НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

На кафедрі створено наукову школу за напрямом «Територіально-просторовий розвиток міст і регіонів» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т.).

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

1. Регіональне стратегічне планування розвитку і реформування містобудівної документації
Результати досліджень реалізуються у формі наступних науково-дослідних робіт:
- «Формування територіальних утворень в умовах децентралізації» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці ст. вик. Апатенко Т.М., ас. Панкеєва А.І.);
- «Концепция стратегии развития г. Харькова до 2030 г.» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці – колектив авторів);
- «Концепция стратегии развития г. Чугуева, как структурной части Харьковской агломерации до 2020 г.» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці – колектив авторів);
- колективна монографія «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів»;
- монографія «Стратегическое планирование развития мегаполисов и регионов» (автори Семенов В.Т., Штомпель Н.Е.).

2. Інноваційні розробки з покращення стану міської транспортної інфраструктури великих міст

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні науково-дослідні роботи:
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Гордієнко С.М., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М.);
- науково-дослідні роботи студентів: «Градостроительные аспекты создания системы общественного велопроката в г. Харькове» (науковий керівник - ст. викл. Гордієнко С.М.); «Необходимость организации пешеходных зон и пешеходных пространств в крупных городах» (науковий керівник - ст. викл. Черноносова Т.О.); «Проблемы и пути решения транспортной инфраструктуры в планировке современных городов» (науковий керівник – к.т.н., ст.викл., Шишкін Е.А.).

3. Енергозбереження та енергоефективність міського будівництва: перспективи інноваційного розвитку

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- науково-дослідна робота студента: «Екомісто ― сучасне втілення технологій майбутнього» (науковий керівник – ст. викл. Апатенко Т.М.);
- кандидатська дисертація ас. Вяткіна К.І. «Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату»;
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Апатенко Т.М.)

4. Інтеграція інноваційного потенціалу в сфері розвитку ландшафтно-рекреаційних утворень як фактор стратегічного розвитку регіону

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М.)

5. Інноваційні рішення реконструкції територій в межах історичного ареалу великих міст

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- монографія «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища» (автори – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Черноносова Т.О., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н., доц. Жидкова Т.В.);
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Гордієнко С.М.);
- науково-дослідна робота студента «Перетворення промислових територій в структурі міста» (науковий керівник – ас. Панкеєва А.М.).

6. Нові тенденції територіально-просторового розвитку міської території

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- кандидатська дисертація ас. Панкєєвої А.М. «Принципи формування просторово-територіальної структури міської агломерації (на прикладі міста Харкова)» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т.);
- науково-дослідні роботи «Инверсия садовых домиков в коттеджные поселки» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеева А.М.); «Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва, к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Управляемая агломерация крупных городов и регионов» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеєва А.М.), «Трансграничная интерагломерация (Харьков-Белгород-Воронеж-Донецк-Луганск-Ростов-на-Дону)» (науковий керівник – к.арх., проф. Семенов В.Т., виконавці – ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва), «Интерагломерация трансграничных регионов восточной Украины» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М. , ст. викл. Мороз Н.В. ас. Панкеева А.М., ас. Яковлєв П.А.),;
- науково-дослідні роботи студентів «Аналіз сучасних методів реконструкції міської забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Напрямки і принципи реновації промислової забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функціонально-просторова організація торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функциональное зонирование города» (науковий керівник – к.т.н., ст.викл., Шишкін Е.А.), «Городские агломерации на современном этапе Украины» (науковий керівник – ст. викл. Черноносова Т.О.);
- монографія «Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища» (автор ас. Вяткін К.І.);
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Апатенко Т.М., д.т.н., проф. Линник І.Е., ас. Чепурна С.М., ас. Панкеєва А.М.).

7. Прогнозування еволюції ергатичних систем

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:
- докторська дисертація Линник І.Е. «Теоретичні основи прогнозування еволюції ергономічної системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа - середовище» (науковий керівник д.т.н., проф. Доля В.К.) (2013 р.);
- кандидатська дисертація Жабіної А.І. «Прогнозування обсягів перевезень пасажирів метрополітеном з урахуванням впливу середовища (на прикладі м. Харкова)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е.);
- науково-дослідна робота студента «Влияние факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополітеном» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е., ас. Жабіна А.І.)

8. Системна оптимізація елементів доріг і вулиць за екологічними, ергономічними та техніко-економічними критеріями

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- кандидатська дисертація Кульбашної Н.І. «Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І. Е.);
- монографія «Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз дорожнього господарства» (автор – д.т.н., проф. Линник І. Е.).

9. Методологія архітектурно-будівельного проектування та конструювання, удосконалення конструкцій будівель і споруд

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- монографія «Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі і споруди у винаходах» (автор – д.т.н., проф.. Романенко І.І.);
- кандидатська дисертація Гордієнко С.М. «Варіантні житлові будівлі каркасної індустріалізованої системи (на базі міжвидової серії 1.020-1/87)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Романенко І.І.);
- кандидатська дисертація Шишкіна Е.А. «Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля» (науковий керівник к.т.н., проф. Золотов М.С.) (2014 р.);
- кандидатська дисертація Чепурної С.М. «Бетоны с повышенными физико-механическими свойствами и водонепроницаемостью за счет применения высокодисперсного мела» (науковий керівник д.т.н., проф. Плугін А.А.);
- науково-дослідна робота студента «Житлова індустріалізована будівельна система середньої поверховості» (науковий керівник д.т.н., проф. Романенко І. І.);
- навчальний посібник «Архитектурно-будівельні конструкції» (автори – ст. викл. Мороз Н.В, ас. Панкеєва А.М.).

 


На сайті 49 гостей та користувачі відсутні

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Харків:

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва