ЛИННИК Ірина Едуардівна - д.т.н., професор, професор кафедри міського будівництва, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.01.04 – ергономіка та 05.22.01 – транспортні системи, член спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури та 18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура, член редакційної колегії науково-технічного збірника «Містобудування та територіальне планування», включеної до переліку наукових фахових видань України.

  Наукові дослідження: присвячені питанням прогнозування еволюції ергономічних систем, системної оптимізації елементів доріг і вулиць за екологічними, ергономічними й техніко-економічними критеріями. Брала участь у розробці наукових проектів: Комплексної транспортної схеми м. Харкова (1990 р.), програмах розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова, Харківської області, м. Слов'янська, м. Чугуєва та інших міст України (2003–2010 рр.), стратегії розвитку міста Чугуєва як частини Харківської агломерації (2013 р.), плані соціально-економічного розвитку об'єднаної Старосалтівської територіальної громади до 2019 року.

   Є автором більше 180 наукових і методичних праць.

  Основні праці:

 1. Линник І. Е. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг. Х. : ХДАМГ, 2001.
 2. Линник И.Э. Основы инженерного оборудования усадебных участков. Х. : ХГАГХ, 2003.
 3. Линник І. Е. Інженерна підготовка територій населених місць. Х. : ХДАМГ, 2004.
 4. П-Г.1-218-113-97. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. К. : Укравтодор, 1997. (cпівавт.).
 5. ГСТУ 218-02071168-096-2003 Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз. К. : Укравтодор, 2003. (cпівавт.).
 6. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. І: Основи теорії систем і управління. К. : Знання України, 2005. (cпівавт.).
 7. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. ІІ: Технологія наукових досліджень і технічної творчості / К. : Знання України, 2007. (cпівавт.).
 8. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. ІV: Організація дорожнього руху / К. : Знання України, 2007. (cпівавт.).
 9. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. V: Ергономіка / К. : Знання України, 2008. (cпівавт.).
 10. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. ІІІ: Дослідження операцій у транспортних системах / К. : Знання України, 2009. (cпівавт.).
 11. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів / під. заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник. – : ХНУМГ, 2016. – 300 с. (cпівавт.).
 12. Линник І. Е. Оцінка та прогнозування екологічного стану дорожнього господарства : монографія / І. Е. Линник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 145 с.
 13. Проектування міських територій. Ч. І: підручник / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник]; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 450 с. (серія «Міське будівництво та господарство»). (cпівавт.).

   Викладає навчальні дисципліни:

   1. Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах

   2. Інженерна підготовка міських територій

   3. Утримання міської забудови

   4. Санітарна очистка міської забудови 


На сайті 39 гостей та користувачі відсутні

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Харків:

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва