рассказал о международной программе «Infiniti», которой заинтересовал всю аудиторию. Результатом визита было намерение заключить договор в области научных исследований.

DSC04882 1DSC04879 1P60324 113458 1Встреча с ведущим профессором Миланского университета «Bicocca» SilviaMugnanoв

23 марта на кафедре городского строительства была проведена встреча с ведущим профессором Миланского университета «Bicocca» SilviaMugnanoв области градостроительной социологии.

В своем выступлении SilviaMugnano рассказала о проблемах периферийных районов, о перспективах развития планировочной структуры Милана, а также о направлении научных исследовании в этой области.

Сотрудники факультета АДОМ представили разработки кафедр ГС и архитектуры, которые вызвали живой интерес у SilviaMugnano .

Результатом встречи было намерение заключить договор в области научных исследований, а так же совместная организация учебного процесса.

DSC048591DSC048711DSC048622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На сайті 252 гостя та 0 користувачів

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Кафедра міського будівництва