Захист кваліфікаційних робіт

На кафедрі міського будівництва відбувся захист кваліфікаційних робіт.

Зокрема, комплексної роботи "Формування зон туристичної активності в межах Харкова і Харківської області". 

Створення туристичних просторів нового типу в історичному центрі Харкова призведе до можливості вирішення наступних завдань:
збільшення обсягу інформації про туристичні можливості Харкова; привернення уваги громадськості до проблеми охорони пам'яток
історії та культури, залучення інвестицій з боку великого і малого бізнесу; акцентування уваги на вирішенні проблеми старого житла на
території історичного центру; формування туристичних зон подібного рівня в Харкові; залученню іноземних туристів для збільшення
відсотка в'їзного туризму на території України.
Робота складалась з магістерської роботи студентки кафедри міського будівництва Донченко Е.А. (керівник - доц . Жидкова Т.В.) і
кількох дипломних проектів.

 

 

У магістерській роботі були проаналізовані ринки туризму, їх роль в економіці розвинених країн; розглянуті загальні принципи і
пропозиції щодо організації туристичних зон навколо обєктів привабливих для туристів; досліджено туристичні об'єкти Харківщини;
запропоновано історико - культурні маршрути по православним храмам Харкова і Харківської області і розроблені рекомендації щодо
функціональної організації територій храмів.

Дипломна робота випускника кафедри будівельних конструкцій ( студента Резник Д.В. , керівник - доц . Мазур В.А. ) присвячена
будівництву православного храму на пл. Повстання в Харкові.

 Дипломна робота студентки кафедри міського будівництва Петровської А.Г. ( Керівник - Чепурна С.Н. ) присвячена дослідженню внеску 

німецької діаспори в формування і розвиток нашого міста, виявлення територій , будівель і споруд , пов'язаних з німецькою діаспорою 
та формування зон туристичної активності для забезпечення популярного останнім часом «ностальгічного туризму» .

 Дипломна робота студентки Романової Д.С. ( Керівник - доц . Жидкова Т.В. ) була присвячена створенню зони туристичної активності 

«Місто майстрів» в межах кварталів, обмежених вулицями Чоботарської і Кацарської, де формуються зони виставок, продажу і майстер 
- класів - традиційних ремесел Слобожанщини. 

Розробці дипломних проектів кафедри міського будівництва передували науково - дослідні роботи студентів за тематикою випускних
робіт, зокрема, наукові роботи студенток Романової Д.С. і Петровської А.Г. , отримали дипломи другого ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт в 2013/2014 навчальному році в області «Будівництво та архітектура» (наукові керівники - к.т.н. ,
доцент Жидкова Т.В. , ст . викладач Штомпель Н.Е.).

На захисті були присутні почесні гості: протоієрей Олександр Білозір - настоятель Свято - Троїцького храму Ізюмської єпархії УПЦ ,
заступник виконавчого директора Німецького центру в м Харків ( Charkiwer Deutsches Zentrum ) - Анна Коломійцева ізавідувачка відділом
науково - фондової роботи Харківського історичного музею - Вікторія Буличова .
Гості ставили студентам питання і цікавилися деталями проектів. Протоієрей Олександр Білозір - настоятель Свято - Троїцького
храму Ізюмської єпархії УПЦ - подякував студентам за цікаві проекти і цілком професійно поцікавився подробицями їх конструктивних
рішень.
Анна Коломійцева - заступник виконавчого директора Харківського німецького центру - подякувала студентам за обрану ними тематику
роботи і відзначила її велику значимість у розвитку українсько - німецьких відносин .
Вікторія Буличова - завідуюча відділом науково - фондової роботи Харківського історичного музею - також відзначила велику важливість
і значення даних робіт для збереження культурної спадщини міста, його історичного вигляду і подальшого формування його
неповторного історичного образу .

 

 

 

 

 


На сайті 240 гостей та 0 користувачів

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Кафедра міського будівництва