2_5361857886953669854.JPG

   КОЛЄНКІНА Марина Сергіївна - доцент кафедри міського будівництва з 2019 року, до цього працювала доцентом на кафедрі лісового та садово-паркового господарства з 2017 року.

  З відзнакою закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю "Лісове господарство".

  З 2007 року до 2009 була аспірантом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

  Кандидат сільськогосподарських наук з 2015 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді К 64.828.01 в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького на тему: «Поширення осередків масового розмноження соснових пильщиків у Східній Україні та їхній вплив на стан лісів».

 Наукові дослідження.  Брала участь у науково-дослідній роботі університету та кафедри: Розробка заходів щодо благоустрою території вхідної групи до спортивного комплексу НВК «Ліцей «Професіонал» в м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 22/24. (за договором №3072/19 від "8" квітня  2019 р.).

  Колективна монографія: Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області / Мєшкова В.Л., Колєнкіна М.С. / Монографія – Харків. : Пранета-Прінт, 2016. – 182 с.

Має 41 публікацій, з них 31 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  1. Лісівничо-екологічний аналіз насаджень Populus alba та Populus nigra на ріках лівобережного лісостепу України // Bondar, O., Tkach, L., Lisina, I., Kolienkina, M. & Musiyenko, S. // Биологический вестник МГПУ имени Богдана Хмельницкого, Ukrainian Journal of Ecology – Мелитополь: 2017. – 7(1), 84-91 с.

 2. Diprion pini L. (Hymenoptera, Symphyta, Diprionidae)  population  dynamics  in  the  Low  Dnieper  region // Meshkova V., Nazarenko S., Kolienkina, M. // Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (1), 22–29.

  3. The impact of heterobasidion root rot on the density, growing stock volume, and  health  condition  of scots pine and silver birch stands in Volyn Polissya zone, Ukraine // Volodymyr Luk’yanets , Oksana Tarnopilska, Iryna Obolonyk, Serhiy Musienko , Vira Bondarenko, Kolienkina, M. // Forestry Ideas’ (FORESTRY IDEAS, 2019, vol. 25, No 1 (57): 70–90).

  Викладає навчальні курси:

  • «Квітникарство» для студентів денної форми навчання 4 курсу «бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 30 лекційних  годин;
  • «Дендропроектування» для студентів денної форми навчання 5 курсу «магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 34 лекційних  годин;
  • «Озеленення населених міст» для студентів денної форми навчання 4 курсу «бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 22 лекційних  годин;
  • Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів для студентів денної форми навчання 5 курсу «магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 17 лекційних  годин.

  Проводить практичні заняття з цих дисциплін, вдало застосовуючи сучасні технології навчання, програми для проектування AutoCAD та візуалізації Realtime Landscaping Architect.

 


На сайті 36 гостей та користувачі відсутні

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Харків:

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва