20190211 122801

  ШИШКИН Едуард Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри міського будівництва.

  У 2014 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.01 - «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (тема дисертаційної роботи: «Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля»).

  Наукові дослідження: 

  Основні праці: Має 52 публікацій, з них 46 наукових, 5 навчально-методичного характеру, 1 патент України на корисну модель. 19 наукових праць, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях, 1 публікація у фаховому виданні яке включено до наукометричних баз Web of Science та  Scopus:

   1. Improvement of the energy efficiency of portland cement production during the use of the natural gas liquid processing residue / K. Viatkin; N. Moroz; E. Shishkin. // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018).

   У співавторстві видані монографії: «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів» (2016 р.); «Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста» (2019 р.).

 

  Викладає навчальні курси:

1. «Будівельна кліматологія» для студентів денної форми навчання 2 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

2. «Планування міст і транспорт» для студентів денної форми навчання 2 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 3. «Комунальне господарство міст» для студентів денної форми навчання 4 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 4. «Енергореновація цивільних будівель» для студентів денної форми навчання 1 курсу магістратури спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 5. «Реновація промислових будівель» для студентів денної форми навчання 1 курсу магістратури спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 6. «Компьютерно проектування в системах AutoCAD і Revit» для студентів денної форми навчання 2-3 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 


На сайті 24 гостей та користувачі відсутні

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Харків:

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва